Умови руху та порядок обслуговування поїздів на прикордонних станціях

Оснащення передавальних станцій повинно забезпечити виконання:
- погоджених сторонами розмірів руху;
- операцій з приймання, відправлення, розформування та формування поїздів;
- операцій, пов'язаних з ТО та КО поїздів, прикордонним, митним, екологічним, ветеринарним та іншими видами державного контролю.
Якщо за своїм технічним оснащенням станція не може виконати зазначені обсяги і види робіт, то потрібно здійснити такі заходи:
- організувати приймання і здавання поїздів додатково на прилеглих технічних станціях або на технічній станції суміжної сторони;
- передати частину роботи на менш завантажені прикордонні переходи;
- погодити та реалізувати спрощення контрольних операцій з поїздами;
- здійснити розвиток та модернізацію оснащення станції.
Для обробки поїздів, призначених для передачі за кордон, застосовуються прийоми обробки згідно з типовими технологічними процесами роботи сортувальних, дільничних та вантажних станцій.

Автор: poizd | Дата: 5.06.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Колійний розвиток та технічне оснащення передавальних станцій

Передавальні операції можуть виконуватися на найближчих до кордону дільничних або сортувальних станціях.
Колійний розвиток і пристрої для виконання технічних та комерційних операцій на передавальних станціях повинні відповідати нормам чинних стандартів. Додатково передбачаються пристрої для проведення комерційних і митних операцій, колії для відстою неприйнятих і ремонту несправних вагонів.
На передавальній станції необхідно мати механізми для виконання перевантажувальних операцій, ремонту вагонів і контейнерів.

Автор: poizd | Дата: 12.05.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Колія і колійне господарство, Організація перевезень

  Технологічний процес роботи передавальної станції

Технологічний процес роботи передавальної станціїМіждержавна передавальна станція здійснює повний перелік операцій у взаємодії з митною, прикордонною та іншими державними контролюючими службами.
Згідно з наказом Укрзалізниці від 20.10.1997 р. №265/Ц {43} станція передачі  має бути організована на базі найближчої до кордону сортувальної станції. В залежності від умов міждержавної угоди технологія роботи взаємодіючих передавальної та прикордонної станцій розглядається у зв’язку з такими варіантами контрольних функцій:
1. технологія доповнюється лише вимогами забезпечення достовірного обліку передачі вагонів та контейнерів, їх належного технічного та комерційного стану (при „прозорих” кордонах);
2. доповнення умов першого варіанту митним контролем вантажних документів, наявності ліцензій, заборон на ввезення та вивезення вантажів;
3. виконання операцій прикордонного та митного контролю в повному обсязі, включаючи вибірковий або повний натурний контроль вантажних поїздів.
Для виконання цих функцій на передавальній станції організується контора передач та ПрикордонТЕК, підрозділи воєнізованої охорони (НОР), прикордонного, митного, санітарно-епідеміологічного, екологічного, ветеринарного та фітосанітарного контролю.

Автор: poizd | Дата: 24.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Роль прикордонної станції в міжнародних перевезеннях

В умовах становлення України як самостійної держави зусилля підприємств  транспортної галузі повинні бути зосереджені на повному та якісному задоволенні потреб споживачів у перевезеннях. Для цього, згідно з „Концепцією розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року”, необхідно завершити реформування транспортного сектору економіки шляхом створення умов для доступу до інфраструктури залізничного транспорту компаній-операторів незалежно від форми власності.  
Важлива роль у формуванні ринку транспортних послуг належить маркетинговим структурам, системам ліцензування та сертифікації, які мають забезпечити допуск на ці ринки кваліфікованих перевізників та придатних до експлуатації транспортних засобів. Одним з рішень проблеми є створення умов для якісної роботи станцій передачі вантажів через державний кордон.
Технологія роботи передавальних станцій має враховувати ці особливості транспортних послуг. Передавальна станція є одним із підрозділів, які створють умови обслуговування вантажовласників залізницею.
В процесі формування залізничної мережі нових суверенних держав окремі прикордонні переходи виявилися розташованими на перегонах між станціями. Орієнтуючись на таку ситуацію та з метою встановлення, в першу чергу, точних взаєморозрахунків, організація обліку передачі вагонів та контейнерів повинна враховувати технологію митного та інших видів державного контролю. Із введенням передавальних операцій, запровадженням контрольних функцій знижується переробна спроможність станцій і одночасно зростають вимоги до їх технічного оснащення.

Автор: poizd | Дата: 19.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Тарифна політика Укрзалізниці

Тарифна політика – це мистецтво правильного встановлення того граничного тарифу, який дає максимальні прибутки при одночасному зростанні обсягів перевезень.
Діючі тарифи на вантажні перевезення поділяють на 2 види:
1)    тарифи на перевезень внутрішніх і експортно-імпортних товарів, які належать вантажовласникам, резидентам України.
2)    тарифи на перевезень внутрішніх і експортно-імпортних товарів, які належать вантажовласникам, не резидентам України.
Перевезення вантажів за першим видом тарифів здійснюється за тарифами із використанням коригувальних коефіцієнтів по Тарифному керівництву №1. Тарифи цього збірника побудовані:
1.    за видами відправок,
2.    за типами вагонів;
3.    за завантаженістю вагонів;
4.    за дальністю і швидкістю перевезень;
5.    за ступенем і видами негабаритності;
6.    за тарифними планами


Автор: poizd | Дата: 9.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Управління залізничним транспортом

  Склад, структура та планування експлуатаційних витрат залізниці

Експлуатаційні витрати складаються з поточних витрат, які необхідні для виконання перевезень вантажів, пасажирів, багажу, пошти. Експлуатаційні витрати пов’язані із здійсненням основної діяльності (експлуатаційної роботи).
Експлуатаційні витрати поділяються за елементами витрат:
Елементи витрат – це однорідні види витрат на виробництво продукції – перевезення.

Автор: poizd | Дата: 15.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту

  Тарифи

Тариф – це ціна на транспортні перевезення, і тому він повинен покривати всі витрати і розвивати транспорт, забезпечувати його конкурентноздатність.
Тариф визначається за формулою:
Ц=С+V+М

де Ц – ціна,
С - витрати уречевленої праці,
V – витрати живої праці,
М – додана вартість, прибуток.


Автор: poizd | Дата: 15.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Управління залізничним транспортом

  Собівартість залізничних перевезень

Собівартість продукції – це грошовий вимір затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.
Собівартість перевезень – це виражені в грошовій формі поточні витрати транспортних підприємств, які безпосередньо пов’язані з підготовкою і здійсненням перевізного процесу, а також робіт та послуг, які забезпечують дане виробництво. Витрати по перевезеннях включають у собівартість того звітного періоду, в якому вони виникли. Також в собівартість включають непродуктивні витрати (які виникають через недосконалу організацію і управління виробництвом, псування матеріальних цінностей, втрати від аврій, стихійних лих, катастроф).
Калькулювання собівартості – це визначення витрат у грошовому вимірнику на виробництво одиниці продукції за видами витрат.
За допомогою калькулювання визначають:
1. Собівартість одиниці робіт чи послуг.
2. Собівартість всього обсягу виробництва.
3. Собівартість виробництва по окремому підрозділу.
4. Собівартість за виробничими процесами та ін.


Автор: poizd | Дата: 5.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Організація перевезень