Технологічний процес роботи передавальної станції

Технологічний процес роботи передавальної станціїМіждержавна передавальна станція здійснює повний перелік операцій у взаємодії з митною, прикордонною та іншими державними контролюючими службами.
Згідно з наказом Укрзалізниці від 20.10.1997 р. №265/Ц {43} станція передачі  має бути організована на базі найближчої до кордону сортувальної станції. В залежності від умов міждержавної угоди технологія роботи взаємодіючих передавальної та прикордонної станцій розглядається у зв’язку з такими варіантами контрольних функцій:
1. технологія доповнюється лише вимогами забезпечення достовірного обліку передачі вагонів та контейнерів, їх належного технічного та комерційного стану (при „прозорих” кордонах);
2. доповнення умов першого варіанту митним контролем вантажних документів, наявності ліцензій, заборон на ввезення та вивезення вантажів;
3. виконання операцій прикордонного та митного контролю в повному обсязі, включаючи вибірковий або повний натурний контроль вантажних поїздів.
Для виконання цих функцій на передавальній станції організується контора передач та ПрикордонТЕК, підрозділи воєнізованої охорони (НОР), прикордонного, митного, санітарно-епідеміологічного, екологічного, ветеринарного та фітосанітарного контролю.

Автор: poizd | Дата: 24.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Роль прикордонної станції в міжнародних перевезеннях

В умовах становлення України як самостійної держави зусилля підприємств  транспортної галузі повинні бути зосереджені на повному та якісному задоволенні потреб споживачів у перевезеннях. Для цього, згідно з „Концепцією розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року”, необхідно завершити реформування транспортного сектору економіки шляхом створення умов для доступу до інфраструктури залізничного транспорту компаній-операторів незалежно від форми власності.  
Важлива роль у формуванні ринку транспортних послуг належить маркетинговим структурам, системам ліцензування та сертифікації, які мають забезпечити допуск на ці ринки кваліфікованих перевізників та придатних до експлуатації транспортних засобів. Одним з рішень проблеми є створення умов для якісної роботи станцій передачі вантажів через державний кордон.
Технологія роботи передавальних станцій має враховувати ці особливості транспортних послуг. Передавальна станція є одним із підрозділів, які створють умови обслуговування вантажовласників залізницею.
В процесі формування залізничної мережі нових суверенних держав окремі прикордонні переходи виявилися розташованими на перегонах між станціями. Орієнтуючись на таку ситуацію та з метою встановлення, в першу чергу, точних взаєморозрахунків, організація обліку передачі вагонів та контейнерів повинна враховувати технологію митного та інших видів державного контролю. Із введенням передавальних операцій, запровадженням контрольних функцій знижується переробна спроможність станцій і одночасно зростають вимоги до їх технічного оснащення.

Автор: poizd | Дата: 19.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Стимулювання праці на залізничному транспорті

Для найбільш дієвого стимулювання підвищення ефективності виробництва, розробки і прийняття більш високих планів завдань, підвищення використання виробничих фондів, робочої сили і фінансових ресурсів, а також удосконалення техніки, технології і організації виробництва утворено фонд економічного стимулювання.
Підриємства і організації залізничного транспорту повинні направляти кошти на преміювання перед усім на заохочення за покращення якісних показників і виконання плану по перевезенням в тонах, в т.ч. по встановленій номенклатурі вантажів, нараховувати премії в прямій залежності від трудового вкладу колективу і кожного працівника, не допускаючи зрівнялівки.

Автор: poizd | Дата: 9.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту, Управління залізничним транспортом

  Сутність прибутку, його види

Прибуток – показник ефективності роботи підприємства, грошове вираження прибавочного продукту, різниця між доходами і затратами на виробництво.
Розміри прибутку залежать від росту об’єму перевезень, покращення якісних показників роботи транспорту, зниження собівартості перевезень.
Види прибутку:
Балансовий прибуток – включає в себе прибуток від перевезень (90% всього балансового прибутку), підсобно-допоміжної діяльності та інших операцій.
Розрахунковий прибуток – менший балансового на суму плати за основні виробничі фонди і обігові засоби, сплати процентів за банківські кредити...

Автор: poizd | Дата: 9.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту

  План по праці

Продуктивність праці – найголовніший елемент системи трудових показників. Основне призначення цього показника – за ним визначається ефективність суспільої праці.
Показники плану по праці:
1)    продуктивність праці.
2)    фонд оплати праці.
3)    чисельність працівників.
4)    середньомісячна заробітна плата.

Автор: poizd | Дата: 9.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту, Охорона праці

  Тарифна політика Укрзалізниці

Тарифна політика – це мистецтво правильного встановлення того граничного тарифу, який дає максимальні прибутки при одночасному зростанні обсягів перевезень.
Діючі тарифи на вантажні перевезення поділяють на 2 види:
1)    тарифи на перевезень внутрішніх і експортно-імпортних товарів, які належать вантажовласникам, резидентам України.
2)    тарифи на перевезень внутрішніх і експортно-імпортних товарів, які належать вантажовласникам, не резидентам України.
Перевезення вантажів за першим видом тарифів здійснюється за тарифами із використанням коригувальних коефіцієнтів по Тарифному керівництву №1. Тарифи цього збірника побудовані:
1.    за видами відправок,
2.    за типами вагонів;
3.    за завантаженістю вагонів;
4.    за дальністю і швидкістю перевезень;
5.    за ступенем і видами негабаритності;
6.    за тарифними планами


Автор: poizd | Дата: 9.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Управління залізничним транспортом

  Поняття доходів, доходних надходжень і виручки зал. транспорту

Виручка – це сума грошових коштів, яка надійшла на рахунок залізниці від товарної контори та пасажирських станцій. Оскільки на залізничному транспорті здійснюється великий обсяг транзитних перевезень, то виручка буде завжди меншою, ніж доходи від перевезень.
Доходи від перевезень – це грошові кошти, які належать залізниці за виконані у її межах перевезення і пов’язані з ними послуги. Головним чином вони створюються за рахунок тарифної плат за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти та інших послуг, які надаються клієнтам.

Автор: poizd | Дата: 16.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту

  Склад, структура та планування експлуатаційних витрат залізниці

Експлуатаційні витрати складаються з поточних витрат, які необхідні для виконання перевезень вантажів, пасажирів, багажу, пошти. Експлуатаційні витрати пов’язані із здійсненням основної діяльності (експлуатаційної роботи).
Експлуатаційні витрати поділяються за елементами витрат:
Елементи витрат – це однорідні види витрат на виробництво продукції – перевезення.

Автор: poizd | Дата: 15.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту