Маршрутизація

Для забезпечення безпеки руху на станції всі переміщення здійснюють по спеціально підготовленим ділянкам колійного розвитку, які називають маршрутами.
Потягом називають сформований і зчеплений склад вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що має встановлені сигнали.
До категорії поїздів відносять також поодинокі локомотиви, автомотриси і автодрезини незнімного типу, відправлені на перегони. У межах станцій поїзди рухаються по поїзним маршрутам прийому, передачі і відправлення, а також по маневровим маршрутам.
По маршрутам прийому поїзди переміщуються з перегонів на станційні колії. Початком маршруту прийому є вхідний світлофор на межі станції, а кінцем - світлофор в кінці приймальної колії.
По маршрутам передачі поїзд рухається з одної станційної колії на послідовно розташовану іншу станційну колію. Початком маршруту передачі є маршрутний світлофор, що дозволяє рух зі станційної колії, а закінчується маршрут біля світлофору, розташованого в кінці другої колії.
Маршрутні відправлення представляють собою шлях проходження потягів з колій станцій на прилеглі перегони. Початком маршрута відправлення є вихідний світлофор, що дозволяє рух поїзда на перегін, а кінцем - межа станції.
По маневровим маршрутам пересуваються рухомі одиниці, не підготовлені для виходу на перегони. Початком маневрового маршруту може бути маневровий світлофор або місце отримання дозволу на пересування, що передається по радіо або ручними сигналами, а кінцем - перший попутний маневровий світлофор, станційна колія, тупик або межа станції. У тих випадках, коли колійний розвиток горловини станції допускає декілька маршрутів, у яких однакові початок і кінець, розрізняють основний та варіантні маршрути.
Основним маршрутом називають найкоротший шлях слідування рухомої одиниці по станції, що має найменшу кількість перетинів з іншими маршрутами та допускає найбільшу швидкість руху.
Варіантні маршрути відрізняються від основних положенням стрілок. Маршрут вважають заданим, якщо відкритий сигнал, що дозволяє рух. Відкриття сигналу можливо при дотриманні умов, що забезпечують безпеку руху: стрілки, що входять у маршрут, а також охоронні стрілки займають положення по напрямку руху (охоронною називають стрілку, яка встановлюється при підготовці маршруту приймання або відправлення поїзда в положення, що виключає можливість виходу рухомого складу на підготовлений маршрут); стрілочні і безстрілочні ділянки в заданому маршруті вільні від рухомого складу; колія прийому або ділянка виходу зі станції не зайняті рухомим складом; стрілки замкнені в маршруті; відсутні раніше задані маршрути, ворожі даному.
До ворожих маршрутів відносяться: будь-які два маршрути, в яких використовують одну й ту ж стрілку або частину колії; зустрічні маршрути прийому, а також прийому і маневрів на одну і ту ж колію; зустрічні маневрові маршрути на безстрілочну ділянку колії в горловині станції; маршрут прийому на колію, з якої задано маршрут відправлення (при відсутності рейкових кіл на станції); маршрути прийому в один парк з попутними маршрутами відправлення по груповому вихідному світлофору, що не має маршрутного покажчика шляху відправлення; маршрути, що здійснюються з контролем негабаритної ділянки, з маршрутами по цій ділянці до світлофора біля негабаритного стику; будь-які маршрути на колію, дистанційно огороджену для огляду рухомого складу.
До неворожих маршрутів відносяться: маршрути відправлення поїздів з одної і тої ж колії або з різних колій у протилежні сторони; маршрути прийому і відправлення для різних колій або для одної колії в одному напрямку; зустрічні маневрові маршрути на станційну колію.
Крім зазначених прямих ворожостей, можуть бути непрямі, які враховують можливість проїзду закритих сигналів, що може мати місце у важких умовах підходу поїздів до станції з затяжного спуску. У цьому випадку маршрути вважають ворожими, коли продовження маршруту прийому за вихідний сигнал на відстані менш ніж 200 м перетинає інший маршрут. Непрямі ворожості маршрутів визначаються чинними правилами і техніко-розпорядчими актами станцій. Рух потягу по заданому маршруту називають маршрутизованим пересуванням.
На проміжних станціях з малою маневрової роботою, а також на великих станціях у маневрових районах пересування можна здійснювати без замикання стрілок і відкриття сигналів, тобто без задання маршрутів. Такі пересування називають немаршрутизованими.
МаршрутизаціяЗалежності між положенням стрілок у маршруті і сигналом, а також між маршрутами відображають у таблицях залежності (табл. 1). Станція з ручним управлінням стрілками розташована на двоколійній ділянці (мал. 1) і має дві головні ІП та ІІП і дві бічні приймально-відправних колії ЗП і 4П, шість стрілочних з'їздів і два одиночних стрілочних переводи. Стрілки зображують у плюсовому положенні. Положення стрілки може бути нормальне і переведене, нормальне положення стрілки умовно називають плюсовим, переведене - мінусовим.

Таблиця 1

Напрям

Назва маршрутів

По сигналу

Номер маршрута

Маршрути

Стрілки поста

Сигнали

 

 

  

 

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1/9

13/5

2/6

1

3

5

7

9

11

13

14

12

10

8

6

4

2

 

Н

ЧІІ

Ч3

Ч4

 

Н4

Н3

Н1

Ч

 

А

приймання на колію ІП

H

1

X

X

   

X

   

СВ

             

 

X

+

(+)

+

(+)

   

+

                               

1

приймання на колію 3П

Н

2

X

X

   

X

                   

X

 

+

(+)

(+)

+

   

                               

2

приймання на колію 4П

H

3

X

X

 

X

X

               

X

 

X

X

X

+

(+)

                                 

3

   

4

                                                                                     

4

відправлення з колії ІІП

ЧІІ

5

   

X

 

X

X

                   

 

+

(+)

+

(+)

+

(+)

 

+

   

+

(+)

(+)

+

   

О

             

5

відправлення з колії ЗП

Ч3

6

X

X

X

 

X

X

                 

X

 

X

+

(+

   

   

+

(+)

(+)

+

     

О

           

6

відправлення з колії ЧП

Ч4

7

       

X

X

                   

X

 

(+)

+

+

(+)

   

(+)

+

       

О

         

7

   

8

                                                                                     

8

Б

ІП

Ч4

9

               

X

X

   

X

   

 

X

               

(+)

+

(+)

+

+

(+)

               

О

 

9

ЗП

Н3

10

               

X

X

   

X

   

X

                 

   

+

(+)

             

О

   

10

Н4

11

               

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

               

(+)

+

+

(+)

           

О

     

11

   

12

                                                                                     

12

приймання на колію ІІП

Ч

13

       

СВ

         

X

 

       

                                               

13

ЗП

Ч

14

               

X

X

X

   

   

X

 

X

                                             

14

Ч

15

   

X

             

X

     

   

X

                                                15

 

    16                                                                                       16

А-Б

Пропуск на ІП

Н Нп

1/9

X

X

   

X

   

X

X

   

X

   

   

+

(+)

(+) +    

+

+

   

+

(+)

(+)

+

  О             О   1/9

Б-А

ІІП

Ч ЧІІ

18/5    

X

 

 

X

     

X

 

 

X

   

 

(+)

+

+

(+)

+

(+)

    (+)

+

(+)

+ +

(+)

    О             О 18/5

А-Б

ЗП Н/Н3

2/10

X

X

   

X

   

X

X

   

X

       

+

(+) (+)

+

   

   

+

+

(+)

+

              О   2

Таблиця залежності між маршрутами, стрілками і сигналами для станції з ручним управлінням стрілками: заданий маршрут, пустий квадрат неворожий маршрут, X ворожий маршрут, СВ  зв'язані маршрути, + стрілка закрита в плюсовому положенні, стрілка закрита в мінусовому положенні, (+) стрілка закрита як охоронна.Нормальним положенням для стрілок є: вхідних на головних коліях станцій одноколійних ліній - напрямок з кожної горловини на різні колії; вхідних на головних коліях станцій двоколійних ліній - напрямок по відповідним головним коліям, усіх інших на головних коліях перегонів і станцій, за винятком стрілок, що ведуть у запобіжні та вловлюючі тупики, - напрямок по відповідним головним коліям; тих, що ведуть у запобіжні та вловлюючі тупики - напрямки в ці тупики. Для решти стрілок нормальне положення встановлює начальник станції. Нормальне положення стрілок вказують у техніко-розпорядчому акті станції.
Стрілки нумерують з боку перегону у напрямку осі станції: з боку прибуття непарних поїздів непарними номерами, а з боку прибуття парних поїздів парними. Горловину станції з непарними номерами стрілок називають непарною, а протилежну горловину - парною. Стрілками в непарній горловині керують з поста 1, а в парній - з поста 2.
Станційні світлофори регулюють за допомогою апарату чергового по станції (ДСП). Ординати стрілок і сигналів на станції визначають відповідно до заданої корисної довжини станційних колій, основних розмірів стрілочних переводів, типів рейок, ширини міжколії і габариту установки світлофора.
У таблицю залежності в графу «Найменування маршрутів» записують поїзні та маневрові маршрути. На даній станції маневрові пересування виконують без задання маршрутів.
У графі «Маршрути» відзначають маршрут, що задається, і ворожі маршрути. Букви Св означають, що маршрут є «пов'язаним» з тим, що задається. Пов'язаним його називають тому, що за відсутності рельсових кіл першим маршрутом повинен бути заданий маршрут прийому на колію, а другим - маршрут відправлення з цієї ж колії, а не навпаки. Беззупинний пропуск виконують по головним коліям І П і II П. Він включає в себе два маршрути: по першій колії маршрути 1 і 9, а по другій 5 і 13.
У графі «Стрілки поста» вказують положення стрілок в маршруті і охоронні стрілки. При ручному управлінні стрілки, позначені прямокутниками на плані станції, замикають контрольними замками.
У графі «Сигнали» показують відкрите положення сигналу, що відноситься до даного маршруту.
На станціях з ручним управлінням стрілками застосовують пристрої ключової залежності, які взаємозамикають стрілки і сигнали за допомогою контрольних замків. Стрілки обладнують контрольними стрілочними замками, які не допускають витягнення ключа при незамкнутій стрілці, і замикають стрілку в положенні, зазначеному на вийнятому із замку ключі при зазорі між притиснутим вістряком і рамною рейкою не більше 4 мм.
Для контролю положення стрілок служать подвійні стрілочні контрольні замки (апаратні), які встановлюють у стрілочних централізаторах або в апаратах маршрутно-контрольних пристроїв (МКУ). Ключі стрілок, замкнутих в положенні, що відповідає маршруту, вставляють в апаратні замки, повертають і замикають маршрутною рукояткою, поворот якої можливий тільки при встановленні стрілок по даному маршруту.
Стрілочні централізатори розміщують на стрілочних постах і ключі замикають стрілочними замками, черговий по станції отримує можливість контролювати правильність програмування маршруту черговим стрілочного поста.
Маршрутно-контрольні пристрої (МКУ) застосовують на станціях з ручним управлінням стрілками і служать для взаємозамикання стрілок і сигналів, а також для контролю правильності положення стрілок у маршруті і виключення можливості одночасної установки ворожих маршрутів.
Для здійснення залежностей в МКУ системи Наталевіча всі стрілки, що беруть участь у маршрутах прийому і відправлення, обладнані контрольними замками. На стрілочних постах для замикання ключів від стрілок, що входять у маршрут, встановлюють виконавчі апарати з блок-механізмом і контрольними замками. У приміщенні чергового по станції для управління виконавчими постами та контролю за правильністю виконання маршрутів черговими стрілочного поста встановлюють розпорядчий апарат з двома блок-механізмами.

Автор: poizd | Дата: 4.09.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Автоматика і зв'язок, Організація перевезень