Київська дирекція залізничних перевезень

Київська дирекція залізничних перевезень має експлуатаційну довжину головних колій 783 км., у тому числі двоколійних 455 км. і одноколійних 338 км. Колійне господарство на головних коліях має щебеневий баласт, рейки Р65 на залізобетонних шпалах. На всіх ділянках даної дирекції введена електрична централізація стрілок і сигналів.

По об'єму виконаної роботи та своєму призначенню дана дирекція є транзитною, з досить невеликим об'ємом навантажень і надто великими об’ємами вивантаження, особливо у вузлі „К”, з найбільшими в Україні розмірами пасажирського руху. Вона розташована на перетині двох важливих напрямків мережі які є в основному транзитними: Б-С-Л та Ю-С-П. Робота дирекції залізничних перевезень базується на пропусканні транзитного вагонопотоку й забезпеченні прилеглих до залізниці підприємств в перевезеннях. Переважний напрямок вагонопотоку з Півночі на Захід та Півдня-Сходу на Захід.

Оперативне керівництво поїзною й вантажною роботою даної дирекції виконується поїзним, вантажним, локомотивним диспетчерами. На даній дирекції є 6 диспетчерських кругів.

До складу Київської дирекції залізничних перевезень входять дільниці:

"Н-С" - двоколійна, протяжністю 112 км, з двобічним автоматичним автоблокуванням.

“В-Ф" - двоколійна, протяжністю 56 км. з чотирьохзначним двобічним автоблокуванням.

Перегін "В-Ж" - двоколійна, по 1,2, 3 коліям обладнана двобічним автоблокуванням.

"Св-Л" - двоколійна, протяжністю 68 км, з одностороннім тризначним автоблокуванням.

“M-K" - одноколійна, протяжністю 102 км, з одностороннім автоблокуванням.

В межах вузла є такі дільниці:

“С-Р-В" - двоколійна, протяжністю 36 км, з чотирьохзначним автоблокуванням.

“С-Т-В" - двоколійна, протяжністю 22 км, з чотирьохзначним автоблокуванням з одноколійним мостовим переходом.

"В-Св" - двоколійна, протяжністю 6 км, з одностороннім тризначним автоблокуванням.

Кордони дирекції залізничних перевезень з сусідніми дирекціями й залізницями проходять по таким стиковим пунктам:

- дільниця "Н-С" - станція "Н" включно,

- дільниця “Ю-С" - станція "Ю" включно,

- дільниця "Ф-В" - станція "Ф" включно,

- дільниця “Св-Л - станція "Л" включно,

-дільниця "М-К" - станція "К" включно.

А також, до складу дирекції входять 68 роздільних пункти, з них 42 відкриті для вантажних операцій.

По характеру виконуваної роботи станції підрозділяються на:

- пасажирські - 1,

- сортувальні - З,

- дільничні - З,

- вантажні - 12,

- проміжні - 29.

За об'ємом виконуваної роботи станції поділяються на:

- позакласні - З,

- першого класу - 4,

- другого класу - 7,

- третього класу - 13,

- четвертого класу -11,

- п'ятого класу -15.

Для обслуговування пасажирського руху на станції "П” розташоване основне локомотивне депо, обслуговуюче всі дільниці локомотивами ЧС-4, ЧС-8.

Вантажний рух обслуговується локомотивами депо "К" й локомотивними бригадами, на дільниці "К-С" - депо "С', на дільниці "С-Л" - депо "Л", на дільниці "С-Н" - локомотивами "Б" й локомотивними бригадами депо "Ю" дороги "Ц".

Для розвозу місцевого вантажу на станціях вузла й на дільницях даної дирекції використовують вивізні локомотиви й локомотивні бригади, які обслуговують вивізні та збірні поїзди.

Приміський рух обслуговується моторвагонним депо "Ф" по всіх дільницях даної дирекції, крім того на дільниці розташоване моторвагонне депо, передбачене для технічного обслуговування составів приміських поїздів.

Для обслуговування вагонного парку на дирекції залізничних перевезень є два вагонних депо. Вагонне депо "П" - ВЧД-1 обслуговує пасажирські вагони, здійснює передбачені види ремонтів та їх поточне утримання. На станції "П" є пункт технічного обслуговування, що виконує задачі по прийому, огляду й відправленню пасажирських поїздів.

Вагонна дільниця депо "П" здійснює поточний ремонт пасажирських вагонів.

Для обслуговування вагонів вантажного парку на станції "С" розташоване вагонне депо ВЧД-5, яке здійснює всі види планових ремонтів, а також технічне обслуговування вагонів вантажного парку на станціях. На сортувальних й вантажних станціях вузла розташована мережа пунктів технічного обслуговування вагонів - ПТО. ПТО на станції "В" обслуговує свою станцію й станцію "Ж". ПТО по станції "Л" обслуговує також базу відстою пасажирських вагонів. ПТО на станції ”Т" обслуговує також станцію “М”. ПТО також обладнані на станціях "Р","Я","Н".

Обслуговуванням колій й колійного господарства зайнято 4 дистанції

-ПЧ-З веде обслуговування дільниці "М-К", вузла, включаючи станцію “Св", дільницю “Св. - Т, дільницю "В-Ф".

-ПЧ-2 обслуговує дільницю "С-Ю", станцію "С" й сам вузол.

-ПЧ-5 обслуговує дільницю "С-Н".

-ПЧ-10 обслуговує дільницю Ч-Г; Ч-С.

Пристрої СЦБ, телефонного й радіозв'язку, а також напільних пристроїв АЛСН дистанції сигналізації й зв'язку - ШЧ-1 обслуговує дільницю "К-М", “В-Ф” й станції “Т”, ”М”, ”В”, “П”. ШЧ-11 обслуговує дільницю " Ч-Г; Ч-С ", а також станції "Р","Д","Б". Дистанція ШЧ-12 обслуговує станцію "С" й дільниці “H-С”, “С-Ю”.

Маневрова робота на всіх станціях даної дирекції здійснюється маневровими локомотивами ЧМЕ-3, які мають депо приписки на станції "С”.

Особливе місце як по обсягу роботи, так і колійному розвитку мають станції розташовані в міській смузі і які входять до складу "К" залізничного вузла.

У числі цих станцій:

1) Станція "С" - позакласна, сортувальна станція з великим обсягом вантажної роботи. Розташована в зоні індустріально-промислового району в західній частині міста К. Для переробки транзитного вагонопотоку маються дві різнообіжні сортувальні системи з послідовним розташуванням парків (парк прибуття, сортувальний парк і парк відправлення). Переробка парного транзитного вагонопотоку здійснюється в парній сортувальній системі. На станції знаходиться вагонне депо, ПТО ,ПКО, пункт промивання вагонів і ін.

2) Станція "В" - 1-го класу - дільнична. Розташована в західній частині міста, виконує роботу з переробки вагонопотоку з місцевим вантажем для вузла, пропуску інтенсивного потоку транзитних пасажирських і вантажних поїздів. Колійний розвиток станції складається з трьох приймально-відправних парків. Вантажна робота здійснюється на 18 під'їзних коліях.

3) До числа великих станцій дирекції відносять також дільничні станції “Ч” і “Н”.

а) Станція "Ч" - дільнична, першого класу, розташована в обласному центрі. Станція робить формування і розформування дільничних і збірних поїздів, велику вантажну роботу на під'їзних коліях, а також роботу з обслуговування пасажирів. Для переробки транзитного і місцевого вагонопотоку маються два приймально-відправних парки. До станції примикає 25 під'їзних колій. На станції знаходяться: основне локомотивне депо, пункти технічного і комерційного огляду вагонів, погрантек.

б) Станція "Н" є дільничною станцією І класу. Здійснює пропуск пасажирських і вантажних поїздів, формування і розформування дільничних і збірних поїздів, навантаження і вивантаження на місцях загального користування і на під'їзних коліях. До станції примикають 22 під'їзні колії. Локомотивне господарство включає екіпірувальні пристрої, склад палива, пристрої водопостачання. Маються також пункти технічного обслуговування вагонів.


Автор: poizd | Дата: 20.03.2012 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Колія і колійне господарство, Організація перевезень, Підприємства, Управління залізничним транспортом