Рентабельність

Рентабельність визначається у відсотках як відношення балансового прибутку Пб до середньорічної вартості виробничих основних і нормованих оборотних фондів:
Р= Пб/(Ф + Ф )100,
Показник рентабельності характеризує суму прибутку на кожну гривню середньорічної наявності основних виробничих фондів і нормованих оборотних фондів. Цей показник може розраховуватись в якості додаткового як відношення тієї ж суми прибутку до експлуатаційних витрат – такий рівень рентабельності буде вищим....

Автор: poizd | Дата: 23.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту

  Оборотні фонди залізничного транспорту

Оборотні фонди підприємств є складовою оборотних коштів підприємств.
Оборотні кошти :
1)Оборотні кошти у сфері виробництва:
- Виробничі запаси: предмети праці, які не використовуються у виробничих процесах і знаходяться на складах у вигляді запасу: паливо, матеріали, запасні частини, малоцінні швидкопсувні предмети....

Автор: poizd | Дата: 23.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту

  Напрямки зниження собівартості перевезень

Вирішальний вплив на зниження собівартості перевезень має підвищення продуктивності праці. Ріст продуктивності праці призводить до зменшення потрібного контингенту працівників і фонду заробітної плати.
Собівартість залізничних перевезень знижується в результаті виконання заходів науково-технічного прогресу. При цьому нова техніка дозволяє зниження експлуатаційних витрат не лише там, де вона вводиться, а і в інших госпоарствах.
Автоматизація виробничих процесів (централізація управління стрілками і сигналами, автоматизація роботи сортувальних гірок і т.д.) дозволяє звільнити для інших робіт більшу кількість працівників відповідної кваліфікації, знизити простої рухомого складу, підвищити швидкість руху поїздів, знизити експлуатаційні витрати, а отже – знизити собівартість перевезень.
Вирішальний вплив на зниження собівартості перевезень має підвищення продуктивності праці. Ріст продуктивності праці призводить до зменшення потрібного контингенту працівників і фонду заробітної плати.

Автор: poizd | Дата: 23.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Організація перевезень

  Витрати залізниць та їх класифікація

Витрати залізниць визначаються на основі „Номенклатури витрат по основній діяльності підприємств залізничного транспорту України". У цьому документі виділяють витрати по основній і підсобно-допоміжній діяльності. Номенклатура витрат має розділи:
1) прямі витрати по перевезенням;
2) прямі витрати допоміжного виробництва;
3) загальновиробничі витрати;
4) адміністративні витрати
5) інші витрати операційної діяльності.
Експлуатаційні витрати складаються з поточних витрат, які необхідні для виконання перевезень вантажів, пасажирів, багажу, пошти. Експлуатаційні витрати пов’язані із здійсненням основної діяльності (експлуатаційної роботи).

Автор: poizd | Дата: 17.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту

  Сутність заробітної плати

Заробітна плата – це виражена у грошовій формі частина національного доходу, яка розподіляється за кількістю і якістю праці, затраченої кожним працівником, і надходить у його особисте споживання.
Функції заробітної плати:
1. Відтворювальна – заробітна плата повинна забезпечувати нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації.
2. Стимулююча – розмір заробітної плати повинен бути таким, який би спонукав  працівника до кращих показників у роботі, підвищення продуктивності праці та ін.
3. Регулююча – рівень заробітної плати повинен визначатися і залежати від кваліфікації, складності роботи, напруженості завдань і фаху працівника.
4. Соціальна – спрямована на забезпечення однакової оплати праці за однакову роботу (реалізація принципу соціальної справедливості).

Автор: poizd | Дата: 17.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту