Напрямки зниження собівартості перевезень

Вирішальний вплив на зниження собівартості перевезень має підвищення продуктивності праці. Ріст продуктивності праці призводить до зменшення потрібного контингенту працівників і фонду заробітної плати.
Собівартість залізничних перевезень знижується в результаті виконання заходів науково-технічного прогресу. При цьому нова техніка дозволяє зниження експлуатаційних витрат не лише там, де вона вводиться, а і в інших госпоарствах.
Автоматизація виробничих процесів (централізація управління стрілками і сигналами, автоматизація роботи сортувальних гірок і т.д.) дозволяє звільнити для інших робіт більшу кількість працівників відповідної кваліфікації, знизити простої рухомого складу, підвищити швидкість руху поїздів, знизити експлуатаційні витрати, а отже – знизити собівартість перевезень.
Поряд з технічним переозброєнням залізничного транспорту важливим фактором зниження собівартості перевезень є краще використання наявних технічних засобів шляхом удосконалення технологічних процесів і застосування передових методів в експлуатаційній роботі.
Великий вплив на зниження собівартості перевезень має збільшення об’єму і густини перевезень, економія матеріалів, палива і електроенергії, покращення організаційної структури підрозділів залізничного транспорту, матеріальна зацікавленість працівників в зниженні собівартості перевезень.
Вирішальний вплив на зниження собівартості перевезень має підвищення продуктивності праці. Ріст продуктивності праці призводить до зменшення потрібного контингенту працівників і фонду заробітної плати.
Собівартість залізничних перевезень знижується в результаті виконання заходів науково-технічного прогресу. При цьому нова техніка дозволяє зниження експлуатаційних витрат не лише там, де вона вводиться, а і в інших госпоарствах.
Автоматизація виробничих процесів (централізація управління стрілками і сигналами, автоматизація роботи сортувальних гірок і т.д.) дозволяє звільнити для інших робіт більшу кількість працівників відповідної кваліфікації, знизити простої рухомого складу, підвищити швидкість руху поїздів, знизити експлуатаційні витрати, а отже – знизити собівартість перевезень
Поряд з технічним переозброєнням залізничного транспорту важливим фактором зниження собівартості перевезень є краще використання наявних технічних засобів шляхом удосконалення технологічних процесів і застосування передових методів в експлуатаційній роботі.
Великий вплив на зниження собівартості перевезень має збільшення об’єму і густини перевезень, економія матеріалів, палива і електроенергії, покращення організаційної структури підрозділів залізничного транспорту, матеріальна зацікавленість працівників в зниженні собівартості перевезень.

Автор: poizd | Дата: 23.12.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Економіка залізничного транспорту, Організація перевезень