Умови зберігання і перевезення швидкопсувних вантажів

Швидкопсувні вантажі потребують особливих умов зберігання і перевезення, що створюються штучно. 

Режими зберігання і перевезення ШПВ залежать від їх якостей і визначається:

  1. оптимальною температурою вантажу, або температурним режимом Pt;
  2. оптимальною відносною вологістю повітря у камері для зберігання і у вантажному приміщенні вагону, або режимом вологості Ру;
  3. доцільністю вентилювання і оновлення повітряних мас, або вентиляційним режимом Рв;
  4. циркуляцією повітряних мас навколо вантажу, або циркуляційним режимом Рц;
  5. дотриманням заданого санітарного стану, або санітарним режимом Рсс.

Таким чином, режим зберігання і перевезення ШПВ залежить від окремих складових елементів:

 Р=∫(Ptувцсс)


Автор: poizd | Дата: 22.03.2012 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Посадові обов'язки інженера технічного сектора відділу перевезень

Посадові обов'язки інженера технічного сектора відділу перевезень:

1. Розробка та впровадження плану підвищення ефективності виробництва резервів в експлуатаційній роботі. Розробка технологічних типів експлуатаційної роботи підприємств та станції, також диспетчерських дільниць (простій вагонів, робочий парк, прийом і здача вагонів).

2. Розробка квартальних і річних планів експлуатаційної роботи.

3. Розрахунок норм простою вагонів по міністерських ГРП.


Автор: poizd | Дата: 20.03.2012 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Охорона праці, Управління залізничним транспортом

  Робота у відділі контейнерних перевезень і вантажної роботи

Функції відділу контейнерних перевезень і вантажної роботи: 

  • Розробка плану і складання звіту по термінах, стяжкам, кордонам. 
  • Робота з організації й удосконалення навантажувально-розвантажувальних робіт з тарно-штучними і іншими вантажами. У транспортних пакетах веде переписування і складає звітність по пакетних перевезеннях. Розробляє заходи щодо збільшення перевезень вантажів у транспортних пакетах та їх схоронності.

Автор: poizd | Дата: 20.03.2012 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота

  Київська дирекція залізничних перевезень

Київська дирекція залізничних перевезень має експлуатаційну довжину головних колій 783 км., у тому числі двоколійних 455 км. і одноколійних 338 км. Колійне господарство на головних коліях має щебеневий баласт, рейки Р65 на залізобетонних шпалах. На всіх ділянках даної дирекції введена електрична централізація стрілок і сигналів.

По об'єму виконаної роботи та своєму призначенню дана дирекція є транзитною, з досить невеликим об'ємом навантажень і надто великими об’ємами вивантаження, особливо у вузлі „К”, з найбільшими в Україні розмірами пасажирського руху. Вона розташована на перетині двох важливих напрямків мережі які є в основному транзитними: Б-С-Л та Ю-С-П. Робота дирекції залізничних перевезень базується на пропусканні транзитного вагонопотоку й забезпеченні прилеглих до залізниці підприємств в перевезеннях. Переважний напрямок вагонопотоку з Півночі на Захід та Півдня-Сходу на Захід.

Оперативне керівництво поїзною й вантажною роботою даної дирекції виконується поїзним, вантажним, локомотивним диспетчерами. На даній дирекції є 6 диспетчерських кругів.


Автор: poizd | Дата: 20.03.2012 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Колія і колійне господарство, Організація перевезень, Підприємства, Управління залізничним транспортом

  Пристрої 5-вагонних рефрижераторних секцій 5-БМЗ та ЦБ-5 (ZB-5)

Пристрої 5-вагонної рефрижераторної секції 5-БМЗ

Секція 5-БМЗ є універсальним типом ізотермічного рухомого складу і призначена для перевезення всіх масових швидкопсувних вантажів. Секція складається з чотирьох вантажних вагонів і центрального дизельного вагону.

Дизельний вагон має сім відділень. В дизельному відділенні на спеціальних рамах встановлені два дизель-генератора типу ДГМА-75, а у двох металічних пристінних ящиках з відкидними кришками – стартерні акумуляторні батареї типу 6СТК-135 МС. У торцевій стіні знаходяться два вентилятори. Бак ємністю 260 л призначений для зберігання запасу дизельного масла, перекачування якого здійснюють ручним поршневим насосом типу РПН-2. Поряд із масляним баком розміщений верстат з набором слюсарного інструменту і тисками.

 

Пристрої 5-вагонної рефрижераторної секції ЦБ-5 (ZB-5)

Секція складається з одного дизельного і чотирьох вантажних вагонів.

Електрозабезпечення секції здійснюється із дизельного вагону. В цьому вагоні розміщуються:

  • в дизельному відділенні: два головних дизель-генераторних агрегати і один допоміжний, паливні баки та інше допоміжне обладнання;
  • у кабіні керування: головна електророзподілююча шафа; центральний вимірюючий щит для вибору температури у вантажних приміщеннях вагонів, автоматичного регулювання роботи на охолодження та опалення, дистанційного вимірювання температури у вантажних приміщеннях вагонів, а також для контролю тиску і температури масла, температури охолоджуючої води двигунів; крім того, на цьому щитку розташовані оптичні сигнали системи контролю відкривання дверей вантажних вагонів, системи сигналізації обриву кабелів міжвагонних з’єднань.

Автор: poizd | Дата: 9.03.2012 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота

  Швидкопсувні вантажі і пристрої ізотермічного рухомого складу

В загальній масі вантажів, що перевозяться залізницею існують продукти харчування, які є швидкопсувними продуктами. Продукти харчування називаються швидкопсувними, тому що їх якості при довгому або навіть короткочасному зберіганні у звичайних умовах погіршуються. Погіршення якості продуктів пов’язане із зміною їх смаку, коліру, запаху, консистенції. До швидкопсувних продуктів харчування відносять: м’ясо, рибу, птицю, молоко, масло, сир, плоди, овочі, ягоди...

Вантажі, що потребують в дорозі захисту від впливу атмосфери (охолодження, вентилювання, обігрів), називаються швидкопсувними вантажами (ШПВ).

Швидкопсувні вантажі класифікують:

- по походженню: рослинні; тваринні;

- по способу оброблення: натуральні (яйця, риба, плоди, птиця); переробленні (консерви, ковбаси).

Швидкопсувні вантажі потребують особливих умов транспортування і зберігання, які створюються штучно.


Автор: poizd | Дата: 9.03.2012 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Розміщення службово-технічних споруд і організація зв’язку на станції

Оптимальна технологія роботи сортувальної станції залежить від правильної організації оперативного командування при виконанні станційних процесів.

Сортувальні станції встановлюють в районах масового навантаження та розвантаження вантажів, на під’їздах до великих промислових центрів.

До основних службових приміщень на станції належать приміщення маневрового диспетчера (ДСЦ), чергових по станції (ДСП) і чергових по парках (ДСПП), чергового по гірці (ДСПГ), станційного технологічного центру по опрацюванню поїзної інформації і перевізних документів (СТЦОІД), станційного обчислювального центру (СВЦ), а також пости по перевірці (списуванню) вагонів у складах поїздів.


Автор: poizd | Дата: 21.09.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок, Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Порядок передачі вагонів через державний кордон

До складу бригад входять працівники ПКО приймаючої сторони, які зобов'язані після огляду повідомити про його результати оператора ПЕОМ для  коригування передатної відомості.
Передача вантажів оформляється поїзною передатною відомістю, що складається на ПЕОМ стороною, яка здає, підписується і штемпелюється по закінченні комерційного огляду поїзда. Перший примірник ППВ залишається на станції, другий - у митниці, всі інші надсилаються з перевізними документами приймаючій стороні. Сторона, яка здає, в автоматизованому режимі передає ППВ до інформаційної мережі обох залізниць для надання користувачам.
У разі відмови обчислювальної техніки та каналів зв'язку контора передач вносить дані ППВ до АРМ відразу після поновлення роботи.
При ручному режимі роботи необхідно дотримуватися такого порядку передачі вантажів:
- при прийманні: коригування виконується на примірниках ППВ („твердих копіях”), які прибули з поїздом, на них проставляються всі штампи та печатки контролюючих органів;
- при здаванні: документом передачі є натурний лист поїзда, оформлений вручну. На ньому проставляються всі позначки контролюючих органів. ППВ вручну не складається;
- після відновлення роботи системи АСОУП агент з передачі вагонів готує і передає повідомлення 2881 та 3345 не пізніше десятої доби після відмови програмно-технічних засобів, погоджує передачу, як при нормальній роботі, на підставі „твердих копій” ППВ (надрукованих на засобах обчислювальної техніки). Якщо це неможливо (пройшло багато часу), то агент з передачі вагонів вводить вручну повідомлення 2881. Повідомлення 2881 або передатну відомість вводить приймаюча сторона;
- після прибуття поїзда на передавальну станцію представники приймаючої сторони зобов'язані звірити ППВ, отриману з інформаційних систем ПЕОМ, з перевізними документами і фактичною наявністю вагонів та контейнерів.

Автор: poizd | Дата: 5.06.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом