Термін доставки швидкопсувного вантажу

Термін доставки ШПВ залізничним транспортом складається з декількох елементів різної тривалості: операцій, пов’язаних з відправленням і прибуттям вантажу; часу прямування від станції відправлення до станції призначення; додаткових операцій, що виконуються з вантажними вагонами на шляху прямування (переадресування вантажів, перевезення вантажів за участю поромної переправи, перевантаження у вагони іншої ширини колії та ін.).

Розрахунок терміну доставки вантажів визначається за формулою:

Тд = L/Vд + tоп + tп + tпер + tза + tтеп + tпв + tвм , діб (1)

де L – тарифна відстань між станціями відправлення і призначення вантажу, км;

Vд – норма добового пробігу відправки, км/ добу;

tоп – час на виконання операцій, пов’язаних з відправленням і прибуттям вантажу, дорівнює 1 доба;

tп – час на перевезення вантажів за участю поромної переправи, дорівнює 2 доби;

tпер – час на перевантаження вантажів з вагонів широкої колії на вузьку і назад, дорівнює 2 доби;

tза – час на передачу вантажів автотранспорту або прийом від нього у змішаних залізнично-автомобільних повідомленнях, дорівнює 0,5 доби;

tтеп – час на передачу вантажів транспортно-експедиційним підприємствам і назад, дорівнює 0,5 доби;

tпв – час, пов’язаний з переадресуванням вантажів, дорівнює 2 доби;

tвм – час на ветеринарний і митний догляд, не нормується і термін доставки збільшується на фактичний час затримки.        

Вантаж може бути прийнятий до перевезення, якщо термін його доставки не менше граничного терміну доставки (Тгр), протягом якого допустимі зберігання і перевезення вантажу

Правилами перевезення вантажів залізничним транспором встановлені такі норми добового пробігу відправки:

У разі перевезення високою швидкістю встановлюється доставка

швидкопсувних вантажів у рефрижераторних секціях - 1 доба на кожні 320 км;

швидкопсувних вантажів, які перевозяться у вагонах-термосах та вагонах з індивідуальним охолодженням, а також у критих вагонах маршрутами:

з охолодженням - 1 доба на кожні 350 км;

без охолодження - 1 доба на кожні 400 км;

тварин маршрутами - 1 доба на кожні 300 км;

тварин окремими вагонами та групами вагонів - 1 доба на кожні230 км;

інших вантажів вагонними відправленнями - 1 доба на кожні 250 км;

вантажів у рефрижераторних контейнерах - 1 доба на кожні 230 км.

Якщо Укрзалізницею встановлюються тимчасові відхилення від шляхів прямування вантажів, за якими обчислюється провізна плата, то термін доставки вантажів, які пройшли за відхиленим напрямком, обчислюється, виходячи з відстані з урахуванням цього відхилення.

Відхилення від визначених напрямів перевезення вантажів дозволяються першим керівником Укрзалізниці.

При прийманні від відправника вантажу до перевезення раніше дня, на який призначено навантаження, термін доставки обчислюється з 24-ї години того дня, на який призначено навантаження, про що в накладній робиться відмітка в графі "Навантаження призначено на ____ число _______ місяць".

У разі затримки вантажу в процесі перевезення термін доставки збільшується на час:

виконання митних та інших адміністративних правил,

тимчасової перерви в перевезенні, яка трапилася не з вини залізниці,

необхідний для ветеринарного огляду та напування тварин

вивантаження зайвої маси, виправлення навантаження або упаковки, а також на перевантаження, які трапилися з вини відправника,

інших затримок, які трапились з вини відправника чи одержувач.а

Про причини затримки вантажу, які дають право залізниці на збільшення терміну доставки та тривалість цієї затримки, повинна бути зроблена відмітка в перевізних документах, яка завіряється підписом працівника станції і календарним штемпелем.

Вантаж вважається доставленим вчасно, якщо на станції призначення він вивантажений засобами залізниці, про що повідомлено одержувача, або якщо вагон (контейнер) з вантажем подано під вивантаження засобами одержувача до закінчення встановленого терміну доставки.

У разі затримки подання вагонів (контейнерів) під вивантаження внаслідок зайнятості вантажного фронту або з інших причин, залежних від одержувачів, вантаж вважається доставленим вчасно, якщо він прибув на станцію призначення до закінчення встановленого терміну доставки.

 

Складання схеми найкоротшого маршруту заданого напрямку перевезення швидкопсувних вантажів виконується наступним чином:

Користуючись картою або альбомом залізниць і Тарифним керівництвом №4 визначається схема найкоротшого маршруту заданого напрямку перевезення швидкопсувних вантажів

Потім на схему наносяться всі основні роздільні пункти, вказуючи відстань між ними, враховуються особливості заданого маршруту по використанню різного рухомого складу для перевезення швидкопсувних вантажів.

Вкінці виконують обчислення терміну доставки ШПВ на заданому напрямку перевезення.

Терміни транспортування швидкопсувних вантажів у більшості випадків обмежені і тому залізниця організовує прискорену доставку цих вантажів. Швидкопсувні вантажі, за невеликим виключенням, перевозяться великою швидкістю.

Термін доставки вантажу визначається, виходячи з відстані, за яку обчислюється провізна плата. Розрахунок терміну доставки ШПВ виконується за формулою 1. Операції, що не виконуються з вантажем у процесі доставки, виключаються і з розрахункової формули.


Автор: poizd | Дата: 17.08.2012 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень