Хімічні властивості та об'ємно-масові характеристики вантажів

Хімічні властивості вантажів:

1. Самозігрівання, самозагорання - пояснюється внутрішніми хімічними та біохімічними процесами у вантажі, які призводять до підвищення його температури. Це властиво таким вантажам, як, наприклад, зерно, вугілля, торф, руди та їх концентрати тощо.

2. Здатність окислювати інші речовини. Це притаманно кислотам, лугам, солям, мінеральним добривам тощо. Для перевезення таких вантажів використовують вагони цистерни зі спеціальним покриттям, як правило керамічним, спеціалізовані на певний вантаж.

3. Здатність піддаватися корозії.

Об'ємно-масові характеристики вантажів:

1. Щільність - це маса однорідної речовини в одиниці об'єму. Вимірюється в т/м3 та кг/м3. Щільність рідинних вантажів визначається за формулою:

 

 

де ρt - щільність вантажу при температурі 20°С;

ti - температура рідини, для якої розраховується щільність;

t - температура рідини, для якої щільність відома.

Стандартна температура, при якій визначається щільність рідини, становить 20°С.

2. Питома вага – це наявність у вантажі пор і капілярів. Визначається за формулою:

 

 

 де En- коефіцієнт пористості.

3. Об'ємна маса. Визначається за формулою:

 

 

де EB  - коефіцієнт захватності.

4. Питомий об’єм вантажу – це об’єм одиниці маси вантажу в тонах. Визначається в т/м3 за формулами:

-          для насипних і навалочних вантажів:

 

 

-          для рідин:

 

 

-          для тарно-штучних вантажів: 

 

 

де gi  - маса і-тої штучної частини.

5. Коефіцієнт укладки для штабеля тарно-штучних вантажів. Визначається за формулою:

 

 

 

 

де Vшт - зовнішній об’єм штабеля.

6. Питомий навантажувальний об’єм рухомого складу. Цей показник визначає який об’єм рухомого складу в середньому займає одна тона вантажу. Визначається за формулою:

 

 

 

де VЗВ  - об’єм, зайнятий вантажем;

QB - маса вантажу.


Автор: poizd | Дата: 20.06.2010 | Коментарів: 0
Розділи: Вантажна і комерційна робота, Організація перевезень