Форми і системи заробітної плати

Кожне підприємство самостійно обирає форму і систему нарахування заробітної плати в залежності від організації виробництва і специфіки роботи.
Результати праці вимірюються як:
1)    фактично відпрацьований час,
2)    обсяг виконаної роботи або кількість випущеної продукції.
Тому визначають 2 форми заробітної плати:
1.    Погодинна: проста погодинна система, погодинно-преміальна, за посадовим окладом.
2.    Відрядна: пряма відрядна система, непряма, відрядно-преміальна, бригадна (колективна), акордна, акордно-преміальна.
Проста погодинна система – заробіток розраховується за формулою: Д=S*t, де S – годинна тарифна ставка, t – кількість відпрацьованих годин.
Погодинно-преміальна – крім тарифного заробітку працівник отримує премію: Д=S*t+т,де т – премія ( за кількісні, якісні показники роботи).
Система за посадовим окладом – використовується в усіх галузях економіки, за нею оплачуються працівники, характер роботи яких постійний і стабільний: на залізниці до таких відноситься черговий по станції, інженер з охорони праці, маневровий диспетчер...
Пряма відрядна система – заробіток працівника розраховується: Д=Р*V, де Р – розцінок, V – обсяг виконаної роботи або кількість виготовленої продукції
Відрядно-преміальна – крім відрядного заробітку працівник отримує премію : Д=Р*V+т.
Непряма відрядна система – заробіток робітника залежить не від його особистого виробітку, а від результатів праці робітників, яких він обслуговує,  так оплачуються усі категорії допоміжних працівників: кранівники, ремонтники. Заробіток працівника визначається: Д=S*t*К, де К - коефіцієнт, який визначає норму виконання виробітку тими робітниками, які обслуговуються.
Відрядно-прогресивна – за цією системою роботи виконані за планом роботи оплачуються за звичайними розцінками, а робота понад план – за підвищеними: Д=Pj*Vj+2Pi*Vi.
Бригадна (колективна) – використовується в тому випадку, коли характер роботи або специфіка технології потребують зусиль працівників різної кваліфікації. Спочатку розраховується заробіток всієї бригади за бригадною розцінкою, а потім він розділяється між членами бригади згідно кваліфікації, обсягу, умов і складності робіт, відпрацьованого часу.
Акордна система – розцінка встановлюється не за окрему операцію, а за весь комплекс робіт із визначенням кінцевого строку виконання. Якщо робота виконана вчасно або раніше строку та якісно – нараховують премію (це вже акордно-преміальна система): на залізниці так оплачують працю ремонтникам, особливо при аваріях.

Автор: poizd | Дата: 23.12.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Економіка залізничного транспорту