Централізація станційних сигналів на ділянках з автоблокуванням

Централізація станційних сигналів на ділянках з автоблокуваннямНа проміжних станціях ділянок з автоблокуванням при ручному управлінні стрілками застосовують пристрої централізації сигналів при ключових залежностях між стрілками і сигналами. При цьому приймально-відправні колії та стрілочні ділянки обладнують рейковими колоами.
На стрілочних постах в кожній горловині станції встановлюють малогабаритні стрілочні централізатори, що забезпечують ключові залежності між стрілками і сигналами. У приміщенні чергового по станції знаходиться уніфікованний пульт. У верхній частині пульта розміщено табло зі схемою колійного розвитку станції, повторювачами сигналів, кнопками керування сигналами, контрольними лампочками. Біля повторювачів сигналів розташовані трипозиційний сигнальні кнопки. Нормально кнопки знаходяться в середньому положенні. При натисканні їх сигнал відкривається, при витягуванні - закривається.
Стан сигналів контролюється горінням відповідних лампочок: при дозволяючому показанні світлофора - зеленої, при включенні запрошувального сигналу - білої; при закритому положенні вхідного сигналу - червоної; зайнятий стан колій станції та стрілочних секцій на табло - горінням білих лампочок; задання маршруту відправлення - на табло горінням зеленої лампочки, прийому - жовтою. Під табло розміщені допоміжні кнопки: включення запрошувальних сигналів, примусової обробки маршрутів, зниження напруги, переведення сигналів на автовиконання та ін. Для кожного примикаючого перегону є ключі-жезли.
На пультах управління станцій одноколійних ділянок знаходятся лампочки встановленого напрямку руху і зайнятості перегону, а також кнопки, що пломбуються. Останні призначені для зміни напрямку руху у допоміжному режимі. Апаратура станційних пристроїв розташована в приміщенні чергового по станції і в релейних шафах горловин станції.
Схеми пристроїв централізації сигналів проектують з місцевим живленнням, але з центральними залежностями. Акумулятори установлюють у батарейних шафах або батарейних колодязях.
Централізація станційних сигналів на ділянках з автоблокуваннямЯк приклад розглянемо схему централізації сигналів для непарної горловини станції двоколійного ділянки (див. мал. 1). Маршрутні реле контролюють правильність приготування маршрута. Їх встановлюють па посту ДСП по одному на кожен маршрут прийому (ПМ) і відправлення (ВМ). Нормально все маршрутні реле знеструмлені (мал. 2). При заданні маршруту одне з маршрутних реле збуджується через відповідний контакт маршрутної рукоятки стрілочного централізатора і контакт електрозащібки. На табло ДСП загоряється контрольна лампочка заданого маршруту.

Управління вогнями вхідного світлофора здійснюється сигнальними реле головної ГС і бічної БС колії, і реле запрошувального сигналу ПС, які нормально знаходяться без напруги. Для одержання мигаючого режиму горіння ламп служить реле М. Справність нитки ламп контролюється вогневими реле АТ та ВО, які при справних нитках ламп знаходяться під напругою. Реле АТ контролює цілість нитки ламп верхнього жовтого, зеленого і червоного вогнів, а реле БО - нижнього жовтого і біло-місячного вогнів. Реле ГС, БС, ПС, М, АТ, ВО встановлюють в релейній шафі біля вхідного світлофора.
Для передачі інформації в приміщенні ДСП про горіння відповідних вогнів на вхідному світлофорі застосовують вказівні реле червоного КУ, дозволяючого РУ та білого БО вогнів, які збуджуються при включенні відповідного вогню. Так як на світлофорі Н горить червоний вогонь, то на посту ДСП збуджено вказівне реле НКУ по колоу: ПБ, фронтовий контакт АТ, тилові ГС, ВС, провід НКУ, тиловий контакт НРУ, обмотка реле НКУ, НМБ. Контактами реле НКУ на повторювачі світлофора Н у ДСП включається лампа червоного вогню.
При натисканні сигнальної кнопки НК на посту ДСП збуджуюється загальне сигнальне реле НС, в колі якого перевіряється правильність задання маршруту, вільність колії проходження, відсутність ворожих маршрутів та горіння запрошувалного сигналу. Потім через контакти реле НС горловини станції порушуються сигнальні реле ГС, БС релейної шафи вхідного сигналу. Контактами реле ГС і БС включаються відповідні вогні на вхідному сигналі.
При заданні маршруту на головну колію ІП черговий стрілочного поста, отримавши розпорядження по телефону від чергового по станції на задання маршруту прийому на колію ІП замикає стрілки 1/3, 5/7 і 13 (див. мал. 1) в плюсове положення, ключі від закритих стрілок вставляє у відповідні контрольні замки стрілочного централізатора і повертає їх. Маршрутна рукоятка прийому на колію ІП звільняється від замикання. Повернувши маршрутну рукоятку МП1 (див. мал.2), черговий стрілочного поста СПI замикає ключі від стрілок, що входять в маршрут. Одночасного електрозащібка ПЗ, що знаходиться без напруги, замикає заданий маршрут. При замиканні контакту, який відпустив якорі електрозащібки ПЗ і контакту повернутої маршрутної рукоятки МП1 в приміщенні ДСП збуджується непарне маршрутне реле прийому НП1М. При заданні маршруту прийому на бічні колії аналогічно порушуватимуться реле НП3М і НП4М. Фронтовим контактом реле НПІМ на табло ДСП включається жовта лампочка, що контролює правильність встановлення і замикання маршруту прийому на колію ІП.
Отримавши контроль готовності маршруту, ДСП натискає сигнальну кнопку НК біля повторювача вхідного сигналу, на посту ДСП збуджується сигнальне реле всіх маршрутів прийому НС по колу: СОБ, нормально замкнутий контакт кнопки НК, який розмикається при витягуванні кнопки на себе, контакт кнопки НК, що замикається при натисканні кнопки, фронтові контакти реле ОНС і НПСП, тиловий НПС, фронтові ІП, НП1М, 7П3, обмотка реле НС, СМБ. У колі збудження реле НС перевіряється фронтовим контактом реле ОНС, натиснене положення кнопки НК і справний стан контактів кнопки; тиловим контактом реле НПС відсутність прийому по запрошувальному сигналу; фронтовими контактами колійних реле НПСП і ІП вільність стрілочних ділянок та колії прийому; фронтовим контактом НПІМ правильність задання маршрута черговим стрілочного поста; фронтовим контактом реле ЧП3 відсутність установних зустрічних маршрутів прийому з протилежної парної горловини на одну і ту ж колію. Якщо буде задано маршрут прийому з протилежної парної горловини, то реле ЧП3 (на схемі не показано) буде знеструмлено і коло збудження реле НС може бути створено тільки при заданні парного маршруту прийому на інші колії станції, наприклад на ІІП, 4П, ЗП, через контакти відповідних маршрутних реле.
Контактом реле НС обривається коло живлення реле НП3. Одночасно через фронтові контакти НС і НПІМ, тиловий ПС створюється коло живлення для реле ГС в шафі вхідного світлофора. Після збудження реле ГС вимикає лампу червоного вогню на вхідному світлофорі, включає лампу верхнього жовтого вогню, вимикає коло живлення реле НКУ і замикає коло реле НРУ і його повторювача ПНРУ на посту ДСП. З цього моменту червона лампочка на повторювачі гасне і загорається зелена, що сигналізує про відкриття вхідного світлофора. Черговий по станції, переконавшись, що сигнал відкрито, відпускає кнопку НК, проте коло живлення реле НС не обривається, а залишається замкнутим через фронтовий контакт НРУ і послідовно ньому включений тиловий НП3, шунтуючі контакти кнопки НК і реле ОНС. З цього моменту маршрут вважається замкнутим і обробка його можлива тільки після закриття сигналу за умови вільності стрілочних секцій, що входять у маршрут від рухомого складу.
Для наскрізного пропуску поїзда по головній колії ІП додатково до маршруту прийому на колію ІП необхідно задати маршрут відправлення з цієї колії і відкрити вихідний світлофор НІ, що контролюєтся збудженням вказівного реле НІРУ (на схемі не показано). Після збудження реле НІРУ створюються коло живлення для реле БС і ГС через фронтові контакти НС, НІРУ, НРУ та тиловий ПС. В результаті збудження реле ГС і БС на вхідному світлофорі загорається зелений вогонь.
При заданні маршруту прийому на бічну колію ЗП або 4П від натискання кнопки НК по аналогічному колу збуджуєтьсяться сигнальне реле НС. Так як ці колії знеособлені, то необхідно перевіряти відсутність ворожих маршрутів прийому на одну і ту ж колію. Якщо встановлено маршрут прийому на колію 4П в протилежній парній горловині станції, то реле 7П3 знеструмиться і реле НС не зможе спрацювати при заданні маршруту в непарній горловині також на 4П. Реле НС можна збудити тільки при заданні маршруту, наприклад, на колію ЗП по колу: СОБ, НК, НК, ОНС, НПСП, НПС, 3П, ЧП3М, тиловий НП4М, фронтовий ЧП4М, обмотка реле НС, СМБ або на колію ІП по колу: СОБ, НК, НК, ОНС, НПСП, НПС, ІП, НПІМ, тиловий НП4М, фронтовий ЧП4М, обмотка реле НС, СМБ. Після збудження реле НС при прийомі на бічну колію через фронтовий контакт реле НС і тилові НПІМ, ГС та ПС збуджується реле БС і своїми контактами включає на вхідному світлофорі два жовтих вогня. З відкриттям світлофора Н на два жовтих вогня контактом реле БС розривається коло реле НКУ і створюється коло для реле НРУ та ПНРУ. На повторювачі сигналу у ДСП включається лампочка зеленого вогню.
Для беззупиночного пропуску поїзда по бічній колії додатково до маршруту прийому на 3П в парній горловині задають маршрут відправлення з цієї ж колії по сигналу НЗ. У цьому випадку через тиловий контакт реле НПІМ, фронтовий ПНРУ і тилові контакти реле сповіщувача наближення 1НИП або 2НИП починає працювати генератор імпульсів - миготливе реле М. Через контакт реле М, фронтові контакти реле НОРУ, НО3М, НП3М, НРУ в шафі вхідного світлофора в імпульсному режимі починає працювати реле М. Реле М, перемикаючи контакт у зворотному проводі верхнього жовтого вогня на вхідному світлофорі, забезпечує миготливий режим горіння лампи цього вогню. Лампа нижнього жовтого вогню не мигає.
Сигнал закривається автоматично при потраплянні поїзда на першу по ходу ізольовану ділянку маршруту або черговим по станції витягуванням на себе сигнальної кнопки НК, в результаті чого вимикаються реле НС, ГС і БС. Для виключення автоматичного повторного відкриття сигналу після прослідування по маршруту та звільнення колії прийому без згоди ДСП у схемі використана сигнальна кнопка НК. У разі вимкнення реле НС під дією поїзда або з інших причин вимикається реле ГС або БС і на вхідному світлофорі загорається червоний вогонь. В приміщенні ДСП вимикається реле НРУ і розриває коло блокування реле НС. Для повторного відкриття сигналу потрібне нове натискання кнопки НК. При тривалому натисканні сигнальної кнопки, при її западання або зварюванні контактів протиповторність відкриття вхідного сигналу забезпечується зворотним повторювачем сигнального реле ОНС.
При горінні на світлофорі червоного вогню реле ОНС знаходиться під напругою. Якщо на світлофорі включається дозволяючий сигнал, то реле ОНС вимикається. Реле ОНС збуджується після вимкнення реле НС і повернення кнопки в середнє положення.
При перегоранні на світлофорі Н ламп дозволяючих вогнів знеструмлюються реле АТ і БО, що виключають реле НРУ, НС, і на вхідному світлофорі загорається червоний вогонь. Червоний вогонь включається і у разі тривалого натискання сигнальної кнопки. Тоді реле ОНС, витримавши уповільнення, відпускає якір і вимикає реле НС. Знову реле ОНС не збуджується, тому що в колі живлення будуть розімкнуті його власний контакт і контакт сигнальної кнопки. При відсутності цих контактів у разі перегорання лампи дозволяючого вогню і тривалому натисканні сигнальної кнопки відбувалося б миготіння червоного вогню колом почергового збудження та знеструмлення реле НС і ОНС. Якщо перегоріла лампа червоного вогню на вхідному світлофорі, то червоний вогонь переносится на попереджувальний світлофор.
Сигнальні й вказівні реле повинні бути повільнодіючими на відпускання, щоб виключити переключення сигналу при перемиканні жовтого вогню на зелений у випадку наскрізного пропуску, а також при короткочасних перервах у живленні.
На проміжних станціях, де більшу частину поїздів пропускають по головних коліях без зупинки, для підвищення пропускної спроможності і полегшення роботи ДСП передбачено переведення роботи станційних світлофорів по головних коліях в автоматичний режим. У цьому випадку станційні світлофори працюють так само, як і прохідні світлофори автоблокування, а стрілочні секції по головним коліям, і головні колії утворюють одну блок-ділянку.
Для переводу непарних станційних світлофорів Н і НІ в режим автодії задається маршрут прийому на колію IП, маршрут відправлення з цієї колії і відкривається вхідний світлофор Н і вихідний Н1. Потім черговий по станції натискає кнопку автодії з фіксацією HAK і збуджує сигнальне реле автодії непарних сигналів НАС. У колі збудження цього реле контролюєтся задання маршруту прийому на головну колію (контакт реле НПІМ) і відкрите положення вхідного і вихідного світлофорів (контактами реле НРУ та НІРУ). Після цього реле НАС залишається під струмом по колам блокування до моменту витягування кнопки HAK або вимкнення автодії. Контакт реле НАС шунтує контакти сигнальних кнопок у колах сигнальних реле НС і НОС (на схемі не показано), чим виключається протиповторність роботи сигналів і забезпечується їх автоматичний режим роботи.
При різних несправностях в пристроях централізації сигналів передбачається прийом поїздів по запрошувальному сигналу. Для включення запрошувального сигналу черговий по станції натискає нормально запломбовану кнопку без фіксаціїції НПК і збуджує реле запрошувального сигналу НПС у прищеніі ДСП без будь-яких залежностей і замикань від контрольних кіл стрілок, рейкових кіл і т. п.
Безпека руху забезпечується черговим по станції та іншими працівниками, від яких вимагається підвищена увага і чітке виконання інструкцій. На весь час прийому поїзда по запрошувальному сигналу черговий по станції повинен тримати кнопку натиснутою. Через контакт реле НПС в шафі вхідного сигналу збуджується реле ПС. Одночасно на посту ДСП і в шафі вхідного сигналу починають працювати миготливі реле М.
На вхідному світлофорі одночасно з червоним загоряється білий миготливий вогонь. У приміщенні ДСП збуджується вказівне реле НБУ, яке включає білу контрольну лампочку на повторювачі вхідного сигналу.
Для замикання і розмикання маршрутів прийому і відправлення служать замикаючі реле, що встановлюються в приміщенні ДСП по два на кожну горловину станції: НП3 - для маршрутів прийому; ЧО3 - для маршрутів відправлення, які нормально перебувають під напругою.
При відкритті вхідного світлофора реле НП3 вимикається контактом реле НРУ. Відпускаючи якір, реле НП3 розмикає коло живлення електрозащібки ПЗ на стрілочному посту CПI, замикаючи заданий маршрут. Тепер збудження реле НП3 можливо тільки після закриття сигналу, що перевіряється тиловим контактом реле НРУ, НС та при звільненні всіх стрілочних секцій, що входять у маршрут. У маршруті прийому на колію ІП фронтовим контактом реле НПСП перевіряється вільність секцій. Після збудження реле НП3 самоблокується і замикає коло живлення електрозащібки ПЗ, яка може бути збуджена натисканням кнопки ПРК на стрілочному централізаторі. При спрацюванні електрозащібки від замикання звільняється блокувальна лінійка і пов'язана з нею маршрутна ручка. Повертаючи маршрутну ручку в середнє положення, черговий стрілочного поста звільняє від замикання ключі від стрілок, тобто розмикає маршрут. Для виключення обробки маршруту при короткочасній втраті шунта реле НП3 має уповільнення на притягування. У разі несправності рейкових кіл маршрут обробляється штучно при одночасній участі чергових по станції й стрілочному посту. При закритому вхідному світлофорі ДСП натискає нормально запломбовану без фіксації кнопку штучної обробки маршруту НПІРК. Одночасно черговий стрілочного поста натискає кнопку ПРК, чим збуджує електрозащібку, повертає маршрутну рукоятку, і в результаті маршрут розмикається.
Централізація станційних сигналів на ділянках з автоблокуваннямСхема управління вихідними світлофорами (мал. 3) має маршрутні реле ЧОІІМ, ЧОЗМ, ЧО4М, сигнальне реле відправлення ЧОС, лінійні реле ЧЛ, ПЧЛ, ЧЛРП (для ув'язки з автоблокуванням на перегоні, вказівні реле ЧОРУ, ЧІІРУ, ЧІІБУ, замикаюче реле ЧОЗ, реле запрошувального сигналу ЧІІПС, реле ключа-жезла ЧКЖ, що встановлені на посту ДСП. В релейній шафі вхідних світлофорів знаходяться загальне сигнальне реле ОС, індивідуальні сигнальні реле НС, 3C, 4С, вогневі реле О.
При натисканні сигнальної кнопки збуджується реле ЧОС, у мережі живлення якого перевіряються: натискання положення однієї з сигнальних кнопок; контактом реле ЧКЖ відсутність відправлення поїзда з ключем-жезлом; контактом відповідного маршрутного реле правильність програмування маршруту черговим стрілочного поста; контактом ЧІІПС відсутність відправлення за запрошувальним сигналом; контактами НІІСП, ЧОСП, ПЧЛ вільність стрілочних ділянок і ділянок віддалення.
Контактами реле ЧОС розмикається коло останнього у реле ЧО3 і одночасно замикається коло реле ОС в релейній шафі вихідного світлофора. Реле ОС поляризованого типу. Полярність струму в обмотці реле ОС залежить від контактів реле ЧЛРП, яке є повторювачем поляризованого якоря лінійного реле автоблокування. При вільних двох блок-ділянках видалення реле ЧЛРП знаходиться під напругою і замикає коло струму прямої полярності для реле ОС. Останнє, розпалюючись струмом прямої полярності, готує коло горіння зеленої лампи на вихідному світлофорі. Якщо вільна тільки одна ділянка віддалення, то реле ЧЛРП буде без струму і для ОС замикає коло струму зворотної полярності. Через фронтовий контакт ОС і контакт маршрутної рукоятки в релейній шафі вихідного світлофора порушується відповідне сигнальне реле. Залежно від полярності струму в реле ОС на вихідному світлофорі включається лампа зеленого чи жовтого вогню.
Після дійсного відкриття сигналу в приміщенні ДСП збуджується реле ЧОРУ і ЧІІРУ. Контактами реле ЧОРУ і ЧІІРУ на табло включається зелена лампочка. Протиповторність роботи вихідних сигналів здійснюється сигнальними кнопками без фіксації.
Для відправлення господарського поїзда на перегін використовують ключ-жезл. Під час вилучення ключа-жезла і відкритті вихідного сигналу реле ЧКЖ вимикається. Після відправлення поїзда і закриття сигналу реле ЧКЖ залишається знеструмленим до повернення поїзда з перегону, установки ключа-жезла в замок і замиканні контакту ЧКЖ цього замку за умови знаходження сигнальних кнопок у нормальному положенні. Реле ЧКЖ у маршрутах відправлення також виконує функції зворотного повторювача сигнального реле ОНС, яке застосовувалося в маршрутах прийому. Для включення запрошувального сигналу на вихідному світлофорі служать реле ЧІІПС і ПС.
Замикання і розмикання маршрутів відправлення здійснюються замикаючим реле ЧО3. Нормально це реле знаходиться під напругою і вимикається при відкритті вихідного сигналу. Реле ЧОЗ вимикає коло електрозащібки 03 на стрілочному посту СПІ, яка замикає маршрут відправлення. Реле ЧОЗ збуджується і маршрут розмикається після закриття вихідного світлофора і звільнення всіх стрілочних ділянок, що входять у маршрут відправлення. Після збудження реле ЧОЗ черговий стрілочного поста натисканням кнопки ОРК може обробити маршрут.

 


Автор: poizd | Дата: 13.09.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Автоматика і зв'язок