Місця загального і незагального користування

До вантажних операцій відносяться: навантаження, вивантаження, перевантаження з вагону в вагон, сортування вантажів і контейнерів. Вантажні операції можуть виконуватись на:

-          Місцях загального користування: вантажні райони станції, станційні склади і майданчики, що перебувають у віданні залізниці і можуть призначатись для використання будь-яким відправником і одержувачем вантажу.

-          Місцях незагального користування: призначених не для використання будь-яким відправником і одержувачем вантажу; це є приколійні склади, майданчики, що належать підприємствам, організаціям та орендовані у залізниці, а також призначені  для небезпечних і легкозаймистих речовин. Сюди також відносяться під’їзні колії.

Під’їзні колії – це колії, що знаходяться не в віданні Укрзалізниці і з’єднані з загальною мережею залізниць України безперервною рейковою колією. В Україні їх налічується близько 7,5 тис. і  на них виконується до 90% всіх вантажних операцій.

Всі вантажні пристрої і споруди за своєю потужністю і переробною спроможністю повинні забезпечувати своєчасне виконання запланованого обсягу вантажних операцій, повне збереження вантажів, своєчасне оброблення рухомого складу, а також відповідну механізацію навантажувально-розвантажувальних робіт з урахуванням нерівномірності прибуття і відправлення поїздів. Взагалі кажучи, переробна спроможність станції має бути більшою, ніж вагонопотоки.

Переробну спроможність станції характеризує коефіцієнт завантаження вагонних фронтів, що визначається як відношення кількості вагонів під вантажні операції до кількості вагонів, яка максимально може бути перероблена. Він має бути меншим одиниці.

Максимальна переробна спроможність вагонних фронтів визначається за формулою:

де   α=1-Тр/365– коефіцієнт, що характеризує знаходження механізмів у ремонті;

Тр - середнє перебування в ремонті навантажувально-розвантажувальних механізмів в добах;

Тпер - тривалість регламентованих перерв в роботі фронту;

α(24- Тпер) - час, протягом якого на вантажному фронті можуть виконуватись роботи;

Пм - максимальна переробна спроможність;

tB - тривалість вантажних операцій, год.;

mф - розмір вантажного фронту, ваг.;

 - час виконання операцій з вагонами, кількість яких Пм;

mп - розмір одночасної максимальної подачі на вантажний фронт;

tп - час на перестановку вагонів на вантажні фронти;

 - час перерв у виконанні вантажних операцій, зумовлених технологією роботи фронту.

 

 

Визначити тривалість вантажних операцій можна декількома способами.

Спосіб 1.

tB=PBH,

де  PB - середнє завантаження вагонів, тон;

H - середня норма часу на переробку, год/т.

Дані беруться з довідника «Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные, складские погрузочно-разгрузочные работы».

Спосіб 2.

Рв - середнє завантаження вагону, т;

Пе - експлуатаційна продуктивність машини.

Спосіб 3.

Встановлюється з урахуванням роду вантажу і технології виконання вантажних операцій. Тривалість перерв у роботі фронту, час на перестановку вагонів на вантажні фронти і тривалість вантажних операцій визначає вантажоодержувач і обгрунтувати їх він мусить документально.  

Максимальна переробна спроможність фронту визначається за формулою: 

 


Максимальна переробна спроможність фронту залежить від того, що в чисельнику збільшує, а в знаменнику – зменшує. Зважаючи на те, що не завжди розмір максимальної подачі співпадає з розміром вантажного фронту (вагони можуть не поміщатися), то цю формулу потрібно змінити:

 

 

- округлити до меншої величини.


Автор: poizd | Дата: 22.07.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота