Електрична централізація (ЕЦ) стрілок і сигналів

Електрична централізація (ЕЦ) стрілок і сигналівЕлектрична централізація (ЕЦ) стрілок і сигналів - це система пристроїв на станціях для централізованого регулювання рухом поїздів, у якої управління стрілками і сигналами, контроль їх положення і взаємозамикання здійснюються за допомогою електричної енергії.
Згідно з вимогами ПТЕ необхідно, щоб пристрої централізацій всіх типів забезпечували взаємне замикання стрілок і сигналів, не допускаючи: відкриття сигналів, відповідних даному маршруту, якщо стрілки не поставлені в належний стан, а сигнали ворожих маршрутів не закриті; переведення стрілки, що входить у маршрут або відкриття сигналу ворожого маршруту при відкритому сигналі, що огороджує заданий маршрут.
Пристрої електричної централізації не повинні допускати відкриття вхідного світлофора при маршруті, заданому на зайняту колію, і переведення стрілки під складом і повинні забезпечувати контроль взрізу стрілки з одночасним закриттям світлофора, що огороджує даний маршрут; контроль зайнятості колій і стрілок на апараті управління; можливість маневрових пересувань по показанням маневрових світлофорів.
При електричній централізації підвищується пропускна споспроможність станцій, безпека руху поїздів і культура праці, зменшується штат обслуговуючого персоналу. Пропускна спроможність збільшується завдяки значному зменшенню витрат часу на задання маршрутів, автоматичному контролю та виконанненю умов безпеки руху поїздів, а також покращенню якості управління рухом, оскільки безперервно надходить інформація про місцезнаходження поїздів і немає необхідності узгоджувати дії по заданню маршрутів з виконавцями команд.
Безпека руху поїздів забезпечується тим, що при електричній централізації поїзні та маневрові пересування маршрутизувані і здійснюються за сигналами, в схемах управління якими перевіряються всі необхідні залежності по виключенню аварійних ситуацій. Нормальний стан станційних сигналів закритий, а стрілки вільні від замикань і можуть переводитися.
Для відкриття світлофора необхідно, щоб стрілки, що входять у маршрут, були справні і займали положення по напрямку руху, стрілочні і безстрілочні ділянки даного маршруту, а також колії прийому в маршрутах прийому або першої ділянки віддалення у маршрутах відправлення були вільні від рухомого складу; були відсутні раніше задані ворожі маршрути. Після відкриття світлофора виключається можливість переведення стрілок, що входять у маршрут (замикання стрілок у маршруті), до моменту його використаннятання чи скасування. Взріз стрілки повинен контролюватися і призводити до закриття сигналу, що захищає даний маршрут.
Зменшення штату обслуговуючого персоналу відбувається внаслідок ліквідації важкої і небезпечної праці чергових стрілочного поста і сигналістів, а також за рахунок скорочення деяких інших працівників служби руху. Впровадження пристроїв електричної централізації веде до поліпшення умов праці на залізничному транспорті.
Всі пристрої електричної централізації можна розділити на дві групи - підлогові і постові.
До підлогових пристроїв відносяться рейкові кола, стрілочні електроприводи, світлофори, кабельні мережі, релейні шафи, батарейні шафи і колодязі.
Рейковими колами обладнані усі стрілочні і колійні ділянки, чим створюється безперервний контроль їх стану, виключається можливість переведення стрілок і задання маршруту при їх зайнятості, визначається місцезнаходження рухомого складу на елементах колійного розвитку станції. Стрілочні електроприводи забезпечують дистанційне переведення, замикання і контроль положення вістряків стрілок відповідно до заданого маршруту. Світлофори регулюють рух поїздів з перевіркою всіх умов, що забезпечують безпеку руху. По кабельних мережах до стрілочних приводів, світлофорів, рейкових кіл та інших приладів передається електрична енергія. У релейних шафах знаходиться необхідна апаратура, а в батарейних шафах і колодязях - акумуляторні батареї.
До постових пристроїв ЕЦ відносяться: реле та інші прилади, які здійснюють необхідні логічні і контрольні функції по заданню маршрутів і відкриттю сигналів; пульт управління з рукоятками і кнопками для управління стрілками, сигналами; світлове табло із зображенням плану станції і лампами, що сигналізують про положення стрілок і сигналів, зайнятість стрілочних і колійних ділянок рухомим складом; електросилове обладнання для електроживлення всіх пристроїв ЕЦ у вигляді щитової установки електроживлення; акумуляторні батареї живлення пристроїв ЕЦ в аварійному режимі.

Автор: poizd | Дата: 23.09.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Автоматика і зв'язок