Організація і управління охороною праці на станції

Організація і управління охороною праці на станції здійснюється згідно вимог наказу №205 ВоН від 23.08.96 року, “Положення про систему управління охороною праці на станції”, затвердженного 01.10.96 року та Закону України “Про охорону праці”.
Навчання, інструктаж та перевірка знань працівників станції проводиться згідно вимог “Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці”.
Основні вимоги безпеки працівників станції перед заступанням на чергування, під час виконання службових обов’язків, після закінчення роботи викладено в Інструкції по охороні праці працівників станції:
-  заходи безпеки при знаходженні на станційних коліях;
-  заходи електробезпеки;
-  утримання робочих місць;
-  підготовка до роботи;
-  порядок допуску працівників станції до роботи;
-  маршрути службового проходу до робочих місць;
-  негабаритні місця, порядок виконання маневрів у цих місцях;
-  заходи безпеки складацьких бригад при виконанні маневрової роботи, під час розпуску вагонів з сортувальної гірки та подавання вагонів по колії 1520 мм та 1435 мм на вантажні фронти та під’їзні колії;
-  заходи безпеки прийомоздавачів ПКО, приймальників поїздів контори передачі;
-  заходи безпеки операторів технічної контори;
-  правила безпеки для водіїв автотракторної техніки;
-  заходи особистої гігієни;
-  заходи першої долікарської допомоги;
-  охорона праці жінок.
Управління охороною праці здійснюється шляхом реалізації наступних функцій:
-  планування заходів по забезпеченню безпеки праці;
-  організація функціонування системи управління охороною праці;
-  оперативного керівництва і координації робіт по забезпеченню безпеки праці;
-  постійного контролю за додержанням працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування, засобів виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог щодо охорони праці;
-  оцінки і стимулювання робіт по забезпеченню безпеки праці.
Метою планування робіт по охороні праці є організація безпечних виробничих процесів, попередження виробничого травматизму, вивільнення працівників зі шкідливих та важких умов праці, виведення працюючих з небезпечних зон і забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями.
Основою планування роботи по управлінню охороною праці є річний план “Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій”.

Автор: poizd | Дата: 16.12.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Охорона праці