Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці

Обов'язкова участь профспілки або членів трудових колективів будь-яких установ та закладів у створенні здорових і безпечних умов праці зумовлює необхідність системи стимулювання діяль­ності за сумлінність і покарання за невиконання вимог законодав­ства та нормативних документів з охорони праці.
На всіх промислових підприємствах України повинні діяти стандарти безпеки праці, що встановлюють систему показників, за якими підраховується стан охорони праці структурних підрозділів та підприємства в цілому, визначаються переможці, і здійснюється їх матеріальне заохочення. Види заохочення та суми премій визначають профспілки, трудові колективи та керівницт­во підприємства, про що занотовується в колективному договорі (угоді) або в трудовому договорі.
Порушення нормативних актів з охорони праці, створення пе­решкод для діяльності посадових осіб і органів державного на­гляду, громадського та регіонального контролю передбачає пока­рання у вигляді штрафів, дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності в залежності від виду та наслідків порушення.
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушен­ня (стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та охоро­ну праці), порушення вимог законодавства про працю тягне за со­бою накладання штрафу. Так, за порушення правил безпеки юри­дичні чи фізичні особи, що використовують найману працю, сплачу­ють штраф у розмірі до 5% від місячного фонду заробітної плати.

Автор: poizd | Дата: 17.12.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Охорона праці