Основні і оборотні фонди залізниці

Основні фонди – це засоби праці, які повністю або частково зберігають свою натуральну речову форму протягом багатьох виробничих циклів і переносять свою вартість на собівартість продукції – перевезень.
Основні фонди поділяються:
1. За призначенням:
-   основні виробничі фонди – ті, які безпосередньо використовуються у виробничих процесах: вагони, локомотиви, верхня будова колії, постійні пристрої (90 % на залізниці).
-   основні невиробничі фонди – житлові будинки, навчальні заклади, лікарні і т.д. (10% на залізниці).
2. За приналежністю:
-   Особисті – ті об’єкти, які знаходяться на балансі підприємства.
-   Орендовані – засоби праці, які використовуються на виробництві протягом певного періоду за визначену плату з інших підприємств.
3. За характером використання:
-   Діючі основні фонди – які використовуються на даний момент у виробництві.
-   Недіючі основні фонди – не використовуються, знаходяться в резерві, на консервації.
Видова класифікація основних фондів:
1. Будівлі: депо, станції, склади.
2. Споруди: штучні споруди на залізничному транспорті.
3. Передавальні пристрої.
4. Машини і устаткування.
5. Транспортні засоби.
6. Інструмент.
7. Виробничий інвентар і приладдя.
8. Господарський інвентар (офісне приладдя).
9. Інші основні фонди: бібліотеки, цінності.
Основні показники використання оборотних фондів:
1) Коефіцієнт оборотності (число оборотів оборотних коштів) – показує кількість оборотів за рік і розраховується відношенням суми реалізованої продукції до залишку нормованих оборотних коштів (НОК):

Коб=РП/Sнок

2) Тривалість одного обороту – визначається відношенням добутку середньорічних залишків нормованих оборотних коштів і числа днів у цьому періоді до суми реалізованої продукції:

Т= Sнок360*Д/РП, (днів) або Т=Д(360)/Коб

Показники використання основних фондів:

1. Фондовіддача – показує наскільки ефективно використовуються діючі і введені основні фонди. Визначається відношенням обсягу продукції (PL), суми доходу(Д) або прибутку(П) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОВФ):

Фвд=PL/ОВФ =Д/ОВФ =П/ОВФ.

Вимірюється кількістю продукції, сумою доходу або прибутку, яка припадає на 1 грн. основних виробничих фондів. Повинна збільшуватись.

2. Фондомісткість – величина, обернена до фондовіддачі (визначається за перевернутою формулою). Визначається сумою основних виробничих фондів, яка припадає на одиницю продукції, або на 1 грн. доходу чи прибутку.

3. Фондоозброєність – характеризує наскільки працівники озброєні основними виробничими фондами і визначається відношенням середньорічної вартості основних виробничих фондів до числа працівників експлуатаційного контингенту:

Фозб=ОВФ/Чисель.


Автор: poizd | Дата: 5.01.2011 | Коментарів: 0
Розділи: Економіка залізничного транспорту