Сутність прибутку, його види

Прибуток – показник ефективності роботи підприємства, грошове вираження прибавочного продукту, різниця між доходами і затратами на виробництво.
Розміри прибутку залежать від росту об’єму перевезень, покращення якісних показників роботи транспорту, зниження собівартості перевезень.
Види прибутку:
Балансовий прибуток – включає в себе прибуток від перевезень (90% всього балансового прибутку), підсобно-допоміжної діяльності та інших операцій.
Розрахунковий прибуток – менший балансового на суму плати за основні виробничі фонди і обігові засоби, сплати процентів за банківські кредити.
Напрямки використання прибутку:
1)    Погашення довгострокових кредитів.
2)    Приріст оборотних коштів.
3)    Покриття інших планових затрат.
4)    Фонди економічного стимулювання.
5)    Фінансування капітальних вкладень.
6)    Резерви для надання фінансової допомоги підприємствам.
7)    Вільний залишок прибутку (відрахування в бюджет).
8)    Відсотки за кредити в банки.
9)    Платежі в держбюджет.
Джерела формування прибутку на залізничному транспорті:
1.    Прибуток від перевезень вантажів, пасажирів, пошти, багажу, вантажо-багажу, від додаткових послуг.
2.    Прибуток від реалізації продукції промислового типу.
3.    Прибуток від реалізації роботи виробничих послуг непромислових господарств.
4.    Прибуток будівельних організацій, що ведуть роботи по договорам.
5.    Штрафи, пені, відсотки і інші позареалізаційні надходження.

Автор: poizd | Дата: 9.02.2011 | Коментарів: 0
Розділи: Економіка залізничного транспорту