Технологія роботи передавальної станції

На прикордонному переході операції передачі вагонів та контейнерів у технічному, комерційному, митному відношеннях та оформлення документів, як правило, мають здійснюватися в роздільному режимі роботи бригад суміжних держав (приймання й передача окремо на кожній із сторін). Передача вантажів об'єднаними бригадами суміжних держав на передавальній станції однієї із сторін може запроваджуватися з урахуванням особливостей роботи цієї станції.
Передача вагонів, контейнерів та знімного вагонного устаткування оформляється поїзною передатною відомістю (ППВ), що складається російською мовою стороною, яка здає. Кількість примірників ППВ визначається, виходячи з місцевих умов. На прикордонних переходах з третіми країнами на всі вантажні поїзди залізниця, яка здає поїзд, складає комплект передаточних документів, до якого входять:
- вагонна відомість (ф.ИНУ-1) чи телеграма - натурний лист - вагонна відомість (СТНЛ);
- попередня або вхідна, початкова передатна відомість ІППВ на відправки (ф.ИНУ-3);
- передатна відомість на великотоннажні контейнери (ф.ИНУ-98).
Комплект перевізних документів перевіряється співставленням його даних з результатами натурного списування. До комплекту додаються супроводжуючі документи. Приймання та здавання поїздів провадиться агентами обох сторін:
- колією 1520 мм - на прикордонній станції інозалізниці;
- колією 1435 мм - на прикордонній станції Укрзалізниці.
При виконанні операцій здавання та приймання поїздів окремо на передавальних станціях суміжних держав ППВ, складена на залізниці, яка здає пересилається на передавальну станцію приймаючої залізниці. Поїзні передатні відомості повинні мати послідовну нумерацію з початку календарного року.  Час пред'явлення вагонів до передачі та час закінчення ТО, КО, митного та інших видів контролю засвідчується підписами і календарними штемпелями в ППВ, які проставляються агентами обох сторін. Вагони вважаються прийнятими з моменту підписання ППВ (натурних листів) представниками приймаючої сторони.
На прикордонних станціях із Словаччиною, Угорщиною, Польщею в передаточних документах ставляться підписи та календарні штемпелі обох сторін з середньоєвропейським часом, на румунському переході – з київським часом.
Штемпель сторони, яка здає, містить також дату вручення документів агентам приймаючої сторони. Штемпель приймаючої сторони ставиться після приймання поїзда (вагонів, вантажів, контейнерів).
На прикордонних станціях з третіми країнами вагони вважаються прийнятими після підписання вагонної відомості представниками приймаючої сторони. Момент перетину кордону є часом оперативної звітності.
Вагони та контейнери з комерційними або технічними несправностями (крім порожніх, які перевозяться у ремонт), якщо несправності не можна усунути без відчеплення, повинні бути відчеплені від поїзда стороною, яка здає. У разі несправності контейнера відчепленню підлягає вагон.
При роздільному виконанні операцій передавання поїздів ППВ у разі необхідності корегується приймаючою стороною, повні дані про неприйом передаються сусідній стороні. Неприйняті вагони та контейнери виключаються із взаєморозрахунків і повертаються у погоджений термін. Усунення несправностей може за узгодженням здійснюватися приймаючою стороною за рахунок залізниці, яка здає.
Суперечки розглядаються спільно, при цьому пріоритет має позиція приймаючої сторони.
З прикордонної стикової станції на передавальну станцію повідомляється час перетинання поїздом державного кордону. Цей час визначається графіком руху, який веде поїзний диспетчер, вважається часом проходження поїздом стикової станції, фіксується в ППВ (СТНЛ) і використовується в розрахунках за користування вагонами та контейнерами.
Існуючі межі дільниць обертання локомотивів на прикордонних  переходах можуть бути збережені в разі, якщо:
- передавальна станція є станцією зміни локомотивів або бригад;
- передавальна станція розташована всередині дільниці, і додаткові простої поїздів не викликають порушення тривалості роботи локомотивних бригад.
Порядок розрахунків за роботу локомотивів та бригад на суміжній території визначається угодою сторін.
У разі проведення повного прикордонного та митного контролю, а також при неможливості збереження меж дільниць обертання локомотивів, їх зміна повинна бути організована на передавальній станції.
Якщо при цьому утворюються короткі (до 70 км) дільниці обертання локомотивів, роботу локомотивних бригад на них доцільно організувати за принципом вивізного руху при 12-годинних змінах.

Автор: poizd | Дата: 24.02.2011 | Коментарів: 0
Розділи: Організація перевезень