Роль прикордонної станції в міжнародних перевезеннях

В умовах становлення України як самостійної держави зусилля підприємств  транспортної галузі повинні бути зосереджені на повному та якісному задоволенні потреб споживачів у перевезеннях. Для цього, згідно з „Концепцією розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року”, необхідно завершити реформування транспортного сектору економіки шляхом створення умов для доступу до інфраструктури залізничного транспорту компаній-операторів незалежно від форми власності.  
Важлива роль у формуванні ринку транспортних послуг належить маркетинговим структурам, системам ліцензування та сертифікації, які мають забезпечити допуск на ці ринки кваліфікованих перевізників та придатних до експлуатації транспортних засобів. Одним з рішень проблеми є створення умов для якісної роботи станцій передачі вантажів через державний кордон.
Технологія роботи передавальних станцій має враховувати ці особливості транспортних послуг. Передавальна станція є одним із підрозділів, які створють умови обслуговування вантажовласників залізницею.
В процесі формування залізничної мережі нових суверенних держав окремі прикордонні переходи виявилися розташованими на перегонах між станціями. Орієнтуючись на таку ситуацію та з метою встановлення, в першу чергу, точних взаєморозрахунків, організація обліку передачі вагонів та контейнерів повинна враховувати технологію митного та інших видів державного контролю. Із введенням передавальних операцій, запровадженням контрольних функцій знижується переробна спроможність станцій і одночасно зростають вимоги до їх технічного оснащення.

Автор: poizd | Дата: 19.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Собівартість залізничних перевезень

Собівартість продукції – це грошовий вимір затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.
Собівартість перевезень – це виражені в грошовій формі поточні витрати транспортних підприємств, які безпосередньо пов’язані з підготовкою і здійсненням перевізного процесу, а також робіт та послуг, які забезпечують дане виробництво. Витрати по перевезеннях включають у собівартість того звітного періоду, в якому вони виникли. Також в собівартість включають непродуктивні витрати (які виникають через недосконалу організацію і управління виробництвом, псування матеріальних цінностей, втрати від аврій, стихійних лих, катастроф).
Калькулювання собівартості – це визначення витрат у грошовому вимірнику на виробництво одиниці продукції за видами витрат.
За допомогою калькулювання визначають:
1. Собівартість одиниці робіт чи послуг.
2. Собівартість всього обсягу виробництва.
3. Собівартість виробництва по окремому підрозділу.
4. Собівартість за виробничими процесами та ін.


Автор: poizd | Дата: 5.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Організація перевезень

  Напрямки зниження собівартості перевезень

Вирішальний вплив на зниження собівартості перевезень має підвищення продуктивності праці. Ріст продуктивності праці призводить до зменшення потрібного контингенту працівників і фонду заробітної плати.
Собівартість залізничних перевезень знижується в результаті виконання заходів науково-технічного прогресу. При цьому нова техніка дозволяє зниження експлуатаційних витрат не лише там, де вона вводиться, а і в інших госпоарствах.
Автоматизація виробничих процесів (централізація управління стрілками і сигналами, автоматизація роботи сортувальних гірок і т.д.) дозволяє звільнити для інших робіт більшу кількість працівників відповідної кваліфікації, знизити простої рухомого складу, підвищити швидкість руху поїздів, знизити експлуатаційні витрати, а отже – знизити собівартість перевезень.
Вирішальний вплив на зниження собівартості перевезень має підвищення продуктивності праці. Ріст продуктивності праці призводить до зменшення потрібного контингенту працівників і фонду заробітної плати.

Автор: poizd | Дата: 23.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Організація перевезень

  Вагові прилади (ваги)

Вагові прилади (ваги)Ваги потрібні для:
- контрольних вимірювань;
- приймання певних видів вантажів за їх масою;
- в цілях забезпечення безпеки руху поїздів (щоб не було перевантаження);
- видачі вантажів у випадках пошкодження вантажу або упаковки, чи тари вагону.
Ваги є різних типів, призначень:
- товарні - використовуються в складах станцій при прийманні вантажу через склад;
- елеваторні - кожен ковш елеватора підіймає якусь кількість вантажу, який зважують;
- вагонні - для визначення маси тари вагону (коли вагон порожній) і вагону з вантажем. Вагонні ваги обов'язково мають бути на підприємствах з масовим відправленням навалочних вантажів і на основних залізничних вантажних станціях.
Розлянемо детальніше  останній тип вагових приладів, найвикористовуваніших на залізниці, - вагонні ваги. За принциипом дії вони бувають важельні і тензометричні. Відрізняються вони тим, що у важельних використано принцип співвідношення ваги гирі і вагону. А в тензометричних стоїть пристрій електричної дії під назвою тензометр, що визначає зміну сили струму або напруги від зміни опору самого блоку тензометра....

Автор: poizd | Дата: 5.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень

  Станційні рейкові кола

Основне місце у питаннях забезпечення безпеки руху поїздів по станціях займають рейкові кола, якими обладнані приймально-відправні колії, стрілочні і безстрілочні ділянки, ділянки колії у маневрових районах.
Рейкові кола на станціях дозволяють встановлювати маршрут і відкривати світлофор тільки при вільності колії прямування; виключають можливість переведення централізованих стрілок при занятті поїздом стрілочних колійних ділянок; забезпечують автоматичну зміну дозволяючого вогню світлофора на забороняючий, а також роботу автоматичної локомотивної сигналізації; виключають обробку маршруту або окремої його частини до моменту фактичного звільнення його всім складом; забезпечують передачу інформації вільності або зайнятості приймально-відправних колій і стрілочних ділянок на апарати управління.
Для створення рейкових кіл колії станції ділять на ізольовані колійні та стрілочні ділянки. Приймально-відправні колії виділяють в самостійні колійні ділянки, які ізолюють так, щоб забезпечити максимальну комалну довжину колій.
Корисною довжиною вважають ту частину колії, в межах якої може перебувати рухомий склад, не порушуючи безпечного руху по сусідніх коліях. Габаритними межами кожної колії є граничні стовпчики і при відсутності ізоляції ці межі визначають комалну довжину колії. При ізоляції колій ізолюючі стики встановлюють на відстань не менше 3,5 м від граничного стовпчика. Цю виноску роблять для того, щоб при зупинці останньої колісної пари рухомої одиниці на стиках її звисаюча частина не виходила за граничний стовпчик і не порушувався габарит по ширині міжколії. Світлофори розташовують у створі з ізолюючими стиками. Ординати стрілок, граничних стовпчиків і ізолюючих стиків знаходять по спеціальним установочним таблицям.

Автор: poizd | Дата: 28.09.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок, Колія і колійне господарство, Організація перевезень

  Маршрутизація

Для забезпечення безпеки руху на станції всі переміщення здійснюють по спеціально підготовленим ділянкам колійного розвитку, які називають маршрутами.
Потягом називають сформований і зчеплений склад вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що має встановлені сигнали.
До категорії поїздів відносять також поодинокі локомотиви, автомотриси і автодрезини незнімного типу, відправлені на перегони. У межах станцій поїзди рухаються по поїзним маршрутам прийому, передачі і відправлення, а також по маневровим маршрутам.
По маршрутам прийому поїзди переміщуються з перегонів на станційні колії. Початком маршруту прийому є вхідний світлофор на межі станції, а кінцем - світлофор в кінці приймальної колії.
По маршрутам передачі поїзд рухається з одної станційної колії на послідовно розташовану іншу станційну колію. Початком маршруту передачі є маршрутний світлофор, що дозволяє рух зі станційної колії, а закінчується маршрут біля світлофору, розташованого в кінці другої колії.


Автор: poizd | Дата: 4.09.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок, Організація перевезень

  Пристрої автоматики, телемеханіки та зв'язку на станціях

Пристрої автоматики, телемеханіки та зв'язку на станціяхНа залізничному транспорті проводиться велика робота щодо подальшого підвищення ефективності перевезень і безпеки руху. Важлива роль у вирішенні цих завдань належить пристроям автоматики, телемеханіки та зв'язку на станціях.
Засоби автоматики, телемеханіки та зв'язку дозволяють автоматизувати процеси, пов'язані з регулюванням руху поїздів, підвищити пропускну та провізну спроможність залізничних ліній та безпеку руху поїздів, продуктивність праці експлуатаційних працівників, поліпшити економічні показники роботи залізниць, скоротити час обороту вагона.
Постійно зростає обсяг технічних засобів, що використовуються для підвищення безпеки руху поїздів і збільшення пропускної здатності доріг, до яких відносяться телемеханічні системи, призначені для управління стрілками і сигналами на станціях.
Пристрої автоматики і телемеханіки з'явилися на залізницях одночасно з організацією руху поїздів. Потреба в передачі на рухомі поїзди різних вказівок і наказів послужила причиною застосування сигналів, які й стали першими регулюючими пристроями на дорогах. Найпростішим сигнальним пристроєм був семафор, який з'явився в 40-х роках минулого століття...

Автор: poizd | Дата: 1.08.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом, Новини

  Комерційні операції, що винуються на станції

Залізниці забезпечують перевезення вантажів між залізничними станціями, відкритими для певних вантажних операцій. Ці види вантажних операцій визначені в Тарифному керівництві №4 разом з алфавітним списком станцій з певним шифром виду операцій, які виконуються на цій станції. Відкриття чи закриття виду вантажної операції  на станції залізниця має узгодити з місцевим адміністративним органом влади.

Для визначення комерційних операцій, що дозволені на станції, використовуються наступні умовні позначення:

П – продаж квитків на всі пасажирські поїзди, прийом та видача багажу.

Б - продаж квитків на всі пасажирські поїзди.

ПРО – посадка і висадка пасажирів на приміські поїзди.

Х – ніякі види пасажирських операцій не виконуються...


Автор: poizd | Дата: 18.07.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень