Склад, структура та планування експлуатаційних витрат залізниці

Експлуатаційні витрати складаються з поточних витрат, які необхідні для виконання перевезень вантажів, пасажирів, багажу, пошти. Експлуатаційні витрати пов’язані із здійсненням основної діяльності (експлуатаційної роботи).
Експлуатаційні витрати поділяються за елементами витрат:
Елементи витрат – це однорідні види витрат на виробництво продукції – перевезення.

Автор: poizd | Дата: 15.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту

  Доплати і надбавки працівникам залізничного транспорту

Тарифні ставки заробітної плати передбачають оплату праці за нормальний робочий час при належній якості виготовленої продукції.
Робота в святкові і вихідні дні оплачується в подвійному розмірі і повинна, як правило, компенсуватися наданням іншого вихідного. Робота в нічний час оплачується по збільшеній годинній тарифній ставці.
Понадурочні роботи оплачуються в полуторному розмірі за перші 2 години і в подвійному розмірі за наступні години.
Встановлено надбавки за клас кваліфікації локомотивним бригадам, складачам, оглядачам-ремонтникам.

Автор: poizd | Дата: 15.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту

  Тарифи

Тариф – це ціна на транспортні перевезення, і тому він повинен покривати всі витрати і розвивати транспорт, забезпечувати його конкурентноздатність.
Тариф визначається за формулою:
Ц=С+V+М

де Ц – ціна,
С - витрати уречевленої праці,
V – витрати живої праці,
М – додана вартість, прибуток.


Автор: poizd | Дата: 15.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Управління залізничним транспортом

  Продуктивність праці

Продуктивність праці – найголовніший елемент системи трудових показників. Основне призначення цього показника – за ним визначається ефективність суспільної праці.
У виробництві продукції беруть участь:
1) Жива праця, що використовується при виконанні поточних завдань.
2) Уречевлена праця (була затрачена на інших ранніх стадіях виробництва в інших галузях).
Розрізняють:
1.    Продуктивність суспільної праці.
2.    Групову продуктивність праці.
3.    Індивідуальну продуктивність праці

Автор: poizd | Дата: 15.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту

  Собівартість залізничних перевезень

Собівартість продукції – це грошовий вимір затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції.
Собівартість перевезень – це виражені в грошовій формі поточні витрати транспортних підприємств, які безпосередньо пов’язані з підготовкою і здійсненням перевізного процесу, а також робіт та послуг, які забезпечують дане виробництво. Витрати по перевезеннях включають у собівартість того звітного періоду, в якому вони виникли. Також в собівартість включають непродуктивні витрати (які виникають через недосконалу організацію і управління виробництвом, псування матеріальних цінностей, втрати від аврій, стихійних лих, катастроф).
Калькулювання собівартості – це визначення витрат у грошовому вимірнику на виробництво одиниці продукції за видами витрат.
За допомогою калькулювання визначають:
1. Собівартість одиниці робіт чи послуг.
2. Собівартість всього обсягу виробництва.
3. Собівартість виробництва по окремому підрозділу.
4. Собівартість за виробничими процесами та ін.


Автор: poizd | Дата: 5.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Організація перевезень

  Основні і оборотні фонди залізниці

Основні фонди – це засоби праці, які повністю або частково зберігають свою натуральну речову форму протягом багатьох виробничих циклів і переносять свою вартість на собівартість продукції – перевезень.
Основні фонди поділяються:
1. За призначенням:
-   основні виробничі фонди – ті, які безпосередньо використовуються у виробничих процесах: вагони, локомотиви, верхня будова колії, постійні пристрої (90 % на залізниці).
-   основні невиробничі фонди – житлові будинки, навчальні заклади, лікарні і т.д. (10% на залізниці).
2. За приналежністю:
-   Особисті – ті об’єкти, які знаходяться на балансі підприємства.
-   Орендовані – засоби праці, які використовуються на виробництві протягом певного періоду за визначену плату з інших підприємств....


Автор: poizd | Дата: 5.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту

  Структура доходів залізничного транспорту

Доходні надходження за пасажирські перевезення у місцевому і приміському сполученнях і від вантажних перевезень у місцевому сполученні повністю зараховуються у дохід тих залізниць, які здійснюють перевезення.
Пасажирські перевезення, особливо приміські, мають статус соціально-необхідних і за законодавством України збитки від них повинні компенсуватися з місцевих бюджетів, але це виконується лише частково. Тому погашення збитків від пасажирських перевезень здійснюються за рахунок прибутку від вантажних перевезень, тому доходи від вантажних перевезень містять так звану компенсаційну частину.
Доходні надходження за перевезення вантажів у прямому сполученні розподіляються між залізницями – учасницями перевезення: спочатку залізниці відправлення за початкові операції і залізниці призначення – за кінцеві, далі розподіляються доходи за доходними ставками, встановленими Укрзалізницею, пропорційно тонно-кілометрам, які виконала кожна залізниця.

Автор: poizd | Дата: 5.01.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту

  Форми і системи заробітної плати

Кожне підприємство самостійно обирає форму і систему нарахування заробітної плати в залежності від організації виробництва і специфіки роботи.
Результати праці вимірюються як:
1)    фактично відпрацьований час,
2)    обсяг виконаної роботи або кількість випущеної продукції.
Тому визначають 2 форми заробітної плати:
1.    Погодинна: проста погодинна система, погодинно-преміальна, за посадовим окладом.
2.    Відрядна: пряма відрядна система, непряма, відрядно-преміальна, бригадна (колективна), акордна, акордно-преміальна....

Автор: poizd | Дата: 23.12.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Економіка залізничного транспорту