Посадові обов'язки інженера технічного сектора відділу перевезень

Посадові обов'язки інженера технічного сектора відділу перевезень:

1. Розробка та впровадження плану підвищення ефективності виробництва резервів в експлуатаційній роботі. Розробка технологічних типів експлуатаційної роботи підприємств та станції, також диспетчерських дільниць (простій вагонів, робочий парк, прийом і здача вагонів).

2. Розробка квартальних і річних планів експлуатаційної роботи.

3. Розрахунок норм простою вагонів по міністерських ГРП.


Автор: poizd | Дата: 20.03.2012 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Охорона праці, Управління залізничним транспортом

  План по праці

Продуктивність праці – найголовніший елемент системи трудових показників. Основне призначення цього показника – за ним визначається ефективність суспільої праці.
Показники плану по праці:
1)    продуктивність праці.
2)    фонд оплати праці.
3)    чисельність працівників.
4)    середньомісячна заробітна плата.

Автор: poizd | Дата: 9.02.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту, Охорона праці

  Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

Обов'язкова участь профспілки або членів трудових колективів будь-яких установ та закладів у створенні здорових і безпечних умов праці зумовлює необхідність системи стимулювання діяль­ності за сумлінність і покарання за невиконання вимог законодав­ства та нормативних документів з охорони праці.
На всіх промислових підприємствах України повинні діяти стандарти безпеки праці, що встановлюють систему показників, за якими підраховується стан охорони праці структурних підрозділів та підприємства в цілому, визначаються переможці, і здійснюється їх матеріальне заохочення. Види заохочення та суми премій визначають профспілки, трудові колективи та керівницт­во підприємства, про що занотовується в колективному договорі (угоді) або в трудовому договорі.

Автор: poizd | Дата: 17.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Охорона праці

  Охорона праці користувачів ПК на залізничному транспорті

Взагалі, заходи з охорони праці користувачів ПК необхідно розглядати в трьох основних аспектах: соціальному, психологічному та медичному.
У соціальному плані розв’язання цих проблем пов’язане з оптимізацією умов життя, праці, відпочинку, харчування, побуту, розвитком культури, транспорту.
Значне місце у профілактиці розладів здоров’я належить психології праці. Тому заходи, пов’язані з формуванням раціональних виробничих колективів, в яких відсутня психологічна несумісність, сприяють зменшенню нервово-психічного перенапруження, підвищенню працездатності та ефективності праці.
Особливої значущої у користувачів відео дисплейних терміналів набуває психо-емоційний стрес, який в більшій або меншій мірі проявляється у кожного з них.
Значна роль у профілактиці захворювань користувачів ПК відводиться медицині. Існує перелік профілактичних заходів для користувачів ПК, що включає як складові первинної профілактики здоров’я (професійний відбір), так і вторинної, яка направлена на зниження ймовірності розвитку перевтоми та перенапруження. Ці комплексні заходи спрямовані на відновлення функціонального стану зорового та опорно-рухового апарату.
Зараз у нашій країні проводиться розробка національних нормативних документів, спрямованих на охорону праці користувачів ПК. Найбільш повним нормативним документом щодо забезпечення охорони праці користувачів ПК є «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних машин”...

Автор: poizd | Дата: 16.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Охорона праці

  Організація і управління охороною праці на станції

Організація і управління охороною праці на станції здійснюється згідно вимог наказу №205 ВоН від 23.08.96 року, “Положення про систему управління охороною праці на станції”, затвердженного 01.10.96 року та Закону України “Про охорону праці”.
Навчання, інструктаж та перевірка знань працівників станції проводиться згідно вимог “Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці”.
Основні вимоги безпеки працівників станції перед заступанням на чергування, під час виконання службових обов’язків, після закінчення роботи викладено в Інструкції по охороні праці працівників станції:
-  заходи безпеки при знаходженні на станційних коліях;
-  заходи електробезпеки;
-  утримання робочих місць;
-  підготовка до роботи;
-  порядок допуску працівників станції до роботи;
-  маршрути службового проходу до робочих місць;
-  негабаритні місця, порядок виконання маневрів у цих місцях;
-  заходи безпеки складацьких бригад при виконанні маневрової роботи, під час розпуску вагонів з сортувальної гірки та подавання вагонів по колії 1520 мм та 1435 мм на вантажні фронти та під’їзні колії;
-  заходи безпеки прийомоздавачів ПКО, приймальників поїздів контори передачі;
-  заходи безпеки операторів технічної контори;
-  правила безпеки для водіїв автотракторної техніки;
-  заходи особистої гігієни
-  заходи першої долікарської допомоги;
-  охорона праці жінок.

Автор: poizd | Дата: 16.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Охорона праці

  Охорона праці

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно- технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на, збереження здоров’я та працездатності людини у процесі праці (Ст.1 Закону України про охорону праці від 14.10.1992 №2694-ХІІ).
Залізничний транспорт відноситься до числа галузей народного господарства, в яких особливо гостро відчувається специфічність праці та його підвищена небезпека. Робочі місця та робочі зони залізничників багатьох професій розташовані у безпосередній близькості від рухомого складу. Для виконання ряду технологічних операцій, працюючі змушені стикатися з рухомом складом. Умови праці ускладнюються ще й тим, що залізниці працюють цілодобово, в будь-яку пору року та при будь-якій погоді.

Автор: poizd | Дата: 16.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Охорона праці