Характеристики вантажних вагонів та показники їх використання

Характеристики вантажних вагонів та показники їх використанняСьогодні Укрзалізниця відчуває значний дефіцит вантажних вагонів. Основні причини цього такі:

  • Різке уповільнення обороту вагону (6,7 доби, коли за радянських часів був 3,66 доби). Основна причина цього явища є наявність радянської кількості сортувальних станцій, на яких час накопичення вагонів на кожен напрям збільшився в декілька разів.
  • Необхідність повернення вагонів в країну-власницю в порожньому стані.
  • Перехід ремонту вагонів на ремонтні строки згідно пробігу вагонів: 1 рік - деповський ремонт, 3 роки - заводський ремонт. На кожному вагоні є трафарет останнього ремонту, і після закінчення строку, навіть якщо вагон придатний для перевезення, вантажити його заборонено і його слід направити у ремонт. Плюс в базах даних інформаційно-обчислювальних центрів (ІОЦ) залізниць відслідковують скільки тонно-кілометрів вагон зробив. Прийомоздавальник перед навантаженням вагону повинен вияснити скільки часу залишилось до ремонту, якщо менше 15 діб, вагон вантажити заборонено і він відправляється у ремонт. Відповідальність за це несуть працівники вагонних і комерційних господарств.

Потреба в робочому парку визначається за формулою:

ПР=Ug•OB ,

де Ug - середньдобове навантаження вагону;

OB - оборот вагону.

При виникненні дефіциту має місце втрачення доходів. Недодержані доходи залізниці від перевезень визначаються за формулою:

Д=365ПТрін)/OB , грн/рік

де ПТ - перевізна плата для середніх умов експлуатації, грн/ваг;

Пр і Пін - відповідно робочий і інвентарний вагонні парки.

Велике значення як для економіки країни в цілому, так і для окремих її галузей і підприємств має ціна товарів і продуктів, а вона в свою чергу залежить від вартості перевезень. Інакше кажучи ціна будь-якого товару має транспортну складову, і у масових навалочних вантажів вона значна, наприклад у руди - 40%! Транспортна складова визначається за формулою:

S=365PBПaφaрін)/PaOa , грн/рік

де  П - тариф за перевезення вантажів автомобільним транспортом, грн;

φa - частка вантажів, не вивезених залізницею, а перевезених автомобільним транспортом;

PB і Pa - відповідно завантаження середнього вагону і автомобіля;

Oa - оборот автомобіля.

Найважливіша характеристика вагону - його вантажопід'ємність, яка визначає максимально допустиме навантаження вагону з врахуванням забазпечення безпеки руху поїздів. Вона визначає такий показник використання вагону, як коефіцієнт тари (відношення маси тари вагону до його вантажопід'ємності).

Коефіцієнти тари для окремих родів вагонів:

Криті: 0,36-0,96.

Платформи: 0,31-0,54.

Ізотермічні вагони: 0,70-1,15.

Велике практичне значення має вантажний коефіцієнт тари, що характеризує фактичне використання вантажопід'ємності вагона.

Ще одна характеристика вагону - об'єм кузова. Він буває повний (добуток внутрішніх параметрів вагона) і вантажний або корисний (та частка повного об'єму, яка використовується для перевезення певного виду вантажу). Ефективність використання об'єму кузова визначається коефіцієнтом використання міскості вагону - відношенням вантажного об'єму кузова до повного. Цей коефіцієнт завжди менший одиниці, за винятком перевезення вантажів з шапкою.

Існує ще й третій об'єм кузова вагона - питомий. Це частина повного об'єму кузова, що доводиться на одну тону його вантажопід'ємності. Чим вищий питомий об'єм має вагон, тим більше він підходить для перевезення легковагових вантажів. Питомий об'єм вагона визначається відношенням повного об'єму кузова до вантажопід'ємності (м3/т).

Ще один показник використання вагону - питома вантажопід'ємність - маса вантажу, що доводиться на один кубічний метр повного об'єму кузова. Це величина, обернена до питомого об'єму вагона.

Для відкритого рухомого складу, особливо для платформ, визначають питому площу вагона. Вона визначається як відношення повної геометричної площі вагона до його вантажопід'ємності.

Для більш ефективного використання вагонів виконується їх спеціалізація (призначення для перевезення певних вантажів). Вона передбачає створення вагонів і їх конструкцій, у яких об'ємно-масові характеристики вантажів і вагонів відповідають один одному.

Вантажопід'ємність краще використовується в тих вагонах, які спеціалізовані під певний вантаж. Але така спеціалізація призводить до порожніх пробігів, і чим вужча спеціалізація, тим вищий коефіцієнт порожнього пробігу.

Коефіцієнт порожнього пробігу - це співвідношення суми вагонокілометрів порожнього пробігу до суми навантажених вагонокілометрів. Чим нижчий цей показник, тим краще використовується вагон.

При організації перевезення вантажів спецілізованим рухомим складом покращується один з показників використання цього рухомого складу і виключається незбереження вантажу, але із-за великих порожніх пробігів збільшуються експлуатаційні витрати. Це спричиняє непродуктивні експлуатаційні витрати і збільшує потребу в робочому вагонному парку.

Узагальнюючим показником ефективності використання вагонного парку є продуктивність вагонів, що визначається як співвідношення суми експлуатаційних тонно-кілометрів до робочого парку вагонів.


Автор: poizd | Дата: 16.07.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Рухомий склад