Умови руху та порядок обслуговування поїздів на прикордонних станціях

Оснащення передавальних станцій повинно забезпечити виконання:
- погоджених сторонами розмірів руху;
- операцій з приймання, відправлення, розформування та формування поїздів;
- операцій, пов'язаних з ТО та КО поїздів, прикордонним, митним, екологічним, ветеринарним та іншими видами державного контролю.
Якщо за своїм технічним оснащенням станція не може виконати зазначені обсяги і види робіт, то потрібно здійснити такі заходи:
- організувати приймання і здавання поїздів додатково на прилеглих технічних станціях або на технічній станції суміжної сторони;
- передати частину роботи на менш завантажені прикордонні переходи;
- погодити та реалізувати спрощення контрольних операцій з поїздами;
- здійснити розвиток та модернізацію оснащення станції.
Для обробки поїздів, призначених для передачі за кордон, застосовуються прийоми обробки згідно з типовими технологічними процесами роботи сортувальних, дільничних та вантажних станцій.

Автор: poizd | Дата: 5.06.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Карта залізниць України

На карті зображені основні залізничні сполучення та великі залізничні станції та вузли України.

Карта залізниць України


Автор: poizd | Дата: 1.04.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом, Новини

  Стимулювання праці на залізничному транспорті

Для найбільш дієвого стимулювання підвищення ефективності виробництва, розробки і прийняття більш високих планів завдань, підвищення використання виробничих фондів, робочої сили і фінансових ресурсів, а також удосконалення техніки, технології і організації виробництва утворено фонд економічного стимулювання.
Підриємства і організації залізничного транспорту повинні направляти кошти на преміювання перед усім на заохочення за покращення якісних показників і виконання плану по перевезенням в тонах, в т.ч. по встановленій номенклатурі вантажів, нараховувати премії в прямій залежності від трудового вкладу колективу і кожного працівника, не допускаючи зрівнялівки.

Автор: poizd | Дата: 9.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту, Управління залізничним транспортом

  Тарифна політика Укрзалізниці

Тарифна політика – це мистецтво правильного встановлення того граничного тарифу, який дає максимальні прибутки при одночасному зростанні обсягів перевезень.
Діючі тарифи на вантажні перевезення поділяють на 2 види:
1)    тарифи на перевезень внутрішніх і експортно-імпортних товарів, які належать вантажовласникам, резидентам України.
2)    тарифи на перевезень внутрішніх і експортно-імпортних товарів, які належать вантажовласникам, не резидентам України.
Перевезення вантажів за першим видом тарифів здійснюється за тарифами із використанням коригувальних коефіцієнтів по Тарифному керівництву №1. Тарифи цього збірника побудовані:
1.    за видами відправок,
2.    за типами вагонів;
3.    за завантаженістю вагонів;
4.    за дальністю і швидкістю перевезень;
5.    за ступенем і видами негабаритності;
6.    за тарифними планами


Автор: poizd | Дата: 9.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Управління залізничним транспортом

  Тарифи

Тариф – це ціна на транспортні перевезення, і тому він повинен покривати всі витрати і розвивати транспорт, забезпечувати його конкурентноздатність.
Тариф визначається за формулою:
Ц=С+V+М

де Ц – ціна,
С - витрати уречевленої праці,
V – витрати живої праці,
М – додана вартість, прибуток.


Автор: poizd | Дата: 15.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Управління залізничним транспортом

  Пристрої автоматики, телемеханіки та зв'язку на станціях

Пристрої автоматики, телемеханіки та зв'язку на станціяхНа залізничному транспорті проводиться велика робота щодо подальшого підвищення ефективності перевезень і безпеки руху. Важлива роль у вирішенні цих завдань належить пристроям автоматики, телемеханіки та зв'язку на станціях.
Засоби автоматики, телемеханіки та зв'язку дозволяють автоматизувати процеси, пов'язані з регулюванням руху поїздів, підвищити пропускну та провізну спроможність залізничних ліній та безпеку руху поїздів, продуктивність праці експлуатаційних працівників, поліпшити економічні показники роботи залізниць, скоротити час обороту вагона.
Постійно зростає обсяг технічних засобів, що використовуються для підвищення безпеки руху поїздів і збільшення пропускної здатності доріг, до яких відносяться телемеханічні системи, призначені для управління стрілками і сигналами на станціях.
Пристрої автоматики і телемеханіки з'явилися на залізницях одночасно з організацією руху поїздів. Потреба в передачі на рухомі поїзди різних вказівок і наказів послужила причиною застосування сигналів, які й стали першими регулюючими пристроями на дорогах. Найпростішим сигнальним пристроєм був семафор, який з'явився в 40-х роках минулого століття...

Автор: poizd | Дата: 1.08.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом, Новини

  Управління вантажними перевезеннями

Управління вантажними перевезеннямиНайвищи органом, що управляє будь-якими перевезеннями територією України, є Міністерство інфраструктури України.

Йому підпорядкована Державна адміністрація залізничного транспорту України – Укрзалізниця. Керує нею генеральний директор (Ц), що має заступників з кожного напрямку роботи. Щодо вантажних залізничних перевезень, то це заступник генерального директора по вантажній і комерційній роботі (ЦЗМ) і начальник Головного комерційного управління (ЦМ).

Вся мережа залізниць України поділена на 6 залізниць, кожною з яких керує начальник залізниці (Н). Він в свою чергу має першого заступника по вантажній і комерційній роботі (НЗ1) і начальника комерційної служби залізниці (М).

Залізниці поділені на дирекції, кожною з яких керує начальник дирекції (ДН). За вантажні перевезення тут відповідає заступник начальника дирекції по вантажній і комерційній роботі (ДНМ).


Автор: poizd | Дата: 15.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Класифікація перевезень і видів сполучень

Класифікація перевезень і видів сполученьЗалізниця – це статутне територіально-галузеве об’єднання, до складу якого входять підприємства, організації та установи залізіничного транспорту, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів у визначеному регіоні транспортної мережі.

Види перевезень:

- внутрішньодержавні;

- міжнародні.

Міжнародні перевезення – це перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів залізницями України.

Внутрішньодержавні перевезення – це перевезення наступними видами сполучень:

- пряме – перевезення вантажу між двома і більше залізницями;

- місцеве - перевезення вантажу у межах однієї залізниці.


Автор: poizd | Дата: 15.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Організація перевезень, Управління залізничним транспортом