Хімічні властивості та об'ємно-масові характеристики вантажів

Хімічні властивості вантажів:

1. Самозігрівання, самозагорання - пояснюється внутрішніми хімічними та біохімічними процесами у вантажі, які призводять до підвищення його температури. Це властиво таким вантажам, як, наприклад, зерно, вугілля, торф, руди та їх концентрати тощо.

2. Здатність окислювати інші речовини. Це притаманно кислотам, лугам, солям, мінеральним добривам тощо. Для перевезення таких вантажів використовують вагони цистерни зі спеціальним покриттям, як правило керамічним, спеціалізовані на певний вантаж.

3. Здатність піддаватися корозії.


Автор: poizd | Дата: 20.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Фізичні властивості вантажів

Всі вантажі характеризуються:

1. Сипучістю, що визначає під яким кутом природнього укосу можна перевозити вантаж.

Важливо!!! З ростом вологості зростає сила зчеплення, але у деяких вантажів при збільшення вологості до критичних значень різко знижуються сили зчеплення, що призводить до зсуву.

2. Скважністю – характеризує наявність і величину пустот між окремими частинками вантажу...

Автор: poizd | Дата: 17.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Номенклатура і класифікація вантажів

Номенклатура і класифікація вантажівЗалізницями України перевозиться найбільше вантажів серед країн СНД, звісно після Росії.

Всі вантажі зведені до алфавітного списку в Єдину тарифно-статистичну номенклатуру вантажів (ЄТСНВ), що містить біля 5,5 тис. вантажних найменувань. Всі вантажі у цій номенклатурі за виробничою ознакою поділені на 12 груп:

 1. Продукція сільського господарства.
 2. Продукція деревообробної, лісової, целюлозно-паперової промисловості.
 3. Руди різні.
 4. Продукція паливно-енергетичного комплексу.
 5. Мінеральна сировина, мінеральні будівельні матеріали.
 6. Продукція металургійної промисловості.
 7. Продукція машинобудування та металообробної промисловості.
 8. Продукція хімічної промисловості.
 9. Продукція харчової, м’ясо-молочної та рибної промисловості.
 10. Продукція легкої та поліграфічної пормисловості.
 11. Продукція органічної хімії.
 12. Різні вантажі.

Автор: poizd | Дата: 15.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Управління вантажними перевезеннями

Управління вантажними перевезеннямиНайвищи органом, що управляє будь-якими перевезеннями територією України, є Міністерство інфраструктури України.

Йому підпорядкована Державна адміністрація залізничного транспорту України – Укрзалізниця. Керує нею генеральний директор (Ц), що має заступників з кожного напрямку роботи. Щодо вантажних залізничних перевезень, то це заступник генерального директора по вантажній і комерційній роботі (ЦЗМ) і начальник Головного комерційного управління (ЦМ).

Вся мережа залізниць України поділена на 6 залізниць, кожною з яких керує начальник залізниці (Н). Він в свою чергу має першого заступника по вантажній і комерційній роботі (НЗ1) і начальника комерційної служби залізниці (М).

Залізниці поділені на дирекції, кожною з яких керує начальник дирекції (ДН). За вантажні перевезення тут відповідає заступник начальника дирекції по вантажній і комерційній роботі (ДНМ).


Автор: poizd | Дата: 15.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Класифікація перевезень і видів сполучень

Класифікація перевезень і видів сполученьЗалізниця – це статутне територіально-галузеве об’єднання, до складу якого входять підприємства, організації та установи залізіничного транспорту, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів у визначеному регіоні транспортної мережі.

Види перевезень:

- внутрішньодержавні;

- міжнародні.

Міжнародні перевезення – це перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів залізницями України.

Внутрішньодержавні перевезення – це перевезення наступними видами сполучень:

- пряме – перевезення вантажу між двома і більше залізницями;

- місцеве - перевезення вантажу у межах однієї залізниці.


Автор: poizd | Дата: 15.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Комерційна і технічна експлуатація залізниць

Перевізний процес починається на станції відправлення, де з вантажем виконуються так звані початкові операції, необхідні для приймання вантажу, його оформлення та забезпечення стягнення відповідної перевізної плати.
Закінчується перевізний процес на станції призначення, де в виді кінцевих операцій виконуються роботи по оформленню вантажу до видачі і видача його, митні операції, кінцеві розрахунки за перевезення.
В процесі перевезення вище вказані роботи, що проводяться на станції відправлення і призначення називаються комерційною експлуатацією залізниць...


Автор: poizd | Дата: 13.06.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Історія виникнення і розвитку залізниць

Залізниці з'явилися на початку 19 століття. Зародження проходило в жорстокій боротьбі із землевласниками і власниками поштових карет і суден (через конкуренцію). У цих важких умовах почали своє життя залізні дороги і сьогодні важко знайти людину, яка б не користувався залізничним транспортом.

Історія розвитку техніки і засобів пересування:
Необхідність перевезень пізнала ще первісна людина, от і створила такі засоби пересування як пліт, човен, тачка; для транспортування невеликих вантажів використовували силу людей і тварин. Але з часом цього стало недостатньо і почався пошук нових засобів пересування. З'явилися вози на дерев'яних полозах, що призвело до великого винаходу - створення колеса. Колісниця використовувалися римлянами більше 5 тис. років тому, за ними греки побудували першу колійну дорогу.

У ХIV столітті на рудниках виникли дерев'яні рейки, в 1764 році дерево замінили на залізо - К. Д. Фролов на Алтаї влаштував пересування вагонеток. Перші залізні рейки були кутовими, возиз по них тягли коні. Першу в світі парову машину створив в 1766 році Ползунов на Алтаї. Чекали, що колесо буде ковзати по рейках, тому перші рейки були зубчасті. Зубці швидко ламались, а колеса вагонеток продовжували через сили тертя котитися, а не ковзати. Це було помічено, і рейки стали робити гладкими.

У 1788 році на Олександрівському гарматному заводі в Петрозаводську були побудовані чавунні рейки довжиною 174 км. Після чого в 1809 році побудували першу чавунну дорогу на Алтаї.

Автор: poizd | Дата: 1.03.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Організація перевезень, Новини