Розміщення службово-технічних споруд і організація зв’язку на станції

Оптимальна технологія роботи сортувальної станції залежить від правильної організації оперативного командування при виконанні станційних процесів.

Сортувальні станції встановлюють в районах масового навантаження та розвантаження вантажів, на під’їздах до великих промислових центрів.

До основних службових приміщень на станції належать приміщення маневрового диспетчера (ДСЦ), чергових по станції (ДСП) і чергових по парках (ДСПП), чергового по гірці (ДСПГ), станційного технологічного центру по опрацюванню поїзної інформації і перевізних документів (СТЦОІД), станційного обчислювального центру (СВЦ), а також пости по перевірці (списуванню) вагонів у складах поїздів.


Автор: poizd | Дата: 21.09.2011 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок, Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом

  Кабельні мережі електричної централізації

Кабелем з'єднують напольні пристрої електричної централізації (стрілочні електроприводи, світлофори і прилади рейкових кіл) з постовими і постові пристрої між собою. Для цього використовують сигнальні кабелі марок СБПБ, СБВБ, СБВГ, СБПБГ, СБВБГ, СБВу і СБПу.
Перші дві букви СБ в маркуванні цих кабелів означають, що кабелі сигнально-блокувальні, П або В - з поліетиленовою або полівінілхлоридною оболонкою, Б - поверх оболонки на кабель накладені стрічкова сталева броня і захисний покрив з кабельної пряжі; остання буква Г - відсутня кабельна пряжа поверх броні; у - на кабель накладена посилена пластмасова оболонка.
Кабелі марок СБПБ, СБВБ, СБВу і СБПу призначені для прокладки в землі, а решту кабелів використовують для приміщень і тунелів. На станціях великої протяжності при електротязі на змінному струмі замість кабелю марки СВБ прокладають кабелі марок СБПСБ зі свинцевою оболонкою і бронею в тому випадку, якщо індуковані поздовжні е.д.с. перевищують норми.
Заводи серійно випускають сигнальні кабелі з алюмінієвою оболонкою у поліетиленовому шлангу (СБПАШп) без сталевої броні і зі сталевою бронею (СБПАБШп) з парним скручуванням жил. Однак ці кабелі ще не набули широкого поширення.
Всі сигнально-блокувальні кабелі мають мідні жили діаметром 1 мм площею поперечного перерізу 0,785 мм2 та поліетиленову ізоляцію жил. Опір жили постійному струму при 20°С складає 23,5 Ом/км. Кабелі з простим скручуванням випускають з числом жил від 3 до 61, а з парним скручуванням - від 3 до 12 пар.
Для полегшення обслуговування та зменшення взаємних впливів всі кабельні лінії централізації розбивають на чотири основні групи: стрілочні електроприводи, світлофори, живильні і релейні трансформатори рейкових кіл.

Автор: poizd | Дата: 20.11.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок

  Схеми рейкових кіл

Схеми рейкових кіл, що застосовуються на станціях, залежать від виду тяги поїздів.
Рейкові кола на ділянках з автономною тягою. Для ділянок з автономною тягою передбачають рейкові кола змінного струму частотою 50 Гц з безперервним живленням (мал. 6) і з колійними реле типів НВШ2-200, НМВШ2-900/900, НВШ1-800, АНВШ2-240, ДСШ-12. Схема рейкового кола має колійний ПТр і релейний РТР трансформатори, трансформаторний ящик ТЯ, кабельну муфту КМ і колійний реостат Rп. При будівництві автоблокування і реконструкції пристроїв СЦБ на станціях з урахуванням подальшої елеКТрифікації на змінному струмі частотою 50 Гц на ділянках з діючим автоблокуванням 25 Гц, на станціях з автономною тягою, розташованих в зоні небезпечного впливу змінного струму частотою 50 Гц (на відстані менше 100 м від елеКТрифікованої на змінному струмі частотою 50 Гц залізниці, менше 100 м від високовольтної лінії передачі напругою 25 кВ і більше або у разі перетину її з залізничними коліями), застосовують рейкові кола змінного струму частотою 25 Гц без колійних дроселів з колійними реле типу ДСШ-13 (мал. 7). Схема містить трансформаторний ящик ТЯ, шляховий ПТр і ізолюючий ІТП трансформатори, колійний реостат Rп, захисний блок ЗБ. При накладенні пристроїв АЛСН кодування таких рейкових кіл здійснюється змінним струмом 25 Гц.
Для захисту колійних реле від перешкод струмів інших частот місцеві елементи колійних реле ДСШ-13 і колійні трансформатори рейкових кіл 25 Гц живляться від окремих перетворювачів частоти типу ПЧ50/25.

Автор: poizd | Дата: 6.11.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок

  Кодування рейкових кіл на станціях

Для забезпечення роботи автоматичної локомотивної сигналізації при русі поїзда по станції здійснюють кодування станційних рейкових кіл. Кодуванню підлягають рейкові кола всіх головних колій і бічних, по яким здійснюється беззупинний пропуск поїздів зі швидкістю більше 50 км/год по пологих стрілках, а також стрілочних ділянок, прилеглих до кодованих станційних колій. Коди локомотивної сигналізації надходять в рейкові кола стрілочних ділянок тільки в заданих поїзних маршрутах при русі по дозволяючим показанням сигналу.
Приймально-відправні колії кодуються незалежно від задання маршруту при заході поїзда на колію. При прийманні поїзда за запрошувальним сигналом стрілочні секції за світлофором не кодуються, а також не кодується ділянка наближення до вхідного світлофора у разі перегорання лампи червоного вогню світлофора. При відправленні з бічних некодуємих колій кодування починається при виході поїзда на секції головної колії з ділянки, наступної за ділянкою виходу. Значення кодів АЛСН, що посилаються в рейкові кола, залежить від показання попереду розташованого світлофора.
При включенні загороджувальних світлофорів на переїзді кодування ділянок перед переїздом припиняється. Приймально-відправні колії одночасно кодуються з двох сторін: з живильного кінця трансмітером типу К11ТШ-715, а з релейного - типу КПТШ-515. Кодово-включаючі реле і трансмітер включаються при відкритті світлофора і заході поїзда на ділянку наближення. При закритті світлофора в разі знаходження потягу на ділянці наближення кодово-включаюче реле знеструмлюється. Кодово-включаюче реле по прийому вимикається при заході поїзда на колію приймання, по відправленню - при заході поїзда на ділянку віддалення. Стрілочні секції та колії кодуються фронтовим контактом трансмітерного реле.

Автор: poizd | Дата: 5.11.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок

  Станційні рейкові кола

Основне місце у питаннях забезпечення безпеки руху поїздів по станціях займають рейкові кола, якими обладнані приймально-відправні колії, стрілочні і безстрілочні ділянки, ділянки колії у маневрових районах.
Рейкові кола на станціях дозволяють встановлювати маршрут і відкривати світлофор тільки при вільності колії прямування; виключають можливість переведення централізованих стрілок при занятті поїздом стрілочних колійних ділянок; забезпечують автоматичну зміну дозволяючого вогню світлофора на забороняючий, а також роботу автоматичної локомотивної сигналізації; виключають обробку маршруту або окремої його частини до моменту фактичного звільнення його всім складом; забезпечують передачу інформації вільності або зайнятості приймально-відправних колій і стрілочних ділянок на апарати управління.
Для створення рейкових кіл колії станції ділять на ізольовані колійні та стрілочні ділянки. Приймально-відправні колії виділяють в самостійні колійні ділянки, які ізолюють так, щоб забезпечити максимальну комалну довжину колій.
Корисною довжиною вважають ту частину колії, в межах якої може перебувати рухомий склад, не порушуючи безпечного руху по сусідніх коліях. Габаритними межами кожної колії є граничні стовпчики і при відсутності ізоляції ці межі визначають комалну довжину колії. При ізоляції колій ізолюючі стики встановлюють на відстань не менше 3,5 м від граничного стовпчика. Цю виноску роблять для того, щоб при зупинці останньої колісної пари рухомої одиниці на стиках її звисаюча частина не виходила за граничний стовпчик і не порушувався габарит по ширині міжколії. Світлофори розташовують у створі з ізолюючими стиками. Ординати стрілок, граничних стовпчиків і ізолюючих стиків знаходять по спеціальним установочним таблицям.

Автор: poizd | Дата: 28.09.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок, Колія і колійне господарство, Організація перевезень

  Класифікація систем ЕЦ

На мережі залізниць експлуатують різні системи електричної централізації (ЕЦ).
За способом зв'язку центрального поста з об'єктами управління (стрілками, сигналами та ін.) системи електричної централізації можна розділити на дві групи: з прямим управлінням і контролем, в яких органи управління центрального поста зв'язані з кожним об'єктом управління та контролю по жилах кабелю; з кодовим управлінням і контролем, в яких органи управління центрального поста пов'язані з усіма об'єктами управління та контролю по лінії зв'язку посилкою кодових сигналів телеуправління.
За способом виконання залежностей, місцем розташування апаратури та джерел живлення релейні централізації прямого управління поділяють на системи електричної централізації з місцевими залежностями і місцевими джерелами живлення (РЦМ), при якій релейна апаратура і джерела живлення розміщують в релейних будках або шафах в горловинах станцій, а пульт управління - у станційному будинку; з центральними залежностями і місцевим живленням (РЦЦМ), при якій основна частина приладів, що забезпечують залежності, між стрілками і сигналами, знаходиться в станційному будинку або поряд у релейній будці, а джерела електроживлення підлогових пристроїв встановлюють в горловину станцій; з центральними залежностями і центральним живленням (РЦЦ), при якій всі прилади, що здійснюють залежності між стрілками і сигналами, і джерела електроживлення розташовані в приміщенні поста ЕЦ, де встановлений пульт управління.

Автор: poizd | Дата: 23.09.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок

  Електрична централізація (ЕЦ) стрілок і сигналів

Електрична централізація (ЕЦ) стрілок і сигналівЕлектрична централізація (ЕЦ) стрілок і сигналів - це система пристроїв на станціях для централізованого регулювання рухом поїздів, у якої управління стрілками і сигналами, контроль їх положення і взаємозамикання здійснюються за допомогою електричної енергії.
Згідно з вимогами ПТЕ необхідно, щоб пристрої централізацій всіх типів забезпечували взаємне замикання стрілок і сигналів, не допускаючи: відкриття сигналів, відповідних даному маршруту, якщо стрілки не поставлені в належний стан, а сигнали ворожих маршрутів не закриті; переведення стрілки, що входить у маршрут або відкриття сигналу ворожого маршруту при відкритому сигналі, що огороджує заданий маршрут.
Пристрої електричної централізації не повинні допускати відкриття вхідного світлофора при маршруті, заданому на зайняту колію, і переведення стрілки під складом і повинні забезпечувати контроль взрізу стрілки з одночасним закриттям світлофора, що огороджує даний маршрут; контроль зайнятості колій і стрілок на апараті управління; можливість маневрових пересувань по показанням маневрових світлофорів.
При електричній централізації підвищується пропускна споспроможність станцій, безпека руху поїздів і культура праці, зменшується штат обслуговуючого персоналу. Пропускна спроможність збільшується завдяки значному зменшенню витрат часу на задання маршрутів, автоматичному контролю та виконанненю умов безпеки руху поїздів, а також покращенню якості управління рухом, оскільки безперервно надходить інформація про місцезнаходження поїздів і немає необхідності узгоджувати дії по заданню маршрутів з виконавцями команд.

Автор: poizd | Дата: 23.09.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок

  Централізація станційних сигналів на ділянках з автоблокуванням

Централізація станційних сигналів на ділянках з автоблокуваннямНа проміжних станціях ділянок з автоблокуванням при ручному управлінні стрілками застосовують пристрої централізації сигналів при ключових залежностях між стрілками і сигналами. При цьому приймально-відправні колії та стрілочні ділянки обладнують рейковими колоами.
На стрілочних постах в кожній горловині станції встановлюють малогабаритні стрілочні централізатори, що забезпечують ключові залежності між стрілками і сигналами. У приміщенні чергового по станції знаходиться уніфікованний пульт. У верхній частині пульта розміщено табло зі схемою колійного розвитку станції, повторювачами сигналів, кнопками керування сигналами, контрольними лампочками. Біля повторювачів сигналів розташовані трипозиційний сигнальні кнопки. Нормально кнопки знаходяться в середньому положенні. При натисканні їх сигнал відкривається, при витягуванні - закривається.
Стан сигналів контролюється горінням відповідних лампочок: при дозволяючому показанні світлофора - зеленої, при включенні запрошувального сигналу - білої; при закритому положенні вхідного сигналу - червоної; зайнятий стан колій станції та стрілочних секцій на табло - горінням білих лампочок; задання маршруту відправлення - на табло горінням зеленої лампочки, прийому - жовтою. Під табло розміщені допоміжні кнопки: включення запрошувальних сигналів, примусової обробки маршрутів, зниження напруги, переведення сигналів на автовиконання та ін. Для кожного примикаючого перегону є ключі-жезли.
На пультах управління станцій одноколійних ділянок знаходятся лампочки встановленого напрямку руху і зайнятості перегону, а також кнопки, що пломбуються. Останні призначені для зміни напрямку руху у допоміжному режимі. Апаратура станційних пристроїв розташована в приміщенні чергового по станції і в релейних шафах горловин станції.
Схеми пристроїв централізації сигналів проектують з місцевим живленнням, але з центральними залежностями. Акумулятори установлюють у батарейних шафах або батарейних колодязях.

Автор: poizd | Дата: 13.09.2010 | Коментарів: 0 | Докладніше...
Розділи: Автоматика і зв'язок