Напрямки зниження собівартості перевезень

Вирішальний вплив на зниження собівартості перевезень має підвищення продуктивності праці. Ріст продуктивності праці призводить до зменшення потрібного контингенту працівників і фонду заробітної плати.
Собівартість залізничних перевезень знижується в результаті виконання заходів науково-технічного прогресу. При цьому нова техніка дозволяє зниження експлуатаційних витрат не лише там, де вона вводиться, а і в інших госпоарствах.
Автоматизація виробничих процесів (централізація управління стрілками і сигналами, автоматизація роботи сортувальних гірок і т.д.) дозволяє звільнити для інших робіт більшу кількість працівників відповідної кваліфікації, знизити простої рухомого складу, підвищити швидкість руху поїздів, знизити експлуатаційні витрати, а отже – знизити собівартість перевезень.
Вирішальний вплив на зниження собівартості перевезень має підвищення продуктивності праці. Ріст продуктивності праці призводить до зменшення потрібного контингенту працівників і фонду заробітної плати.

Автор: poizd | Дата: 23.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Організація перевезень

  Вагові прилади (ваги)

Вагові прилади (ваги)Ваги потрібні для:
- контрольних вимірювань;
- приймання певних видів вантажів за їх масою;
- в цілях забезпечення безпеки руху поїздів (щоб не було перевантаження);
- видачі вантажів у випадках пошкодження вантажу або упаковки, чи тари вагону.
Ваги є різних типів, призначень:
- товарні - використовуються в складах станцій при прийманні вантажу через склад;
- елеваторні - кожен ковш елеватора підіймає якусь кількість вантажу, який зважують;
- вагонні - для визначення маси тари вагону (коли вагон порожній) і вагону з вантажем. Вагонні ваги обов'язково мають бути на підприємствах з масовим відправленням навалочних вантажів і на основних залізничних вантажних станціях.
Розлянемо детальніше  останній тип вагових приладів, найвикористовуваніших на залізниці, - вагонні ваги. За принциипом дії вони бувають важельні і тензометричні. Відрізняються вони тим, що у важельних використано принцип співвідношення ваги гирі і вагону. А в тензометричних стоїть пристрій електричної дії під назвою тензометр, що визначає зміну сили струму або напруги від зміни опору самого блоку тензометра....

Автор: poizd | Дата: 5.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Місця загального і незагального користування

До вантажних операцій відносяться: навантаження, вивантаження, перевантаження з вагону в вагон, сортування вантажів і контейнерів. Вантажні операції можуть виконуватись на:

-          Місцях загального користування: вантажні райони станції, станційні склади і майданчики, що перебувають у віданні залізниці і можуть призначатись для використання будь-яким відправником і одержувачем вантажу.

-          Місцях незагального користування: призначених не для використання будь-яким відправником і одержувачем вантажу; це є приколійні склади, майданчики, що належать підприємствам, організаціям та орендовані у залізниці, а також призначені  для небезпечних і легкозаймистих речовин. Сюди також відносяться під’їзні колії.

Під’їзні колії – це колії, що знаходяться не в віданні Укрзалізниці і з’єднані з загальною мережею залізниць України безперервною рейковою колією. В Україні їх налічується близько 7,5 тис. і  на них виконується до 90% всіх вантажних операцій.

Всі вантажні пристрої і споруди за своєю потужністю і переробною спроможністю повинні забезпечувати своєчасне виконання запланованого обсягу вантажних операцій, повне збереження вантажів, своєчасне оброблення рухомого складу, а також відповідну механізацію навантажувально-розвантажувальних робіт з урахуванням нерівномірності прибуття і відправлення поїздів. Взагалі кажучи, переробна спроможність станції має бути більшою, ніж вагонопотоки.

Автор: poizd | Дата: 22.07.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота

  Комерційні операції, що винуються на станції

Залізниці забезпечують перевезення вантажів між залізничними станціями, відкритими для певних вантажних операцій. Ці види вантажних операцій визначені в Тарифному керівництві №4 разом з алфавітним списком станцій з певним шифром виду операцій, які виконуються на цій станції. Відкриття чи закриття виду вантажної операції  на станції залізниця має узгодити з місцевим адміністративним органом влади.

Для визначення комерційних операцій, що дозволені на станції, використовуються наступні умовні позначення:

П – продаж квитків на всі пасажирські поїзди, прийом та видача багажу.

Б - продаж квитків на всі пасажирські поїзди.

ПРО – посадка і висадка пасажирів на приміські поїзди.

Х – ніякі види пасажирських операцій не виконуються...


Автор: poizd | Дата: 18.07.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Характеристики вантажних вагонів та показники їх використання

Характеристики вантажних вагонів та показники їх використанняСьогодні Укрзалізниця відчуває значний дефіцит вантажних вагонів. Основні причини цього такі:

  • Різке уповільнення обороту вагону (6,7 доби, коли за радянських часів був 3,66 доби). Основна причина цього явища є наявність радянської кількості сортувальних станцій, на яких час накопичення вагонів на кожен напрям збільшився в декілька разів.
  • Необхідність повернення вагонів в країну-власницю в порожньому стані.
  • Перехід ремонту вагонів на ремонтні строки згідно пробігу вагонів: 1 рік - деповський ремонт, 3 роки - заводський ремонт. На кожному вагоні є трафарет останнього ремонту, і після закінчення строку, навіть якщо вагон придатний для перевезення, вантажити його заборонено і його слід направити у ремонт. Плюс в базах даних інформаційно-обчислювальних центрів (ІОЦ) залізниць відслідковують скільки тонно-кілометрів вагон зробив. Прийомоздавальник перед навантаженням вагону повинен вияснити скільки часу залишилось до ремонту, якщо менше 15 діб, вагон вантажити заборонено і він відправляється у ремонт. Відповідальність за це несуть працівники вагонних і комерційних господарств.

Автор: poizd | Дата: 16.07.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Рухомий склад

  Класифікація вантажних вагонів

Класифікація вантажних вагонівЗалізницями України курсує безліч вітчизняних та іноземних вантажних вагонів, що відносяться до інвентарного парку або належать вантажовласникам (чи будь-кому, але не залізницям). Мова піде про інвентарний парк, про ті вагони, що знаходяться у власності Укрзалізниці, як робочі, так і неробочі.

Інвентарний парк бувшого СРСР був поділений між державами, що виникли на його теренах, в залежності від обсягів виконуваної роботи. Україна на той час виконувала перевізну роботу в розмірі 16% від всіх обсягів перевезень, том для України було виділено 16% усіх видів вантажних вагонів інвентарного парку СРСР. При розподілі вагонів було враховано не тільки рід вагону, але і рік побудови. Ці вагони використовують до сьогоднішнього дня, практично не будуючи нових.

На виділені вагони кожною державою була нанесена символіка (для України: УЗ-22), а нумерація вагонів залишилась єдина, яка була за часів Радянського Союзу.

Через певний час виникла необхідність об’єднати вагонні парки в єдиний загальний парк залізниць СНД. Це було зроблено шляхом укладання угоди між країнами СНД про створення загального парку вантажних вагонів країн СНД. Звісно були відпрацьовані відповідні правила і погодження щодо їх експлуатації.


Автор: poizd | Дата: 20.06.2010 | Коментарів: 1 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Рухомий склад

  Хімічні властивості та об'ємно-масові характеристики вантажів

Хімічні властивості вантажів:

1. Самозігрівання, самозагорання - пояснюється внутрішніми хімічними та біохімічними процесами у вантажі, які призводять до підвищення його температури. Це властиво таким вантажам, як, наприклад, зерно, вугілля, торф, руди та їх концентрати тощо.

2. Здатність окислювати інші речовини. Це притаманно кислотам, лугам, солям, мінеральним добривам тощо. Для перевезення таких вантажів використовують вагони цистерни зі спеціальним покриттям, як правило керамічним, спеціалізовані на певний вантаж.

3. Здатність піддаватися корозії.


Автор: poizd | Дата: 20.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Фізичні властивості вантажів

Всі вантажі характеризуються:

1. Сипучістю, що визначає під яким кутом природнього укосу можна перевозити вантаж.

Важливо!!! З ростом вологості зростає сила зчеплення, але у деяких вантажів при збільшення вологості до критичних значень різко знижуються сили зчеплення, що призводить до зсуву.

2. Скважністю – характеризує наявність і величину пустот між окремими частинками вантажу...

Автор: poizd | Дата: 17.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень