Колійний розвиток та технічне оснащення передавальних станцій

Передавальні операції можуть виконуватися на найближчих до кордону дільничних або сортувальних станціях.
Колійний розвиток і пристрої для виконання технічних та комерційних операцій на передавальних станціях повинні відповідати нормам чинних стандартів. Додатково передбачаються пристрої для проведення комерційних і митних операцій, колії для відстою неприйнятих і ремонту несправних вагонів.
На передавальній станції необхідно мати механізми для виконання перевантажувальних операцій, ремонту вагонів і контейнерів.
В залежності від обсягів перевезень та технології роботи кількість колій, призначених для роботи з поїздами і вагонами, які передаються через кордон, крім головних та ходових, повинна бути не менше наведених у таблиці 1.
ТРА і технологічним процесом роботи визначається окрема тупикова колія, яка у разі необхідності облаштовується як санітарно-карантинна для організації протиепідемічних заходів (тимчасового карантину) у пасажирському поїзді чи в окремих вагонах у разі виявлення хворого або запідозреного на захворювання особливо небезпечною інфекційною хворобою.
Для виконання операцій перевантажування необхідно мати зближені колії, високі криті та відкриті платформи, низькі асфальтовані, з бетонним або щебеневим покриттям площадки, кранові перевантажувальні колії, платформи для колісних вантажів, криті склади, ваги, пристрої для перевірки габариту і т. ін.
У разі віддаленого розташування сортувальної передавальної станції від кордону її технічне оснащення повинно включати пристрої для перевірки маси вагонів і вантажів та її автоматизованого обліку.
Приймально-здавальні колії повинні задовольняти умовам:
- відстань між осями сусідніх колій – не менше 5,3 м;
- освітленість у нічний час – не менше 10 лк;
- переговорні колонки для працівників ТО та КО - не менше 4 на кожну колію.
Необхідність будівництва нових та розширення існуючих пристроїв локомотивного господарства, будинків відпочинку бригад визначається прийнятими схемами обслуговування поїздів локомотивами і бригадами. Потужність пристроїв локомотивного господарства визначається за чинними нормативами.

 

                                                                                                               Таблиця 1.

Розміри руху поїздів

Потрібна кількість колій

при обслуговуванні однією бригадою

при обслуговуванні двома бригадами

1

2

3

1

2

3

До 10

2

2

3

2

2

2

11-20

4

4

5

3

3

4

21-30

5

6

8

4

5

6

31-40

7

8

10

5

6

9

41-50

9

10

13

7

7

11

51-60

10

12

15

8

9

13

 

На станції повинні бути службово-технічні приміщення для підрозділів, що забезпечують технічні, комерційні інформаційно-облікові операції, митного та інших видів контролю. Для них створюється система провідного та радіозв'язку. Дозволяється використання тензометричних та статичних ваг для зважування вагонів та вантажів. У додатках до технологічного процесу наводяться умови експлуатації ваг та особливості зважування під час руху поїзда, а також порядок усунення порушень технічних умов.
Для інформаційного обслуговування та обліку передавальна станція повинна бути оснащена системою автоматичної ідентифікації вагонів (САІРС). Взаємодія автоматизованої системи оперативного управління перевезеннями (АСОУП) прикордонних залізниць з головним інформаційно-обчислювальними центрами (ГІОЦ) залізничних адміністрацій та ГВЦ РЖД при використанні даних САІРС для обліку переходу поїздів не змінюється. Типові технічні умови впровадження обладнання САІРС наводяться в додатку до ТТПРПС. Необхідними умовами для реалізації цієї технології є:
- наявність пристроїв САІРС у горловинах станцій обліку переходу вагонів (СПВ) та на стикових прикордонних станціях (СПС) незалежно від їх розташування відносно державного кордону;
- оснащення поїзних локомотивів та вагонів, які перетинають кордон, кодовими бортовими датчиками;
Не менше, як двома термінальними станціями АСОУП, обладнаними персональними засобами обчислювальної техніки (ПЕОМ) для обробки даних, які надходять з ПЕОМ робочих місць виконавців.
Функціонування АСУ станції може забезпечуватись автоматизованою системою управління (АСУ) на базі автоматизованої системи електронного обміну даними, яка є складовою частиною Прикордонної системи Укрзалізниці та входить до структури АСУ вантажними перевезеннями Укрзалізниці (АСУ ВП УЗ).
АСУ передавальної станції реалізується використанням автоматизованої системи електронного обміну даними (КСЕОД), реалізованої у взаємодії з системами вищого рівня як її складова частина:
- формування та передача електронних перевізних документів у АСУ ВП УЗ;
- передача до АСОУП повідомлень про перевізний процес - 200-209, вантажну роботу - 241-249, подачу та забирання вагонів на під’їзних коліях - 1397;
- автоматизована система комплексної обробки перевізних документів (АСКОПД):
- формування бази даних про платежі за документами, оформленими на автоматизованому робочому місці (АРМ) товарного касира;
- пред'явлення платежів за користування, за подачу та забирання до оплати  через технологічний центр з обробки перевізних документів (ТехПД);
- передача відомостей про небезпечні вантажі у базу даних системи АСКОПД;
- передача зборів за накопичувальними картками форми ФДУ-92.
- АРМ введення плану навантаження.
Конфігурація комплексу технічних засобів системи, узгоджена з ІСЦ, надається на функціональній схемі АСУ передавальної станції на базі ПЕОМ з переліком функцій. Специфікація обладнання АСУ наводиться в технологічному процесі в таблиці за формою:

 

№№

п/п

Найменування обладнання

Тип

обладнання

Кіль-кість

Тип

зв’язку

Примітка


Автор: poizd | Дата: 12.05.2011 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Колія і колійне господарство, Організація перевезень