Маршрутизація

Для забезпечення безпеки руху на станції всі переміщення здійснюють по спеціально підготовленим ділянкам колійного розвитку, які називають маршрутами.
Потягом називають сформований і зчеплений склад вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що має встановлені сигнали.
До категорії поїздів відносять також поодинокі локомотиви, автомотриси і автодрезини незнімного типу, відправлені на перегони. У межах станцій поїзди рухаються по поїзним маршрутам прийому, передачі і відправлення, а також по маневровим маршрутам.
По маршрутам прийому поїзди переміщуються з перегонів на станційні колії. Початком маршруту прийому є вхідний світлофор на межі станції, а кінцем - світлофор в кінці приймальної колії.
По маршрутам передачі поїзд рухається з одної станційної колії на послідовно розташовану іншу станційну колію. Початком маршруту передачі є маршрутний світлофор, що дозволяє рух зі станційної колії, а закінчується маршрут біля світлофору, розташованого в кінці другої колії.


Автор: poizd | Дата: 4.09.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок, Організація перевезень

  Пристрої автоматики, телемеханіки та зв'язку на станціях

Пристрої автоматики, телемеханіки та зв'язку на станціяхНа залізничному транспорті проводиться велика робота щодо подальшого підвищення ефективності перевезень і безпеки руху. Важлива роль у вирішенні цих завдань належить пристроям автоматики, телемеханіки та зв'язку на станціях.
Засоби автоматики, телемеханіки та зв'язку дозволяють автоматизувати процеси, пов'язані з регулюванням руху поїздів, підвищити пропускну та провізну спроможність залізничних ліній та безпеку руху поїздів, продуктивність праці експлуатаційних працівників, поліпшити економічні показники роботи залізниць, скоротити час обороту вагона.
Постійно зростає обсяг технічних засобів, що використовуються для підвищення безпеки руху поїздів і збільшення пропускної здатності доріг, до яких відносяться телемеханічні системи, призначені для управління стрілками і сигналами на станціях.
Пристрої автоматики і телемеханіки з'явилися на залізницях одночасно з організацією руху поїздів. Потреба в передачі на рухомі поїзди різних вказівок і наказів послужила причиною застосування сигналів, які й стали першими регулюючими пристроями на дорогах. Найпростішим сигнальним пристроєм був семафор, який з'явився в 40-х роках минулого століття...

Автор: poizd | Дата: 1.08.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом, Новини

  Місця загального і незагального користування

До вантажних операцій відносяться: навантаження, вивантаження, перевантаження з вагону в вагон, сортування вантажів і контейнерів. Вантажні операції можуть виконуватись на:

-          Місцях загального користування: вантажні райони станції, станційні склади і майданчики, що перебувають у віданні залізниці і можуть призначатись для використання будь-яким відправником і одержувачем вантажу.

-          Місцях незагального користування: призначених не для використання будь-яким відправником і одержувачем вантажу; це є приколійні склади, майданчики, що належать підприємствам, організаціям та орендовані у залізниці, а також призначені  для небезпечних і легкозаймистих речовин. Сюди також відносяться під’їзні колії.

Під’їзні колії – це колії, що знаходяться не в віданні Укрзалізниці і з’єднані з загальною мережею залізниць України безперервною рейковою колією. В Україні їх налічується близько 7,5 тис. і  на них виконується до 90% всіх вантажних операцій.

Всі вантажні пристрої і споруди за своєю потужністю і переробною спроможністю повинні забезпечувати своєчасне виконання запланованого обсягу вантажних операцій, повне збереження вантажів, своєчасне оброблення рухомого складу, а також відповідну механізацію навантажувально-розвантажувальних робіт з урахуванням нерівномірності прибуття і відправлення поїздів. Взагалі кажучи, переробна спроможність станції має бути більшою, ніж вагонопотоки.

Автор: poizd | Дата: 22.07.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота

  Комерційні операції, що винуються на станції

Залізниці забезпечують перевезення вантажів між залізничними станціями, відкритими для певних вантажних операцій. Ці види вантажних операцій визначені в Тарифному керівництві №4 разом з алфавітним списком станцій з певним шифром виду операцій, які виконуються на цій станції. Відкриття чи закриття виду вантажної операції  на станції залізниця має узгодити з місцевим адміністративним органом влади.

Для визначення комерційних операцій, що дозволені на станції, використовуються наступні умовні позначення:

П – продаж квитків на всі пасажирські поїзди, прийом та видача багажу.

Б - продаж квитків на всі пасажирські поїзди.

ПРО – посадка і висадка пасажирів на приміські поїзди.

Х – ніякі види пасажирських операцій не виконуються...


Автор: poizd | Дата: 18.07.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Характеристики вантажних вагонів та показники їх використання

Характеристики вантажних вагонів та показники їх використанняСьогодні Укрзалізниця відчуває значний дефіцит вантажних вагонів. Основні причини цього такі:

  • Різке уповільнення обороту вагону (6,7 доби, коли за радянських часів був 3,66 доби). Основна причина цього явища є наявність радянської кількості сортувальних станцій, на яких час накопичення вагонів на кожен напрям збільшився в декілька разів.
  • Необхідність повернення вагонів в країну-власницю в порожньому стані.
  • Перехід ремонту вагонів на ремонтні строки згідно пробігу вагонів: 1 рік - деповський ремонт, 3 роки - заводський ремонт. На кожному вагоні є трафарет останнього ремонту, і після закінчення строку, навіть якщо вагон придатний для перевезення, вантажити його заборонено і його слід направити у ремонт. Плюс в базах даних інформаційно-обчислювальних центрів (ІОЦ) залізниць відслідковують скільки тонно-кілометрів вагон зробив. Прийомоздавальник перед навантаженням вагону повинен вияснити скільки часу залишилось до ремонту, якщо менше 15 діб, вагон вантажити заборонено і він відправляється у ремонт. Відповідальність за це несуть працівники вагонних і комерційних господарств.

Автор: poizd | Дата: 16.07.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Рухомий склад

  Класифікація вантажних вагонів

Класифікація вантажних вагонівЗалізницями України курсує безліч вітчизняних та іноземних вантажних вагонів, що відносяться до інвентарного парку або належать вантажовласникам (чи будь-кому, але не залізницям). Мова піде про інвентарний парк, про ті вагони, що знаходяться у власності Укрзалізниці, як робочі, так і неробочі.

Інвентарний парк бувшого СРСР був поділений між державами, що виникли на його теренах, в залежності від обсягів виконуваної роботи. Україна на той час виконувала перевізну роботу в розмірі 16% від всіх обсягів перевезень, том для України було виділено 16% усіх видів вантажних вагонів інвентарного парку СРСР. При розподілі вагонів було враховано не тільки рід вагону, але і рік побудови. Ці вагони використовують до сьогоднішнього дня, практично не будуючи нових.

На виділені вагони кожною державою була нанесена символіка (для України: УЗ-22), а нумерація вагонів залишилась єдина, яка була за часів Радянського Союзу.

Через певний час виникла необхідність об’єднати вагонні парки в єдиний загальний парк залізниць СНД. Це було зроблено шляхом укладання угоди між країнами СНД про створення загального парку вантажних вагонів країн СНД. Звісно були відпрацьовані відповідні правила і погодження щодо їх експлуатації.


Автор: poizd | Дата: 20.06.2010 | Коментарів: 1 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Рухомий склад

  Хімічні властивості та об'ємно-масові характеристики вантажів

Хімічні властивості вантажів:

1. Самозігрівання, самозагорання - пояснюється внутрішніми хімічними та біохімічними процесами у вантажі, які призводять до підвищення його температури. Це властиво таким вантажам, як, наприклад, зерно, вугілля, торф, руди та їх концентрати тощо.

2. Здатність окислювати інші речовини. Це притаманно кислотам, лугам, солям, мінеральним добривам тощо. Для перевезення таких вантажів використовують вагони цистерни зі спеціальним покриттям, як правило керамічним, спеціалізовані на певний вантаж.

3. Здатність піддаватися корозії.


Автор: poizd | Дата: 20.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Фізичні властивості вантажів

Всі вантажі характеризуються:

1. Сипучістю, що визначає під яким кутом природнього укосу можна перевозити вантаж.

Важливо!!! З ростом вологості зростає сила зчеплення, але у деяких вантажів при збільшення вологості до критичних значень різко знижуються сили зчеплення, що призводить до зсуву.

2. Скважністю – характеризує наявність і величину пустот між окремими частинками вантажу...

Автор: poizd | Дата: 17.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень