Технологічний процес роботи передавальної станції

Технологічний процес роботи передавальної станціїМіждержавна передавальна станція здійснює повний перелік операцій у взаємодії з митною, прикордонною та іншими державними контролюючими службами.
Згідно з наказом Укрзалізниці від 20.10.1997 р. №265/Ц {43} станція передачі  має бути організована на базі найближчої до кордону сортувальної станції. В залежності від умов міждержавної угоди технологія роботи взаємодіючих передавальної та прикордонної станцій розглядається у зв’язку з такими варіантами контрольних функцій:
1. технологія доповнюється лише вимогами забезпечення достовірного обліку передачі вагонів та контейнерів, їх належного технічного та комерційного стану (при „прозорих” кордонах);
2. доповнення умов першого варіанту митним контролем вантажних документів, наявності ліцензій, заборон на ввезення та вивезення вантажів;
3. виконання операцій прикордонного та митного контролю в повному обсязі, включаючи вибірковий або повний натурний контроль вантажних поїздів.
Для виконання цих функцій на передавальній станції організується контора передач та ПрикордонТЕК, підрозділи воєнізованої охорони (НОР), прикордонного, митного, санітарно-епідеміологічного, екологічного, ветеринарного та фітосанітарного контролю.
Організація виконання цих функцій на передавальних не сортувальних станціях розглядається згідно з міждержавними угодами (від „прозорих” кордонів до повного контролю).
Облік вагонів та контейнерів власності інших держав здійснюється згідно з вимогами „Правил эксплуатации, номерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности других государств”, прийнятих Радою по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності у квітні 1996 року, та “Інструкції з обліку на залізничному транспорті України переходу поїздів, вантажних вагонів та контейнерів між залізницями, відділками залізниць” (ЦЧУ-0008), затвердженої наказом Укрзалізниці від 16.07.97 р. №175-Ц.
Прикордонний, митний, екологічний, ветеринарний, фітосанітарний та санітарно-епідеміологічний контроль здійснюється за внутрішніми правилами кожної сторони, а також за міжнародними угодами та правилами, укладеними сторонами. Вантажі, які ввозяться на митну територію України та вивозяться за її межі, підлягають митному оформленню у терміни, встановлені Типовим технологічним процесом роботи передавальної станції (далі ТТПРПС).
Працівники станції сприяють контролюючим органам у проведенні огляду та перевірки вантажів. Порядок отримання міждержавною передавальною станцією інформації про підхід поїздів та вантажу, який перевозиться у межах України, викладено у ТТПРПС.
У ТТПРПС розглядаються також питання забезпечення схоронності вантажів та технічного стану вагонів (супроводження охороною, технічне обслуговування, вимога перевезення до кордону без зупинок і т. ін.). Рішення варто втілювати на підставі рекомендацій залежно від класу станції.
ТТПРПС рекомендує вирішення поставлених завдань з урахуванням особливостей роботи конкретних передавальних станцій, передбачає забезпечення ефективного використання  технічних засобів станції, якісне виконання функцій з приймання та відправлення поїздів з найменшим часом перебування вагонів на станції та збереження вантажів. При наявності автоматизованої системи управління (АСУ) передбачається підготовка та передача інформації засобами обчислювальної техніки.
Керуючись ТТПРПС, ГСТУ 32.0.10.001-97, ГСТУ 32.0.10.002-97, ДСТУ 1.5 складається кожен окремий Технологічний процес роботи передавальної станції (далі ТПРПС):
- для позакласної передавальної станції та станції 1-го класу - начальником станції (ДС) за участю фахівців станції та затверджується начальником залізниці. У розробці ТПРПС беруть участь начальники локомотивного і вагонного депо, інформаційно-статистичного центру (ІСЦ), дистанцій колії, сигналізації та зв’язку, механізованої вантажної дистанції (МЧ), дільниці електропостачання. У разі необхідності залучаються фахівці науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів та служб залізниці;
- для станцій усіх інших класів - ДС із залученням відповідних фахівців; затверджується начальником дирекції залізничних перевезень (ДН).
Технологічний процес роботи передавальної станції погоджується з начальниками служб перевезень (Д), комерційної (М), пасажирської (Л), сигналізації та зв’язку (Ш), локомотивного (Т) та вагонного (В) господарств, електрифікації та електропостачання (Е), воєнізованої охорони (НО), охорони праці (НБТ), інформаційно-статистичного центру (ІОЦ), а також контролюючими службами на рівні контрольних постів органів виконавчої влади. Узгодження з митною та іншими контролюючими службами оформляється за підписом їх керівництва.
Періодичність перегляду технологічного процесу - 10 років. При впровадженні на станції нової техніки, удосконаленні технології роботи, освоєнні прогресивних методів праці до ТПРПС вносяться корективи, а у разі необхідності він переглядається повністю відповідно до п. 7.10-7.15 ГСТУ 32.0.10.002-97. Перевірку здійснює організація-розробник через кожні п’ять років (п. 7.2 ГСТУ 32.0.10.002-97). Скасування документа здійснює орган, що його затвердив, у разі припинення дії чи розроблення нового ТПРПС (п.8.1 ГСТУ 32.0.10.002-97). Оформлення та зміст змін повинні відповідати ГСТУ 32.0.10.001 та ДСТУ 1.5. Узгодження змін та доповнень до ТПРПС провадиться причетними  підрозділами зазначеним вище порядком.
Для прикладу розглянемо ТТПРПС для передавальних залізничних станцій, розташованих на сухопутних прикордонних переходах.
Такий ТТПРПС розробляється з урахуванням вимог: Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 06.04.98 №457;
Правил технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 № 411; Інструкції з сигналізації на залізницях України (ІСІ); Інструкції з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України (ІРП); Типового технологічного процесу роботи сортувальної станції (ТТПСС), затвердженого наказом Укрзалізниці від 23 грудня 1998 № 324/Ц (ЦД-0017); Типового технологічного процесу роботи товарної контори, затвердженого наказом Укрзалізниці від 30.12.1999 № 378-Ц; Інструкції прийомоздавача вантажу, затвердженої наказом Укрзалізниці від 02.04.2002 №157-Ц; Правил  перевезень вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644;
Рекомендованого технологічного процесу роботи вантажної станції (РТПРВС), затвердженого наказом Укрзалізниці від 17.12.04 № 249-Ц та інших нормативних документів.
Метою Типового технологічного процесу роботи передавальної станції є:
- складання технологічного процесу – опис послідовної зміни станів у процесі обробки вагонопотоку, узагальнення сукупності ознак виробничих операцій, методів і процесів, характерних для даної станції та галузі;
- надання рекомендацій для розробки технологічного процесу виконання тих функцій, для яких відсутні типова технологія й нормативи часу та які враховують лише місцеві особливості (техніко-економічна характеристика станції, диспетчерське керівництво, організація місцевої роботи, особливості АСУ, проведення обліку);
- розробка нормативних положень технології роботи кожної категорії працівників міждержавних передавальних станцій, не передбачених іншими нормативними документами або передбачених не у повному обсязі, без урахування особливостей, оскільки вони є складовою частиною документів іншої спрямованості;
- узагальнення практичного досвіду роботи виконавців на передавальних станціях в одному нормативному документі без посилань на положення розрізнених нормативних документів;
- визначення послідовності та паралельності операцій виконання функцій передавальних станцій;
- встановлення нормативів часу обробки поїздів та вагонів на підставі нормативів часу на операції інформаційного забезпечення, нормативів чисельності працівників, пов’язаних з обробкою поїзної інформації та перевізних документів, узагальнення хронометражних спостережень. Оцінку економічного ефекту, скорочення простою вантажних вагонів за рахунок зміни організації їх обслуговування.
Типовий технологічний процес роботи передавальної станції встановлює єдині  вимоги до розробки технології їхньої роботи. Його вимоги є обов’язковими для виконання всіма підрозділами та працівниками залізничного транспорту при обслуговуванні та експлуатації всіх ділянок роботи станції.

Автор: poizd | Дата: 24.02.2011 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень