Кабельні мережі електричної централізації

Кабелем з'єднують напольні пристрої електричної централізації (стрілочні електроприводи, світлофори і прилади рейкових кіл) з постовими і постові пристрої між собою. Для цього використовують сигнальні кабелі марок СБПБ, СБВБ, СБВГ, СБПБГ, СБВБГ, СБВу і СБПу.
Перші дві букви СБ в маркуванні цих кабелів означають, що кабелі сигнально-блокувальні, П або В - з поліетиленовою або полівінілхлоридною оболонкою, Б - поверх оболонки на кабель накладені стрічкова сталева броня і захисний покрив з кабельної пряжі; остання буква Г - відсутня кабельна пряжа поверх броні; у - на кабель накладена посилена пластмасова оболонка.
Кабелі марок СБПБ, СБВБ, СБВу і СБПу призначені для прокладки в землі, а решту кабелів використовують для приміщень і тунелів. На станціях великої протяжності при електротязі на змінному струмі замість кабелю марки СВБ прокладають кабелі марок СБПСБ зі свинцевою оболонкою і бронею в тому випадку, якщо індуковані поздовжні е.д.с. перевищують норми.
Заводи серійно випускають сигнальні кабелі з алюмінієвою оболонкою у поліетиленовому шлангу (СБПАШп) без сталевої броні і зі сталевою бронею (СБПАБШп) з парним скручуванням жил. Однак ці кабелі ще не набули широкого поширення.
Всі сигнально-блокувальні кабелі мають мідні жили діаметром 1 мм площею поперечного перерізу 0,785 мм2 та поліетиленову ізоляцію жил. Опір жили постійному струму при 20°С складає 23,5 Ом/км. Кабелі з простим скручуванням випускають з числом жил від 3 до 61, а з парним скручуванням - від 3 до 12 пар.
Для полегшення обслуговування та зменшення взаємних впливів всі кабельні лінії централізації розбивають на чотири основні групи: стрілочні електроприводи, світлофори, живильні і релейні трансформатори рейкових кіл.

Кабельні мережі електричної централізації

мал. 5 Схема повної ізоляції колій станції

Кабельні мережі складають на основі принципових схем включення підлогових пристроїв з використанням схематичного плану з осигналізування та плану ізоляції колій станції (див. мал. 5). У місці розгалуження поблизу світлофорів і стрілок встановлюють групові муфти: СТ - стрілочні, С - сигнальні, Р - релейні і П - живлячі.
Довжина кабелю

L= 1,03(l + 6п + lп +lр),
де 1,03 -  коефіцієнт, що враховує запас кабелю на вигини при прокладці;
l - відстань від підлогового пристрою до поста, що визначається  за планом станції, м;
6 - довжина переходу під коліями, м;
п - число міжколій по трасі,
lп - відстань від поста ЕЦ до крайньої колії, м;
lр - довжина кабелю для подключення до приладу (приймають рівною 2,5 м).
Кабельні мережі стрілочних електроприводів служать для керування електроприводами, контролю їх положення, управління очищенням стрілок та електрообігріву стрілочних електроприводів. Так як жили сигнальних кабелів мають стандартний діаметр, то для отримання різних перерізів проводів, що приєднуються до приладів, жили кабелю дублюють (з'єднують паралельно).
Для управління очищенням стрілок при допустимому падінні напруги в кабелі 8В найбільша довжина без дублювання 670 м. Для електрообігріву стрілочних електроприводів в колійних коробках поблизу розгалужувальних муфт встановлюють живильні трансформатори, дублювання жил при довжині кабелю 390 м не потрібно.
Через невеликий струм, що протікає в первинному колі сигнального трансформатора, дублювання жил кабелю, що підходить до світлофорів, не потрібно при його довжині до 5 км. Також не потрібно дублювання жил кабелю для релейних трансформаторів рейкових кіл. Розрахунок числа жил для живлячих трансформаторів ведеться в залежності від значень струмів, споживаних рейковим ланцюгом. Значення струмів первинних обмоток живлячих трансформаторів визначають за таблицями нормалей рейкових кіл в залежності від довжини рейкових кіл і частоти сигнального струму.
Кабелі прокладають у відповідності зі схемою кабельної мережі для кожної групи колійних об'єктів з урахуванням їх взаємного розташування. На кожному кабелі вказують його довжину, кількість робочих і запасних жил. Наприклад, цифри 620-27 (3) означають, що довжина кабелю 620 м, всього число жил кабелю 27, з них 24 робочих і 3 в запасі.

Автор: poizd | Дата: 20.11.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Автоматика і зв'язок