Умови руху та порядок обслуговування поїздів на прикордонних станціях

Оснащення передавальних станцій повинно забезпечити виконання:
- погоджених сторонами розмірів руху;
- операцій з приймання, відправлення, розформування та формування поїздів;
- операцій, пов'язаних з ТО та КО поїздів, прикордонним, митним, екологічним, ветеринарним та іншими видами державного контролю.
Якщо за своїм технічним оснащенням станція не може виконати зазначені обсяги і види робіт, то потрібно здійснити такі заходи:
- організувати приймання і здавання поїздів додатково на прилеглих технічних станціях або на технічній станції суміжної сторони;
- передати частину роботи на менш завантажені прикордонні переходи;
- погодити та реалізувати спрощення контрольних операцій з поїздами;
- здійснити розвиток та модернізацію оснащення станції.
Для обробки поїздів, призначених для передачі за кордон, застосовуються прийоми обробки згідно з типовими технологічними процесами роботи сортувальних, дільничних та вантажних станцій.
Штат СТЦ та його розподіл за видами операцій встановлюється згідно з нормативами з урахуванням особливостей обробки поїздів:
- жорсткіші вимоги до технічного та комерційного стану вагонів та контейнерів, збільшення норми часу на виконання окремих операцій;
- суміщення операцій здавання й приймання поїздів, вагонів та контейнерів, виконання їх об'єднаними бригадами ТО та КО, митного, прикордонного та іншого видів контролю зі спільним оформленням та підписанням документів;
- підвищена достовірність номерного обліку передачі вагонів в МДС.
 

Таблиця 1.


Посада, підрозділ, поправочні дані

Розрахунковий штат


СТЦ - прибуття


старший оператор     

1 у зміну 


оператор  АРМ                            

1 у зміну     


оператори СТЦ із списування                        

1 у зміну                                                            


з урахуванням коефіцієнтів

 3*4,35*1,15=15


Разом

15

СТЦ - вiдправлення


старший оператор                                   

1 у змiну


оператор з обробки поїздів у парку

1 у змiну


оператор засобів обчислювальної техніки

1


з урахуванням коефіцієнтів Ксп та Кгр

2*4,35*1,15=10


Разом

10


старший оператор                                      

1 у змiну


оператори СТЦ (облiковцi )                    

1 в змiну


оператор з розшуку

1


з урахуванням коефіцієнтів  Ксп та Кгр

2*4,35*1,15=10


Разом

10


Всього:

35+1 (керівник СТЦ)

 

Ксп - коефіцієнт переводу явочної чисельності у списочну (коефіцієнт відмінності)=1,15
Кгр - коефіцієнт потреби чисельності для забезпечення цілодобової роботи (коефіцієнт  змінності), при 40-годинному робочому тижні дорівнює 4,35 (тут 2012,4 - річна норма годин).
Технологічний процес роботи пункту технічного обслуговування (ПТО) повинен виключати можливість передачі на залізницю суміжної держави несправних вагонів та вагонів, що не відповідають вимогам Угоди щодо принципів спільного використання вантажних вагонів у МДС, за рахунок виконання:
- ТО вагонів, у т.ч. порожніх і у поїзді без їх відчеплення;
- поточного ремонту вагонів з відчепленням від поїздів, на ремонтних коліях.
Технічне обслуговування виконується:
- по прибуттю - виявлення несправностей, які можна усунути без відчеплення;
- при виявленні вагонів, які не підлягають передачі за кордон;
- у парку відправлення - повторний контроль і ремонт вагонів без відчеплення.

Таблиця 2. Нормативна чисельність працівників ПТО при різних умовах митного та прикордонного контролю


Варіант контрольних функцій

Розміри руху поїздів

Кіль-кість бри-гад

Кіль-кість
груп у бригаді

Кількість працівників у групі сторони

Загальний штат ПТО сторони

що здає

що приймає

що здає

що приймає

1

2

3

4

5

6

7

8

 
 
«Прозорі» кордони

До 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60

1
1
1
2
2
3

1
2
2
2
2
2

3
3
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

24
36
60
100
100
140

4
8
8
16
16
24

 
Митний контроль документів на наявність ліцензій на вивіз вантажу

До 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60

1
1
1
1
2
2

1
1
2
2
2
2

3
3
3
3
5
5

1
1
1
1
1
1

24
24
44
60
100
100

4
4
8
8
16
16

 
Повний обсяг митного та прикордон-ного контролю

До 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60

1
1
1
1
1
2

1
1
1
2
2
3

3
3
3
3
5
5

1
1
1
1
1
1

24
24
24
44
60
100

4
4
48
8
8
16

 

Примітки до граф 5,6,7,8 таблиці 2:
5 За професіями група з двох працівників складається з оглядачів-ремонтників, що суміщають професії слюсаря з ремонту вагонів і контейнерів і слюсаря з ремонту автогальм.
6 Група з трьох працівників складається з двох оглядачів-ремонтників і слюсаря з ремонту вагонів і контейнерів із суміщенням професії слюсаря з ремонту автогальм.
7 Група з п’яти працівників складається із старшого оглядача, двох оглядачів-ремонтників, слюсаря з ремонту автогальм, слюсаря з ремонту вагонів і контейнерів.
8 У штат ПТО сторони, що здає, входять також працівники виробничих підрозділів, старші зміни, оператори.
Кількість працівників ПТО встановлюється згідно з типовими нормативами. Число ремонтних бригад у парках залежить від кількості поїздів, інтервалів їх прибуття та відправлення.
Кількість бригад, груп та загальна чисельність працівників, що обслуговують поїзди в різних умовах митного та прикордонного контролю, надані в таблиці 2. У ремонтно-оглядовій групі повинен бути оглядач приймаючої сторони.
До складу бригади КО поїздів входять бригадир, старший приймальник поїздів, приймальник та робітник з усунення комерційних несправностей.
Чисельність приймальників поїздів при роботі в парках приймання та відправлення встановлюється згідно з „Нормативами чисельності прийомоздавачів вантажу та приймальників поїздів на станціях залізниць”. Штати ПКО та механізованого пункту усунення комерційних несправностей наведено в таблицях 3 та 4. У складі бригади митного контролю мають бути два митні інспектори.

Таблиця 3. Нормативи чисельності приймальників поїздів


Обсяг роботи в парку, пар поїздів за добу

Норматив
- чол.

Обсяг роботи в парку, пар поїздів за добу

Норматив
- чол.

Обсяг роботи в парку, пар поїздів за добу

Норматив, чол.

1

2

3

4

5

6

До 10

2

44-49

9

98-107

16

11-16

3

50-56

10

108-117

17

17-21

4

57-63

11

118-128

18

22-26

5

64-70

12

129-140

19

27-31

6

71-78

13

Більше 140

20

32-37

7

79-87

14

 

 

38-43

8

88-97

15

 

 


 
         Таблиця 4. Склад бригади з усунення комерційних несправностей


№ з/п

Посада

Кількість штатних одиниць
(на 10 вагонів)

1

2

3

1

Майстер

1

2

Старший прийомоздавач

1

3

Прийомоздавач

6

4

Машиніст крана

2

5

Стропальник

2

6

Водій електронавантажувача

2

7

Прибиральниця

1

Всього:

15

Охорона прийнятого на передавальній станції поїзда до його переходу через кордон здійснюється однією із сторін згідно із двосторонньою угодою. Можливий варіант організації єдиної служби охорони поїздів у зоні між прикордонними передавальними станціями сторін.
Прикордонний контрольний пункт сторони, яка здає, фіксує час перетину кордону поїздом і передає інформацію про це на свою передавальну станцію. Поїзд приймається до обліку передачі та для взаєморозрахунків за користування вагонами та контейнерами тільки при наявності СТНЛ (ППВ) і документального повідомлення про перетин кордону.


Автор: poizd | Дата: 5.06.2011 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень, Управління залізничним транспортом