Роль прикордонної станції в міжнародних перевезеннях

В умовах становлення України як самостійної держави зусилля підприємств  транспортної галузі повинні бути зосереджені на повному та якісному задоволенні потреб споживачів у перевезеннях. Для цього, згідно з „Концепцією розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року”, необхідно завершити реформування транспортного сектору економіки шляхом створення умов для доступу до інфраструктури залізничного транспорту компаній-операторів незалежно від форми власності.  
Важлива роль у формуванні ринку транспортних послуг належить маркетинговим структурам, системам ліцензування та сертифікації, які мають забезпечити допуск на ці ринки кваліфікованих перевізників та придатних до експлуатації транспортних засобів. Одним з рішень проблеми є створення умов для якісної роботи станцій передачі вантажів через державний кордон.
Технологія роботи передавальних станцій має враховувати ці особливості транспортних послуг. Передавальна станція є одним із підрозділів, які створють умови обслуговування вантажовласників залізницею.
В процесі формування залізничної мережі нових суверенних держав окремі прикордонні переходи виявилися розташованими на перегонах між станціями. Орієнтуючись на таку ситуацію та з метою встановлення, в першу чергу, точних взаєморозрахунків, організація обліку передачі вагонів та контейнерів повинна враховувати технологію митного та інших видів державного контролю. Із введенням передавальних операцій, запровадженням контрольних функцій знижується переробна спроможність станцій і одночасно зростають вимоги до їх технічного оснащення.
Завдання практичного використання викладених нижче технологічних рішень – забезпечити відповідність вимог контролю технічному оснащенню станцій, що дозволяє освоїти реальні розміри передачі поїздів і вантажів через прикордонні переходи. Ці рішення виходять із наявності на прикордонному напрямку пари взаємодіючих станцій:
- міждержавної передавальної, на якій здійснюються (роздільно або разом із представниками сусідньої адміністрації) операції з передачі поїздів;
- прикордонної, яка обмежує перегін перед державним кордоном.
За згодою сторін передача поїздів, вагонів та контейнерів в обох напрямках може здійснюватися:
- на станції однієї сторони спільно з представниками суміжної залізниці;
- на декількох станціях, які утворюють прикордонну передавальну зону – у разі недостатнього технічного оснащення та великих обсягів роботи;
- одна передавальна станція працює на два і більше прикордонних переходи.
Зазначені форми роботи станції з міждержавної передачі вагонів і вантажів визначаються відповідно до основних завдань передавальних станцій, серед яких:
- забезпечення безпеки руху поїздів;
- освоєння погоджених розмірів руху поїздів;
- виконання операцій приймання, відправлення, розформування та формування поїздів, перевантаження вантажу, технічного обслуговування та комерційного огляду (ТО та КО) поїздів та вагонів;
- здійснення прикордонного, митного, карантинного, фітосанітарного, екологічного, ветеринарного, санітарно-епідеміологічного контролю.
Технологія взаємодії залізниць суміжних держав передбачає виконання операцій, обов’язкових для міждержавних передавальних станцій:
- митний контроль перевізних документів, наявності ліцензій і дозволу на право ввезення та вивезення вантажу, вибіркова перевірка вантажів у поїздах;
- прикордонний контроль поїздів;
- фітосанітарний, екологічний, карантинно-епідеміологічний контроль;
- технічний контроль справності вагонів;
- перевірка кількості та номерів перевізних засобів, що передаються;
- огляд комерційного стану вагонів (цілісність пломб, запірно-пломбувальних пристроїв (ЗПП), правильність навантаження та кріплення вантажу тощо);
- засвідчення конторою передач факту передачі поїздів, вагонів та контейнерів;
- здійснення транспортно-експедиційною конторою (ПрикордонТЕК) контролю за пропуском транзитних вантажів;
- облік станційним технологічним центром (СТЦ) переходу поїздів, вагонів та контейнерів.

Автор: poizd | Дата: 19.02.2011 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень