Розміщення службово-технічних споруд і організація зв’язку на станції

Оптимальна технологія роботи сортувальної станції залежить від правильної організації оперативного командування при виконанні станційних процесів.

Сортувальні станції встановлюють в районах масового навантаження та розвантаження вантажів, на під’їздах до великих промислових центрів.

До основних службових приміщень на станції належать приміщення маневрового диспетчера (ДСЦ), чергових по станції (ДСП) і чергових по парках (ДСПП), чергового по гірці (ДСПГ), станційного технологічного центру по опрацюванню поїзної інформації і перевізних документів (СТЦОІД), станційного обчислювального центру (СВЦ), а також пости по перевірці (списуванню) вагонів у складах поїздів.


Автор: poizd | Дата: 21.09.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок, Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Сортувальна станція. Загальна характеристика

Сортувальні станції призначені для масового розформування та формування вантажних поїздів. На них переробляються транзитні і місцеві вагонопотоки із прилеглих напрямків і формуються дільничні, збірні і передатні поїзди, виконуються операції з транзитними вантажними поїздами, ремонт вагонів, екіпіровка локомотивів, сортування дрібних відправок та контейнерів. Сортувальні станції розміщують в районах масового навантаження та вивантаження вантажів.


Автор: poizd | Дата: 21.09.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Колія і колійне господарство, Організація перевезень, Підприємства, Управління залізничним транспортом

  Порядок передачі вагонів через державний кордон

До складу бригад входять працівники ПКО приймаючої сторони, які зобов'язані після огляду повідомити про його результати оператора ПЕОМ для  коригування передатної відомості.
Передача вантажів оформляється поїзною передатною відомістю, що складається на ПЕОМ стороною, яка здає, підписується і штемпелюється по закінченні комерційного огляду поїзда. Перший примірник ППВ залишається на станції, другий - у митниці, всі інші надсилаються з перевізними документами приймаючій стороні. Сторона, яка здає, в автоматизованому режимі передає ППВ до інформаційної мережі обох залізниць для надання користувачам.
У разі відмови обчислювальної техніки та каналів зв'язку контора передач вносить дані ППВ до АРМ відразу після поновлення роботи.
При ручному режимі роботи необхідно дотримуватися такого порядку передачі вантажів:
- при прийманні: коригування виконується на примірниках ППВ („твердих копіях”), які прибули з поїздом, на них проставляються всі штампи та печатки контролюючих органів;
- при здаванні: документом передачі є натурний лист поїзда, оформлений вручну. На ньому проставляються всі позначки контролюючих органів. ППВ вручну не складається;
- після відновлення роботи системи АСОУП агент з передачі вагонів готує і передає повідомлення 2881 та 3345 не пізніше десятої доби після відмови програмно-технічних засобів, погоджує передачу, як при нормальній роботі, на підставі „твердих копій” ППВ (надрукованих на засобах обчислювальної техніки). Якщо це неможливо (пройшло багато часу), то агент з передачі вагонів вводить вручну повідомлення 2881. Повідомлення 2881 або передатну відомість вводить приймаюча сторона;
- після прибуття поїзда на передавальну станцію представники приймаючої сторони зобов'язані звірити ППВ, отриману з інформаційних систем ПЕОМ, з перевізними документами і фактичною наявністю вагонів та контейнерів.

Автор: poizd | Дата: 5.06.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Умови руху та порядок обслуговування поїздів на прикордонних станціях

Оснащення передавальних станцій повинно забезпечити виконання:
- погоджених сторонами розмірів руху;
- операцій з приймання, відправлення, розформування та формування поїздів;
- операцій, пов'язаних з ТО та КО поїздів, прикордонним, митним, екологічним, ветеринарним та іншими видами державного контролю.
Якщо за своїм технічним оснащенням станція не може виконати зазначені обсяги і види робіт, то потрібно здійснити такі заходи:
- організувати приймання і здавання поїздів додатково на прилеглих технічних станціях або на технічній станції суміжної сторони;
- передати частину роботи на менш завантажені прикордонні переходи;
- погодити та реалізувати спрощення контрольних операцій з поїздами;
- здійснити розвиток та модернізацію оснащення станції.
Для обробки поїздів, призначених для передачі за кордон, застосовуються прийоми обробки згідно з типовими технологічними процесами роботи сортувальних, дільничних та вантажних станцій.

Автор: poizd | Дата: 5.06.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Колійний розвиток та технічне оснащення передавальних станцій

Передавальні операції можуть виконуватися на найближчих до кордону дільничних або сортувальних станціях.
Колійний розвиток і пристрої для виконання технічних та комерційних операцій на передавальних станціях повинні відповідати нормам чинних стандартів. Додатково передбачаються пристрої для проведення комерційних і митних операцій, колії для відстою неприйнятих і ремонту несправних вагонів.
На передавальній станції необхідно мати механізми для виконання перевантажувальних операцій, ремонту вагонів і контейнерів.

Автор: poizd | Дата: 12.05.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Колія і колійне господарство, Організація перевезень

  Карта залізниць України

На карті зображені основні залізничні сполучення та великі залізничні станції та вузли України.

Карта залізниць України


Автор: poizd | Дата: 1.04.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом, Новини

  Технологія роботи передавальної станції

На прикордонному переході операції передачі вагонів та контейнерів у технічному, комерційному, митному відношеннях та оформлення документів, як правило, мають здійснюватися в роздільному режимі роботи бригад суміжних держав (приймання й передача окремо на кожній із сторін). Передача вантажів об'єднаними бригадами суміжних держав на передавальній станції однієї із сторін може запроваджуватися з урахуванням особливостей роботи цієї станції.
Передача вагонів, контейнерів та знімного вагонного устаткування оформляється поїзною передавальною відомістю (ППВ), що складається російською мовою стороною, яка здає. Кількість примірників ППВ визначається, виходячи з місцевих умов. На прикордонних переходах з третіми країнами на всі вантажні поїзди залізниця, яка здає поїзд, складає комплект передаточних документів, до якого входять:
- вагонна відомість (ф.ИНУ-1) чи телеграма - натурний лист - вагонна відомість (СТНЛ);
- попередня або вхідна, початкова передатна відомість ІППВ на відправки (ф.ИНУ-3);
- передатна відомість на великотоннажні контейнери (ф.ИНУ-98).
Комплект перевізних документів перевіряється співставленням його даних з результатами натурного списування. До комплекту додаються супроводжуючі документи. Приймання та здавання поїздів провадиться агентами обох сторін:
- колією 1520 мм - на прикордонній станції інозалізниці;
- колією 1435 мм - на прикордонній станції Укрзалізниці.

Автор: poizd | Дата: 24.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Організація перевезень

  Технологічний процес роботи передавальної станції

Технологічний процес роботи передавальної станціїМіждержавна передавальна станція здійснює повний перелік операцій у взаємодії з митною, прикордонною та іншими державними контролюючими службами.
Згідно з наказом Укрзалізниці від 20.10.1997 р. №265/Ц {43} станція передачі  має бути організована на базі найближчої до кордону сортувальної станції. В залежності від умов міждержавної угоди технологія роботи взаємодіючих передавальної та прикордонної станцій розглядається у зв’язку з такими варіантами контрольних функцій:
1. технологія доповнюється лише вимогами забезпечення достовірного обліку передачі вагонів та контейнерів, їх належного технічного та комерційного стану (при „прозорих” кордонах);
2. доповнення умов першого варіанту митним контролем вантажних документів, наявності ліцензій, заборон на ввезення та вивезення вантажів;
3. виконання операцій прикордонного та митного контролю в повному обсязі, включаючи вибірковий або повний натурний контроль вантажних поїздів.
Для виконання цих функцій на передавальній станції організується контора передач та ПрикордонТЕК, підрозділи воєнізованої охорони (НОР), прикордонного, митного, санітарно-епідеміологічного, екологічного, ветеринарного та фітосанітарного контролю.

Автор: poizd | Дата: 24.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень