Схеми рейкових кіл

Схеми рейкових кіл, що застосовуються на станціях, залежать від виду тяги поїздів.
Рейкові кола на ділянках з автономною тягою. Для ділянок з автономною тягою передбачають рейкові кола змінного струму частотою 50 Гц з безперервним живленням (мал. 6) і з колійними реле типів НВШ2-200, НМВШ2-900/900, НВШ1-800, АНВШ2-240, ДСШ-12. Схема рейкового кола має колійний ПТр і релейний РТР трансформатори, трансформаторний ящик ТЯ, кабельну муфту КМ і колійний реостат Rп. При будівництві автоблокування і реконструкції пристроїв СЦБ на станціях з урахуванням подальшої елеКТрифікації на змінному струмі частотою 50 Гц на ділянках з діючим автоблокуванням 25 Гц, на станціях з автономною тягою, розташованих в зоні небезпечного впливу змінного струму частотою 50 Гц (на відстані менше 100 м від елеКТрифікованої на змінному струмі частотою 50 Гц залізниці, менше 100 м від високовольтної лінії передачі напругою 25 кВ і більше або у разі перетину її з залізничними коліями), застосовують рейкові кола змінного струму частотою 25 Гц без колійних дроселів з колійними реле типу ДСШ-13 (мал. 7). Схема містить трансформаторний ящик ТЯ, шляховий ПТр і ізолюючий ІТП трансформатори, колійний реостат Rп, захисний блок ЗБ. При накладенні пристроїв АЛСН кодування таких рейкових кіл здійснюється змінним струмом 25 Гц.
Для захисту колійних реле від перешкод струмів інших частот місцеві елементи колійних реле ДСШ-13 і колійні трансформатори рейкових кіл 25 Гц живляться від окремих перетворювачів частоти типу ПЧ50/25.

Схеми рейкових кіл
Мал. 6. Схема рейкового кола з безперервним живленням.
Схеми рейкових кіл
Мал. 7. Схема рейкового кола частотою 25 Гц з колійним реле типу ДСШ-13.
Схеми рейкових кіл
Мал. 8. Схема розгалуженого рейкового кола з трьома колійними реле.

Коротке замикання ізолюючих стиків між суміжними рейковими колами контролюється фазуванням всіх перетворювачів частоти, що живлять колійні і кодуючі трансформатори рейкових кіл, і опорним перетворювачем, що живить місцевий елемент реле ДСШ-13, а також чергуванням миттєвих полярностей напруги на стиках суміжних рейкових кіл шляхом взаємного перемикання живлячих проводів на вторинних обмотках колійних трансформаторів.
У межах стрілочної зони застосовують розгалужені рейкові кола. Розгалужене рейкове кола (мал. 8) частотою 25 Гц з трьома колійними реле типу ДСШ-13 кодується струмом 25 Гц по головній колії в обох напрямках і з однієї з бічних колій. Стан всього рейкового кола контролює загальний повторювач колійних реле АСП, БСП і ВСП - реле НВВ.
При будівництві автоблокування і реконструкції пристроїв СЦБ на станціях з урахуванням подальшої електрифікації па постійному струмі застосовують рейкові кола змінного струму частотою 25 Гц без колійних дроселів з колійним реле типу ДСШ-13А, які кодуються струмом частотою 50 Гц з релейного кінця (мал. 9).

Схеми рейкових кіл
Мал. 9. Схема двониткового рейкового кола 25 Гц з реле типу ДСШ-13А.

Колійні і ізолюючі трансформатори ПТр та ІТП типу ПРТ-А, а кодовий КТр типу ПТ-25А. Для отримання живлячої напруги частотою 25 Гц вище 60 В використовують трансформатор типу ПТ-25Б, який може служити і як кодуючий. Захисний блок ЗБ типу ЗБ-ДСШ, Rп - колійний реостат опором 2,2 Ом.
Розроблено також рейкові кола для кодування з живильного і релейного кінців струмом 50 Гц. У межах стрілочної зони застосовують розгалужені рейкові кола 25 Гц, що кодуються струмом 50 Гц, з колійними реле типу ДСШ-13А на кожному відгалуженні. Контроль короткого замикання ізолюючих стиків між суміжними рейковими колами здійснюється так само, як і у рейкового кола, наведеного на мал. 7.
Рейкові кола на ділянках з електротягою на постійному струмі. На кодованих ділянках колії і стрілочних ділянках при електричній тязі на постійному струмі застосовують рейкові кола з живленням і кодуванням змінним струмом частотою 50 Гц (мал. 10, а). Дли пропуску тягового струму на обох кінцях рейкового кола включають дросель-трансформатори ДТ-0,2 з коефіцієнтом трансформації л = 40. Рейкове коло живиться від трансформатора ПТр типу ПОБС-ЗА, на релейному кінці знаходиться колійне реле Rп типу ДСШ-12. Живильний кінець налаштований в резонанс напруг конденсатором С1 ємністю 16 мкФ. На релейному кінці паралельно колійний обмотці реле П включений конденсатор С2 ємністю 4 мкФ, який зменшує реактивну потужність і покращує фазові співвідношення реле. Змінні резистори опором 2X40 Ом захищають від коротких замикань і неправильної роботи при пробої конденсаторів. Рейкове коло кодується з живильного і релейного кінців. На живильному кінці для кодового живлення використовують трансформатор ПТр, а на релейному КТр - типу ПОБС-3.

Схеми рейкових кіл
Мал. 10. Схема кодованого рейкового кола зі змінним струмом 50 Гц з двома (а) і одним (б) дросель-трансформаторами типу ДТ-0,2.

На бічних коліях і стрілочних ділянках застосовують двониткові рейкові кола змінного струму частотою 50 Гц з одним дросель-трансформатором ДТ-0, 2 і колійним реле ДСШ-12 (мал. 10, б).
На живильному кінці рейкового кола включений дросель-трансформатор ДТ-0,2 з коефіцієнтом трансформації л = 13. Живлячим є трансформатор ПТр типу ПОБС-3. На релейному кінці через опір Rп і релейний трансформатор РТР типу Собс-2 включається колійне фазочуттєве реле П типу ДСШ-12. Для необхідного зсуву фаз паралельно колійній обмотці реле П включений конденсатор С2 ємністю 4 мкФ.
На некодуємих ділянках колії і стрілочних секціях застосовують однониткові рейкові кола з колійним реле типу ДСШ-12 (мал. 11, а) або АНВШ-2400 (мал. 11, б). Реле типу АНВШ-2400 включають за схемою однонапівперіодного випрямляча. Блок-фільтр РЗФШ-2 має дросель Др і секціонований конденсатор. Він захищає колійне реле від гармонік тягового струму.

Схеми рейкових кіл
Мал. 11. Схема некодованого рейкового кола з реле типу ДСШ-12 (а) і АНВШ-2400 (б).

При новому проектуванні використовують фазочуттєві рейкові кола з живленням струмом частотою 25 Гц і попередніми кодуванням струмом частотою 50 Гц з колійними реле типу ДСШ-13. Живлення схем струмом частотою 25 Гц здійснюється від двох перетворювачів частоти. Колійні дросель-трансформатори модернізованого типу ДТ-0,6-500М мають секціоновану додаткову обмотку з коефіцієнтами трансформації 17, 30 і 38. Використання таких дросель-трансформаторів дозволило підвищити шунтову чутливість рейкових кіл і захищеність колійних реле типу ДСШ-13А від кодового струму частотою 50 Гц, а також знизити потужність, споживану рейковим колом.

Схеми рейкових кіл
Мал. 12. Схема двониткового рейкового кола частотою 25 Гц з колійним реле ДСШ-13А з двома (а) і одним (б) дросель-трансформаторами типу ДТ-0,6-50ОМ.

Головні колії станції обладнують двонитковими кодованими рейковими колами з двома дросель-трансформаторами ДТ-0,6-500М (мал. 12, а), а бічні колії - двонитковими рейковими колами з одним дросель-трансформатором ДТ-0,6-500М (мал. 12, б).
На живильних та релейних кінцях двониткових рейкових кіл встановлюють:
БП - блок живлення для некодуємих рейкових кіл частотою 25 Гц з одним і двома дросель-трансформаторами ДТ-0,6-500М;
У блоці знаходиться колійний трансформатор і секціонований конденсатор;
ВПК - блок живлення і кодування з живильного кінця рейкового кола. У блоці є два трансформатора Тр1 і Тр2 для живлення рейкового кола струмами частотою 25 і 50 Гц. Вторинні обмотки трансформаторів з'єднані паралельно. У колі трансформатора Тр1 включений фільтр-пробка С1 і Др1 для виключення протікання по цьому колу струму частотою 25 Гц від трансформатора Тр2;
ЗБ - захисний блок колійного реле типу ДСШ-13А;
БРК - релейно-кодуючий блок для рейкових кіл, кодованих з релейного кінця. Попереднє кодування станційного рейкового кола струмами частотою 50 Гц починається раніше його заняття за одну ізольовану ділянку.
Стрілочні ізольовані ділянки, що примикають до головних колій, обладнують розгалуженими рейковими колами з двома дросель-трансформаторами по головній колії та колійними реле на кожному відгалуженні.
Некодуємі рейкові кола в горловині станції та на приймально-відправних коліях завдовжки менше 500 м проектують, як правило, однонитковими (мал. 13), якщо забезпечується проходження тягового струму не менше ніж по чотирьом рейковим ниткам на двоколійних ділянках та в трьох нитках на одноколійних ділянках.

Схеми рейкових кіл
Мал. 13. Схема однониткового рейкового кола частотою 25 Гц з реле типу ДСШ-13А.

Рейкові кола на станціях з електротягою на змінному струмі. На станціях з електротягою на змінному струмі частотою 50 Гц застосовували імпульсні рейкові кола частотою 25-Гц з колійними реле типу ІМВШ-110 і дросель-трансформаторами типу ДТ-1-150. Однак, як показав досвід експлуатації, в імпульсних рейкових колах швидко зношується апаратура, а також потрібні складні пристрої для контролю ізолюючих стиків. Тому при новому будівництві та реконструкції використовують рейкові кола змінного струму 25 Гц з безперервним живленням і колійними реле ДСШ-13.
Рейкові кола змінного струму частотою 25 Гц живляться від спільних для постів ЕЦ та релейних шаф автоблокування джерел змінного струму частотою 50 Гц, перетвореного в змінний струм частотою 25 Гц за допомогою параметричних перетворювачів частоти типів ПЧ50/25-100, ПЧ50/25-150 або П450 / 25-300.
При цьому всі рейкові кола станції живляться електротягою, як правило, від двох перетворювачів частоти. Від одного перетворювача отримують живлення місцеві елементи колійних реле ДСШ-13, а від іншого - колійні і кодують трансформатори рейкових кіл. Якщо для живлення всіх станційних і перегінних кодових рейкових кіл ділянок наближення і віддалення одного перетворювача ПП недостатньо, то застосовують кілька перетворювачів ПП. Для пропуску тягового струму встановлюють одиночні або спарені дросель-трансформатори типу ДТ-1-150 або 2ДТ-1-150.
Для головних колій станцій призначені двониткові кодуючі рейкові кола з двома дросель-трансформаторами типу ДТ-1-150 (мал.14). В якості колійних та ізолюючих трансформаторів застосовують трансформатори типу ПРТ-Л, а кодуючих - типу ПТ-25А або ПТ-25Б.

Схеми рейкових кіл
Мал. 14. Схема двониткового кодованого рейкового кола частотою 25 Гц для головних колій станції.

Захист рейкових кіл від небезпечного впливу тягового струму частотою 50 Гц забезпечується живленням місцевих елементів колійних реле типу ДСШ-13 від окремого перетворювача частоти, а також включенням паралельно дорожнього елементу захисного фільтра ЗБ типу ЗБ-ДСШ, налаштованого на частоту 50 Гц. Коротке замикання ізолюючих стиків між суміжними рейковими колами контролюється фазуванням всіх перетворювачів ПП з одним і тим же перетворювачем ПМ, а також чергуванням миттєвих полярностей напруги на стиках суміжного рейкового кола шляхом переключення проводів на затискачах Н-К вторинних обмоток колійних трансформаторів. При кодуванні рейкового кола з релейного кінця миттєві полярності на рейках від кодуючих трансформаторів КТр повинні збігатися з миттєвими полярностями від колійного трансформатора ПТр свого рейкового кола.
Бічні колії станцій обладнують двонитковими некодуємими рейковими колами з одним дросель-трансформатором типу ДТ-1-150. На бічних коліях, по яким здійснюється наскрізний пропуск поїздів зі швидкістю більше 50 км/год, але по стрілкам з хрестовинами пологих марок, застосовують рейкові кола з одним ДТ-1-150.
Стрілочні ізольовані ділянки, що примикають до головних колій, обладнують розгалуженими рейковими колами з двома дросель-трансформаторами по головній колії з колійними реле на кожному відгалуженні з кодуванням по головній і бічній коліях.
Некодуємі колії в горловині станції та приймально-відправні колії довжиною менше 500 м обладнують однонитковими рейковими колами(мал.15).

Схеми рейкових кіл
Мал. 15. Схема однониткового некодованого рейкового кола частотою 25 Гцї.

При цьому повинен бути забезпечений пропуск тягового струму на двоколійних ділянках не менше ніж по чотирьом рейковим ниткам, а на одноколійних ділянках не менше ніж по трьом рейковим ниткам.
Якщо місце приєднання відсмоктувального фідера знаходиться на відстані більше 250 м від колійніх дроселів рейкового кола головного колії, то для підключення відсмоктувального фідера до рейкового кола встановлюють додатковий (третій) дросель-трансформатор типу ДТ-0 ,6-1000 (з компенсуючою ємністю).


Автор: poizd | Дата: 6.11.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Автоматика і зв'язок